2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bitirme Ödevleri

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı

07.05.2018

Danışman Adı Soyadı

Öğrenci Adı Soyadı

Sunum Saati

Bitirme Ödevi Konusu

Prof. Dr.

Fulya GÖKALP

Mihriban

ABİS

12.30

Nikelin Soğan kök ucu Meristematik dokusu üzerindeki Apoptotik etkisinin EB/AO Test Metodu ile Belirlenmesi

Prof. Dr.

Belgin ELİPEK

Rabia

DEMİR

12.45

Türkiye’de Cittaslow Hareketi ve Ekolojik Boyutlarını İnceleme

Doç. Dr.

Volkan AKSOY

Erdi YORGANCI

13.00

Granivor karıncalarda Tür içi Saldırganlık; Kötü Komşu sevgili düşmana karşı

Prof. Dr. Çiler KARTAL

Gövher ATAYEVA

13.15

Gladiolus italicus Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar

 

08.05.2018

Danışman Adı Soyadı

Öğrenci Adı Soyadı

Sunum Saati

Bitirme Ödevi Konusu

Doç. Dr.

Burhan ŞEN

Sheyla

MİFTARİ

12.30

Mikrofungus izolasyonunda kullanılan çeşitli besiyerlerinin, örnekleme yöntemi ve zamanı açısından karşılaştırılması

Doç. Dr.

Kadri KIRAN

Tuğçe ÇALIŞKAN

12.45

İnsanda sinüs aritmisi-

anksiyete ilişkisi

Prof. Dr. Ahmet ASAN

Musa

KURT

13.00

Gıdalarda Mikrobiyal Bozunmalar

 

09.05.2018

Danışman Adı Soyadı

Öğrenci Adı Soyadı

Sunum Saati

Bitirme Ödevi Konusu

Prof. Dr.

Selçuk YURTSEVER

Rabia

EFE

12.30

İnsanda mitokondrial DNA Transferiyle Genetik Tedavi

Prof. Dr.

Ece ŞEN

Gizem

TARÇIN

12.45

Neonatal Sepsis Etkenleri

Prof. Dr.

Murat YURTCAN

Caner

YILMAZ

13.00

Biyolojik mücadele kavramı ve Türkiye’deki uygulamaları

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa KAYA

Sedef İSMETOĞLU

13.15

Doyran Gölü (Edirne) Kuşları

Ek Resimler
Bu içerik 21.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 88 kez okundu.