Hidrobiyoloji

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı, 1991 yılında, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü bünyesinde kurulmuştur. 2010 yılında Fen ve Edebiyat Fakülteleri’nin ayrı olarak yapılandırılmasıyla, Fen Fakültesi’nde faaliyetlerine devam etmiştir. Kurulduğu günden 2012 yılına kadar Anabilim Dalı başkanlığını Prof.Dr.Timur KIRGIZ yürütmüş, o tarihten itibaren ise Prof.Dr. Belgin ELİPEK yürütmektedir.

Sucul ekosistemler üzerinde limnolojik araştırmalar yapan Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda halen 2 Profesör (Prof.Dr. Belgin ELİPEK, Prof.Dr. Hüseyin GÜHER), 2 Doçent (Doç.Dr. Utku GÜNER, Doç.Dr. Burak ÖTERLER), 1 Arş.Gör.Dr. (Arş.Gör.Dr. Gazel Burcu AYDIN) görev yapmaktadır. Şimdiye dek Anabilim Dalı’nda toplam 22 Yüksek Lisans ve 9 Doktora tezi tamamlatılmış olup, 2019 yılı itibariyle toplamda 8 Lisansüstü öğrenci eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir.

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde 1 Araştırma laboratuarı, 1 Akvaryum deney odası, 1 öğrenci eğitim laboratuarı, 1 plankton kültürü laboratuarı yer almaktadır.

Anabilim Dalı bünyesinde farklı çalışma konuları üzerinde araştırmalar yapan ekip üyeleri fitoplankton, zooplankton, zoobentoz ve nektona ait taksonomik çalışmaların yanı sıra, içsuların fizikokimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri ile toksikoloji alanlarında ve tüm bu özelliklerin hem birbirleriyle hem de canlı gruplarıyla olan ilişkilerini de inceleyen konularda çalışmalar yürütmektedirler. Türkiye’de ve özellikle Trakya bölgesindeki sucul ekosistemler üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmalarla, hem ülke hem de dünya çapında önemli bilimsel katkılar sağlanmaktadır. Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yapılan araştırmalar neticesinde dünya için 3 yeni tür de tanımlanarak bilim dünyasına katkı sağlamıştır.

Öğretim Üyelerimizin gerek yurtiçi gerekse yurtdışında bulunan bilim adamlarıyla da ortak çalışmaları ve bağlantıları mevcuttur. Bu nedenle lisansüstü öğrencilere, istedikleri takdirde, hidrobiyoloji alanında farklı konularda çalışma imkanı da sunulabilmektedir.

  

Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Elemanları:

Prof.Dr. Belgin ELİPEK (Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

1994 yılından beri Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. İçsularda yaşayan bentik makroomurgasızlar, su kalitesi ve bunların birbirleriyle ilişkilerini inceleyen çalışmaları bulunmaktadır.

 

Prof.Dr. Hüseyin GÜHER

1986 yılından beri Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. İçsularda yaşayan zooplanktonik organizmalar ve bunların çevresel faktörlerle ilişkileri üzerine çalışmaları bulunmaktadır.
 

Doç.Dr. Utku GÜNER

1996 yılından beri Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. İçsularda yaşayan nektona ve toksik maddelerin bu canlılar üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmaları bulunmaktadır.

Doç.Dr. Burak ÖTERLER

2000 yılından beri Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. İçsularda yaşayan fitoplanktonik organizmalar ve bunların çevresel faktörlerle ilişkileri ve akuatik toksikoloji üzerine çalışmaları bulunmaktadır.

Arş.Gör.Dr. Gazel Burcu AYDIN

2011 yılından beri Hidrobiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Bentik makroomurgasızlar ve ekolojileri üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Arazi Çalışmaları:

Limnolojik amaçlı arazi çalışmalarında kullanılmak üzere arkadan takmalı motora sahip fiberglas bot, secchi disk, numeratörlü el vinci, termometre, pHmetre, oksijenmetre, kondüktometre, arazi tipi multiparametre ölçerler, Ekman Bageri, Nansen şişesi, Ruttner şişesi, Horizontal ve vertikal closing net plankton kepçeleri, el-çamur kepçeleri, el-plankton kepçeleri, kasnaklı kepçeler, ağlar, pinterler, elek serileri Anabilim Dalı’nda mevcut olup, konuyla ilgili lisans ve lisansüstü çalışmalarda da kullanılmaktadır.

Hidrobiyoloji Araştırma Laboratuarı:

Araştırma laboratuarında, bilimsel çalışmalarda elde edilen organizmalara ait müze materyalleri yer almaktadır. Ayrıca, arazi çalışmalarından sonra fizikokimyasal analizlerden bazılarının (çözünmüş oksijen, kalsiyum, magnezyum, total sertlik, klorür, tuzluluk, BOI, nitrit, nitrat, fosfat, sülfat, klorofil a, Askıda katı madde, karbonat, bikarbonat, H2S gibi) ölçümleri de bu laboratuarda yapılabilmektedir. Vakum pompası, iklim dolabı, deepfreeze, buzdolabı, hassas tartım cihazı, mikroskop ve binokülerlerin yanı sıra özel teşhislerde kullanılan 1 adet inverted mikroskop, çizim aleti ve sayım kamarası da laboratuarda yer almaktadır. İnternet bağlantısı olan bilgisayar hizmetiyle de kütüphane veri tabanına ulaşılabilmekte ve araştırma için gereken literatür hem lisans hem de lisansüstü öğrencileri tarafından kolayca sağlanabilmektedir.

Hidrobiyoloji Akvaryum Deney Laboratuarı:

Toplam 8 adet akvaryum içeren bu laboratuarda, deneysel çalışmalar yapılabilmektedir. Sucul canlıların gelişimlerinin izlenebildiği bu laboratuarda ayrıca, ağır metal ve toksik maddelerin sucul canlılar üzerindeki etkilerine yönelik deneysel araştırmalar da yapılmaktadır.

Hidrobiyoloji Öğrenci Laboratuarı:

Lisans öğrencilerinin konuyla ilgili bilgilerini desteklemek amacıyla eğitim-öğretim dönemi boyunca her hafta, haftada 1 gün, 1 öğretim üyesi ve 1 Araştırma görevlisinin de katılımıyla laboratuar uygulamaları yapılmaktadır. Laboratuarda, içme ve kullanma sularının yanı sıra, içsu ortamlarının su kalitesinin belirlenmesine yönelik çalışmaların pratikte nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Laboratuar uygulamalarında ayrıca içsu ortamlarında yer alan bitkisel ve hayvansal materyal de tek tek inceletilmekte ve yine laboratuarda verilen bilgiler arazi çalışmalarıyla da pekiştirilmektedir. Ayrıca öğrencilerin bitirme ödevlerinde çalışabilecekleri, materyallerini karşılaştırabilecekleri bir çalışma ortamı da sunmaktadır.

Plankton Kültürü Laboratuarı:

Özellikle deneysel çalışmalar için uygun bir ortam yaratılarak, hassas deneylerin gerçekleştirildiği bu laboratuarda son teknoloji iklim dolabı ve deneylerde kullanılacak malzemeler mevcuttur.

 

Öğretim Üyesi odaları:

Öğretim üyelerinin çalışmalarının yazım aşamalarını sürdürdükleri, lisans ve lisansüstü öğrencilerine danışmanlık hizmetleri verdikleri odalarda internet bağlantılı bilgisayarlar ve yazıcılar bulunmaktadır. Gerektiğinde tüm öğrencilerin bu imkanlardan da yararlanmaları mümkündür.

Ek Resimler
Bu içerik 02.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3260 kez okundu.