Bölüm Altkurulları/İş Paketleri

T.Ü.
Biyoloji Bölümü
ALTKURUL GÖREV DAĞILIMLARI

19.11.2019

 

HER YIL ARALIK SONUNA KADAR ALTKURUL RAPORLARI PROF.DR. BELGİN ELİPEK'E İLETİLMİŞ OLACAKTIR.

ÜST KURUL

(Bölüm Başkanı ve Başkan Yardımcıları)

 

               Altkurullar İşleyiş Sorumlusu                                                                        İyileştirme/Geliştirme Sorumlusu

                     (Prof.Dr. Belgin ELİPEK)                                                                            (Prof.Dr. Fulya Dilek GÖKALP)

 

Ders Dosyaları AK

Müfredat AK

Ölçme/Değerlendirme AK

Dış Paydaşlar/Topluluklar AK

Ders ve Sınav AK

Eğitim/Öğretim Alt Yapı İşleri AK

Staj/Sertifika AK

Eğitim Hareketliliği AK

Web/Kütüphane/Dök. AK

Doğa Eğitimi AK

Müze/Herbaryum/Bilimsel Materyal AK

Kimyasal/Sarf Malzeme AK

Mikroskop/Binoküler AK

Bilimsel Aktivite/Projeler AK

Bölüm Tanıtım AK

Sosyal/Bilimsel Etkinlik AK

Rehberlik/Danışmanlık AK

Bitirme çalışması/ödev AK

Panolar AK

Elektronik Donanım AK

 

 

 


 

T.Ü.
Biyoloji Bölümü
BÖLÜM GÖREVLENDİRME VE TANIMLARI

19.11.2019

 

 

BAŞKAN: Görevlendirildiği alt kurulun görev tanımında yer alan faaliyetlerde aktif görev almak üzere, üyeleri arasında iş paketlerinin dağıtılarak organize bir şekilde yürütülmesinden ve raporlandırılmasından sorumlu öğretim üyesidir.

Koordinasyon Kurulu

(ÜST KURUL)

(Bölüm Bşk.+Bölüm Bşk.Yardımcıları)

Başkan: Prof.Dr. Yılmaz Çamlıtepe

—  Prof.Dr. Belgin Elipek

—  Prof.Dr. Fulya Dilek Gökalp

 

ü  Akreditasyon çalışmalarını takip etmek

ü  Alt kurul görevlendirmelerini yapmak

ü  Ders ve öğretim üyesi değerlendirme anketleriyle ilgili hazırlanıp üst kurula sunulan raporları incelemek

 

 

Altkurul İşleyiş Sorumlusu

(Prof.Dr. Belgin ELİPEK)      

 

İyileştirme/Geliştirme Sorumlusu   (Prof.Dr. Fulya Dilek GÖKALP)

ü  Altkurulların işleyiş takibi

ü  Altkurullardan gelen raporları değerlendirilmesi

ü  Bölüm içi akreditasyon toplantılarının organizasyonu

 

v  Akreditasyon devamı için önemli olan iyileştirme dosyasının düzenlenmesi

v  Eksikleri belirlenmesi ve iyileştirme sürecinin takibi

v  Kanıt evraklarının altkurullardan temini

 

v  Altkurul başkanları, görev tanımlarındaki işleyişle ilgili gördükleri problem ve aksaklıkları yazılı ve sözlü olarak üst kurul üyeleri ile paylaşmakla yükümlüdürler

 

v  Altkurul başkanları, bölüm akreditasyonunda iyileştirme/geliştirme ile ilgili faaliyetleri de raporlandırarak kanıt dosyasına konmak üzere teslim etmekle yükümlüdürler

 

v  Altkurul başkanları, akreditasyon işleyişinde üst kurul tarafından gerekli görülen evrakları en geç 1 hafta içerisinde ilgili kurullara iletmekle yükümlüdürler

 

 

ALTKURUL GÖREVLENDİRMELERİ VE GÖREV TANIMLARI

1- Ders Dosyaları Altkurulu

Başkan: Doç.Dr. Mitat Aydoğdu

—  Prof.Dr. Ece Şen (Temel ve End. Mikrobiy. ABDalı)

—  Prof.Dr. Belgin Elipek (Hidrobiy. ABDalı)

—  Prof.Dr. Nurten Hacet (Zooloji ABDalı)

—  Doç.Dr. Gülden Yılmaz (Botanik ABDalı)

—  Doç.Dr. Burhan Şen (Genel Biy. ABDalı)

—  Doç.Dr. Evsel İnanç (Ekoloji ABDalı)

—  Doç.Dr. Filiz Sanal (Moleküler Biy. ABDalı)

ü  Ders dosyalarının ilgili anabilim dalı görevlileri tarafından öğretim üyelerinden kontrol edilerek eksiksiz olarak toplanması ve Altkurul Başkanına iletilmesi, Altkurul başkanı tarafından dosyaların arşivde düzenli depolanmasının sağlanması

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

2- Müfredat Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Yılmaz Çamlıtepe 

—  Prof.Dr. Ahmet Asan

—  Prof.Dr. Figen Ertan

—  Prof.Dr. Murat Yurtcan

—  Prof.Dr. Özlem Çetin Erdoğan

—  Prof.Dr. Hüseyin Güher

ü  Lisans/Lisansüstü eğitiminde teklif edilen derslerin müfredat kontrolünün değerlendirilerek bölüm kuruluna iletilmesi, Lisans/lisansüstü derslerin son 5 yılda açılıp açılmadığının takip edilerek bölüm kuruluna bildirilmesi, yeni teklif edilen derslerin bölüm kurulundan geçtikten sonra Bologna sorumlusuna gönderilmesi takiibinin yapılması

 

3- Ölçme/Değerlendirme alt kurulu

Başkan: Prof.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir

ü  Prof.Dr. Çiler Kartal

ü  Prof.Dr. Fulya Dilek Gökalp 

ü  Doç.Dr. Volkan Aksoy

ü  Doç.Dr. Celal Karaman

ü  Doç.Dr. Mitat Aydoğdu

ü  Doç.Dr. Burak Öterler

ü  Arş.Gör.Dr.Ebru Diker

ü  Arş.Gör.Dr. Gamze Altıntaş Kazar

ü  Araş.Gör. Gazel Burcu Aydın

ü  İç ve Dış Paydaş Anketlerinin uygulanması, takibi, güncellenmesi, öğretim üyelerine duyurulması, anketlerin web sitesinde paylaşımının takibi

ü  Ders ve öğretim üyesi değerlendirme anketlerini sistem üzerinden inceleyerek sorunlu durumları tespit edip raporlandırarak üst kurula iletmek,

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

 

 

4- Dış Paydaşlar/Topluluklar Alt Kurulu

Başkan: Doç.Dr. Burhan ŞEN

—  Öğr.Üyesi Dr. Mustafa Kaya

—  Öğr.Üyesi Dr. Necmettin Güler

—  Arş.Gör.Dr. Gamze Altıntaş Kazar

ü  Kariyer günleri ve dış paydaş toplantıları düzenleme (Nisan ve Mayıs aylarında), Dış paydaş görüşlerini raporlama/tutanak altına alma ve iyileştirme sorumlusuna iletme; mezunların iş yerleri/iş kollarının takibi ve iletişim bilgilerini kaydetme, Kapsül plus, kuş gözlem, vb. öğrenci topluluklarıyla ilgili tüm çalışmaları yürütmek, yeni öğrenci topluluğu başvurularını takip etmek, konuyla ilgili çalışmaların düzenli raporunu tutmak ve web sayfasında yayınlanması için web alt kuruluna bildirmek , iyileştirme dosyası sorumlusuna iletmek,

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

5- Ders ve Sınav Programı Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Fulya Dilek Gökalp

—  Prof.Dr. Özlem Erdoğan

—  Prof.Dr. Belgin Elipek

—  Doç.Dr. Mitat Aydoğdu

ü  Lisans/lisansüstü ders ve sınav programlarının hazırlanması, sınav görevlendirmelerinin yapılarak duyurulması

 

6-Eğitim/Öğretim Alt Yapı İşleri Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Ece Şen

Araştırma Lab.ları

  • Bitki Sistematiği Araştırma Lab.: Dr. Hüseyin Ersoy

—  Biyokimya Araştırma Lab.: Öğr Üyesi Dr. Filiz Sanal

—  Davranış Ekolojisi Araştırma Lab.: Doç. Dr. Volkan Aksoy

—  Entomoloji Araştırma Lab.:  Doç.Dr. Mitat Aydoğdu

—  Hidrobiyoloji Araştırma Lab.: Arş.Gör.Dr. Gazel Burcu Aydın

—  Hücre Biyolojisi Araştırma Lab.:  Doç. Dr. Gülden Yılmaz

—  Memeli Araştırma Lab.: Arş.Gör.Dr. Ebru Diker

—  Mikrobiyoloji Araştırma Lab.: Doç. Dr. Burhan Şen

—  Moleküler Mikrobiyoloji Araştırma Lab.: Prof.Dr. Ece Şen

—  Populasyon Genetiği Araştırma Lab.:  Prof. Dr. Selçuk Yurtsever

—  Doku Kültürü Lab.: Öğr. Üyesi Dr. Hayati Arda

—  Bilgisayar Lab.: Prof. Dr. Selçuk Yurtsever

—  Böcek Biyolojisi Laboratuvarı: Prof.Dr. Murat Yurtcan

—  Plankton Kültürü Laboratuvarı: Doç. Dr. Burak Öterler

—  Bitki Histolojisi ve Embriyolojisi Laboratuvarı: Prof. Dr. Çiler Kartal

—  Fotomikroskop odası : Prof.Dr. Çiler Kartal

—   

Öğrenci Lab.ları

—  Bitki Fizyolojisi- Bitki Anatomisi-Bitki Morfolojisi Lab. : Uzm. Dr. Hüseyin Ersoy

—  Genetik-Mikrobiyoloji-Parazitoloji Lab.: Arş.Gör.Dr. Deniz Yüksel

—  Limnoloji-Balıkçılık-İhtiyoloji Lab.: Doç.Dr. Burak Öterler

—  Genel Biyoloji-Biyokimya-Hayvan Fizyolojisi Lab.: Arş.Gör.Dr.Gazel Burcu Aydın

—  Omurgasızlar-Embriyoloji-Entomoloji Lab.: Arş.Gör. Kaan Yence

—  Karş.Anatomi-Omurgalı Sistematiği-Makroprep. Lab.: Arş.Gör.Dr. Ebru Diker

 

Diğer

—  Derslikler: Doç.Dr. Volkan Aksoy

—  Öğrenci Dolapları: Doç.Dr. Kadri Kıran

—  Sera: Prof.Dr. Çiler Kartal, Uzm.Dr. Hüseyin Ersoy

 

ü  Biyoloji bölüm binasındaki eğitim-öğretim ile ilgili alt yapı envanterini oluşturmak (demirbaşlar, elektronik donanımlar, doğalgaz, aletler, dolaplar, mikroskoplar, vb.) ve takibini yapmak, Labaratuvar ve dersliklerdeki altyapı eksikliklerini her dönem başında sözlü ve yazılı olarak bildirmek ve hazır duruma getirmek, dönem içi eksiklik ve temizlik durumlarının Fakülte Sekreterine bildirilmesi ve takibinin yapılması.

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

 

 

7-  Staj/Sertifika Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Çiler Kartal

—  Prof.Dr. Selçuk Yurtsever

—  Prof.Dr. Figen Ertan

—  Prof.Dr. Ece Şen

—  Prof.Dr. Zühal Okyar

—  Prof.Dr. Belgin Elipek

—  Prof.Dr. Meral Fent

ü  Öğrencilerin zorunlu staj ile ilgili işlemlerin takibi, staj dosyalarının incelenip değerlendirilmesi, gerekli belge ve kararların dosyalanarak arşivlenmesi

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

ü   

 

8- Eğitim Hareketliliği Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Nurten Hacet

—  Prof.Dr. Özlem Çetin Erdoğan

—  Prof.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir

ü  Bölümümüz lisans eğitimi öğrenci sayılarının takibi, intibak ile gelen öğrencilerin intibaklarının yapılması (aldıkları derslerin içeriklerinin değerlendirilmesi, muafiyet uygunluğunun ve ders notunun belirlenmesi),  yandal/çiftanadal öğrencilerinin takibinin yapılması, Erasmus ve Farabi öğrenci/öğretim elemanı takibi, gerekli bilgilerin web alt kurulu ile paylaşılarak duyurulması ve hareketlilik ile ilgili raporların iyileştirme sorumlusuna sunulması

ü   

Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

9- Kütüphane/Web/Dökümantasyon Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Kadri Kıran

—  Doç.Dr. Gülden Yılmaz

—  Doç.Dr. Filiz Sanal

—  Araş.Gör.Dr. Ebru Diker

—  Araş.Gör.Dr. Gamze Altıntaş Kazar

ü  Bölüm kütüphanesi’nin düzenli işleyişini sağlamak, mevcut ve yeni kitapların sisteme girişlerini yapmak,

ü  Web sayfası düzenleyicisi Alt Kurul Başkanı; bölüm web sayfasının sürekliliğinin sağlanması adına ihtiyaç duyulan bilgilerin takibini yapmak, eksik olanları tespit edip ilgili altkurul üyelerinden bilgileri temin ederek gidermek ve sayfanın güncelliğini sağlamak, web sayfası için fotoğraf ve görsel veri sağlamak, bölüm içi ve bölüm dışı bilimsel ve sosyal aktiviteleri duyurmak, yapılan güncellemelerle ilgili raporları iyileştirme sorumlusuna iletmek, güncellemeleri ilgili altkurullardan temin etmek ve web sayfasına zamanında işlemek, web sayfasının geliştirilmesi için fikirler oluşturmak,

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

10-Doğa Eğitimi Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Hüseyin Güher 

—  Prof.Dr. Nurten Hacet (Doğa eğitimi dönüşü omurgasız materyal preparasyonu)

—  Prof.Dr. Meral Fent (Doğa eğitimi dönüşü omurgasız materyal preparasyonu)

—  Doç.Dr. Mitat Aydoğdu (Doğa eğitimi dönüşü omurgasız materyal preparasyonu)

—  Arş.Gör. Kaan Yence(Doğa eğitimi dönüşü Omurgasız materyal preparasyon)

—  Doç.Dr. Burak Öterler (Doğa eğitimi dönüşü sucul materyal preparasyonu)

—  Araş.Gör.Dr. Gazel Burcu Aydın (Doğa eğitimi dönüşü sucul materyal preparasyonu)

—  Öğr. Üyesi Dr. Beytullah Özkan(Doğa eğitimi dönüşü omurgalı materyal preparasyonu)

—  Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Kaya(Doğa eğitimi dönüşü omurgalı materyal preparasyonu)

—  Doç.Dr. Celal Karaman(Doğa eğitimi dönüşü omurgalı materyal preparasyonu)

—  Arş.Gör. Kaan Yence(Doğa eğitimi dönüşü omurgalı materyal preparasyon)

—  Arş.Gör. Dr. Ebru Diker (Doğa eğitimi dönüşü omurgalı materyal preparasyonu)

—  Öğr. Üyesi Dr. Necmettin Güler (Doğa eğitimi dönüşü bitki materyal preparasyonu)

—  Dr. Hüseyin Ersoy (Doğa eğitimi dönüşü bitki materyal preparasyonu)

—   (Tüm Araştırma Görevlileri de dönemsel olarak görev alacaklardır)

ü  Doğa eğitiminin organizasyonunu yapmak (tarih belirleme, finans desteği bağlantısı, öğrenci listeleri, konaklama ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması, derslerin ve ekskürsiyonların organizasyonu, görev alacak ekibin oluşturulması), doğa eğitimi sınavının organizasyonu ve değerlendirme, eğitime ait görselleri web altkuruluna ileterek duyurulmasını sağlama, dönemsel raporu hazırlayarak iyileştirme sorumlusuna iletmek, Doğa Eğitimi esnasında elde edilen materyalin eğitim dönüşü öğrencilerce müze ve/veya stok materyali haline getirilerek EN GEÇ 1 AY İÇERİSİNDE ilgili Müze/Herbaryum kurullarına iletmek

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

 

11-Müze/Herbaryum/Bilimsel Materyal Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Zühal Okyar  

Bilimsel Materyaller

—  Prof.Dr. Yılmaz Çamlıtepe, (omurgasız müze)

—  Prof.Dr. Özlem Çetin Erdoğan, (omurgasız müze)

—  Prof.Dr.Murat Yurtcan, (omurgasız müze)

—  Prof.Dr. Nurten Hacet, (omurgasız müze, (OMURGASIZ PREPARASYON)

—  Prof.Dr.Meral Fent, (omurgasız müze) OMURGASIZ PREPARASYON)
Doç.Dr. Mitat Aydoğdu (omurgasız müze) OMURGASIZ PREPARASYON

—  Arş.Gör. Kaan Yence (omurgasız müze) OMURGASIZ PREPARASYON

—  Prof.Dr.Kadri Kıran, (omurgasız müze)

—  Doç.Dr. Volkan Aksoy, (omurgasız müze)

—  Doç.Dr. Celal Karaman, (Omurgasız müze) OMURGALI PREPARASYON)
Araş.Gör.Dr. Ebru Diker (Omurgalı Müze) OMURGALI PREPARASYON

—  Arş.Gör. Kaan Yence (omurgasız müze) OMURGALI PREPARASYON

—  Öğr. Üyesi Dr. Beytullah Özkan (omurgalı müze) OMURGALI PREPARASYON)

—  Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Kaya (omurgalı (kuşlar) müze) OMURGALI PREPARASYON)

—  Prof.Dr. Mehmet Aybeke (Herbaryum müze) HERBARYUM PREPARASYON

—  Öğr. Üyesi Dr. Necmettin Güler HERBARYUM PREPARASYON

—  Dr. Hüseyin Ersoy HERBARYUM PREPARASYON

—  Doç.Dr. Burak Öterler (Hidrobiyoloji müze) (HİDROBİYOLOJİ PREPARASYON)

—  Araş.Gör.Dr. Gazel Burcu Aydın (HİDROBİYOLOJİ PREPARASYON)

 

Öğrenci Materyalleri

—  Araş.Gör.Dr. Gazel Burcu Aydın ve dersin öğretim üyesi  (sucul, karasal omurgasız materyali)

—  Araş.Gör.Dr. Ebru Diker ve dersin öğretim üyesi (omurgalı, embriyoloji materyali)

—  Arş.Gör.Kaan Yence ve dersin öğretim üyesi (karşılaştırmalı anatomi ve entomoloji materyali)

—  Uzm.Dr. Hüseyin Ersoy ve dersin öğretim üyesi (sporlu ve tohumlu bitki materyali)

 

ü  Müzenin ve herbaryumun bakımı, materyallerin korunması, envanterin çıkarılması, öğrenci materyali temini, fiksasyonu, bakımı ve kontrolü, omurgalı ve omurgasız materyallerin müze materyali haline getirilmesi

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması(Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

12-Kimyasal/Sarf Malzeme Altkurulu

Başkan: Doç.Dr. Filiz Sanal

—  Doç.Dr. Utku Güner

—  Arş.Gör.Dr. Deniz Aksoy

ü  Kimyasalların ve sarf malzemenin temini, mevcut durumunun güncellenmesi ve duyurulması, her dönem başında Eğitim-Öğretimle ilgili gerekli sarf malzemeleri belirleyerek temini için yazılı istekte bulunmak, sarf malzemelerle ilgili taleplerin oluşturularak takibinin yapılması, ihtiyaç kimyasal/sarflar konusunda bölüm elemanlarına duyurularda bulunulması

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

 

 

13-Mikroskop/Binoküler Altkurulu

Başkan: Doç.Dr. Utku Güner

—  Doç.Dr. Celal Karaman

—  Arş.Gör.Dr. Deniz Aksoy

ü  Mikroskop/binoküler dönemlik bakım ve temizliğinin yapılması, takibinin kayıt altına alınarak her dönem sözlü ve yazılı olarak üst kurula raporlandırılması, yeni teminlerin yapılması için eğitim projeleri oluşturulması

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

 

14-Bilimsel Aktivite/Projeler Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Mehmet Aybeke (botanik)

—  Doç.Dr. Evsel İnanç (ekoloji) (PROJE TAKİP)

—  Araş.Gör.Dr. Ebru Diker (genel biyoloji)

—  Doç.Dr. Volkan Aksoy (zooloji)

—  Araş.Gör.Dr. Gamze Altıntaş Kazar (moleküler biyoloji)

—  Araş.Gör.Dr. Deniz Aksoy (temel ve endüstriyel mikrobiyoloji)

—  Araş.Gör.Dr. Gazel Burcu Aydın (hidrobiyoloji)

 

ü  Anabilim Dallarının bilimsel faaliyetlerini (makale, kongre katılımı, proje, vb) sayı ve başlıklarının dönemsel olarak güncellenmesi ve raporlandırılması, biten ve devam eden projelerin takibi (proje adı, yöneticisi, bütçesi, varsa kurum hissesi payı, başlama-bitiş yılı), rapor sonuçlarının eğitim-öğretim yılı başlangıcında üst kurula sayısal olarak sözlü ve yazılı olarak iletilmesi

ü    Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

 

15-Bölüm Tanıtım Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Selçuk Yurtsever

—  Doç.Dr. Mehmet Aybeke (herbaryum)

—  Doç.Dr. Burhan Şen (mikrobiyoloji)

—  Doç.Dr. Utku Güner (balıklar)

—  Doç.Dr. Mitat Aydoğdu (böcekler)

—  Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Kaya (kuşlar)

—  Öğr. Üyesi Dr. Beytullah Özkan (memeliler)

—  Araş.Gör. Gazel Burcu Aydın (hücre)

ü  Bölümün tanıtımını yapmak üzere dershane ve okullarla iletişime geçmek, ziyaretçilere yönelik tanıtım programlarını düzenlemek, raporlamak ve dönüt alarak iyileştirme sorumlusuna iletmek

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

 

 

16-Sosyal/Bilimsel Etkinlik Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Figen Ertan

—  Doç.Dr. Gülden Yılmaz

—  Doç.Dr. Mitat Aydoğdu

—  Araş.Gör.Dr. Ebru Diker

—  Araş.Gör.Dr. Gamze Altıntaş Kazar

ü  Bölümde bilimsel seminerler düzenlemek, açılış ve önemli gün kokteyllerini düzenlemek, emeklilik ve mezuniyet törenlerini düzenlemek, mezunlar günü toplantıları düzenlemek, iyileştirme sorumlusuna aktiviteleri raporlamak ve web altkuruluna aktivite duyurularını ve görselleri iletmek

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

 

 

17-Rehberlik/Danışmanlık Altkurulu

Başkan: Prof.Dr. Meral Fent

  • Arş.Gör. Kaan Yence

ü  Lisans öğrencilerinin akademik ve ders danışmanlarının belirlenmesi ve duyurulması için web alt kuruluna iletilmesi, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin ders/tez aşaması takibinin yapılarak sayılarının güncellenmesi, Akademik danışmanlık raporlarının düzgün tutulmasını sağlayarak dosyalanması, Lisansüstü duyurular için enstitü sayfasının takibinin yapılarak panolarda ilan edilmesi

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

 

18-Bitirme çalışması/ödev Altkurulu

Başkan: Doç.Dr. Gülden Yılmaz

—  Araş.Gör.Dr. Ebru Diker

ü  Bitirme çalışmalarının danışman ve konularının ilk sömestr içerisinde belirlenmesi ve duplikasyon durumlarının takip edilmesi, sunum programlarının oluşturulması, Sunumların imza föyünü takip edilerek dosyalanması, görsellerin iyileştirme sorumlusuna raporlandırılması, bölüm dışından gelen öğrencilerin ödevleri konusunda danışmanlık yapılması, poster sunum günü hazırlıklarının düzenlenmesi

ü  Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

 

19-Panolar Altkurulu

Başkan: Doç.Dr. Volkan Aksoy

  • Arş.Gör. Kaan Yence

ü  Öğrenci panolarına Biyolojide Güncel Konular, Duyurular, Kapsül Plus dergisi gibi ilanların ve duyuruların güncel takibini yapmak

ü  Lisans ve lisansüstü duyuru panolarını güncellemek

 

 

20-Elektronik Donanım Altkurulu

Başkan:Doç.Dr. Celal Karaman

  • Doç.Dr. Burak Öterler

v  Bölümdeki elektronik materyal (bilgisayar, laptop, projeksiyon, data Show) takibini yapmak, envanterini tutmak ve gerekli bakım/onarım işlemlerini takip etmek, gerekli durumları yazılı ve sözlü olarak üst kurula rapor etmek

Üst Kurul’a Sözlü ve yazılı rapor sunulması (Prof.Dr. Belgin Elipek)

Bu içerik 18.04.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 1018 kez okundu.