Program Profili

BİYOLOJİ BÖLÜM BİLGİLERİ

Biyoloji Bölümü, Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi´nin kuruluşunda yer alan ilk bölümlerden olup, 1982 yılında eğitim ve öğretime lisans düzeyinde örgün öğretimle başlamıştır. 1993 yılından itibaren II. öğretime geçilmiş ve 2002 yılından itibaren II. Öğretime öğrenci alma işlemine son verilmiştir. Kuruluşunda 7 öğretim elemanı ve 20 öğrenci ile eğitime başlayan bölüm halen 18 Prof.Dr., 8 Doç.Dr., 3 Dr. Öğr. Üyesi, 4 Araş.Gör.Dr., 1 Uzm.Dr. ve 1 Araş. Gör. olmak üzere toplam 35 Öğretim Elemanı ile 7 Anabilim dalında (Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Ekoloji) Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde, 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde lisans düzeyinde (örgün öğretim) toplam 223 öğrenci, lisansüstü düzeyinde ise Yüksek Lisans´da 48, Doktora programında ise 21 olmak üzere toplam 69 Öğrenci bulunmaktadır. Lisansüstü programımız güçlü, rekabetçi, donanımlı Araştırmacıları sayesinde çok sayıda öğrenciyi cezbetmektedir. Bölümümüzün sadece 2019-2020 SCI-expanded yayın sayısı 29´dur. Bölümümüz dinamik, rekabetçi, güncel gelişmeleri takip eden araştırmacıları ve donanımlı laboratuarları ile Taksonomi, Genetik, Hücre Biyolojisi, Biyokimya, Sitotaksonomi, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Davranış Ekolojisi, Bitki Embriyolojisi, Bitki Sosyolojisi, Hidrobiyoloji, içsu ekolojisi disiplinlerinde araştırmalarını yürütmektedir.

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Programı 2016-2021 yılları arası 5 yıllık akreditasyona hak kazanmış olup Türkiye çapında akredite olan yedinci Biyoloji Lisans Programıdır. Bölümümüzün öncelikli stratejik hedefi akreditasyon süreci ile kalite kontrol mekanizmalarının işletimi ve sürekliliğini devam ettirerek tercih edilebilir mezunlar yetiştirmek ve daha kaliteli bilimsel ürünler çıkarmaktır.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) akreditasyon sürecini teşvik etmek ve adayların bilinçli bir seçim yapabilmeleri için akredite programların tercih kılavuzunda belirtileceğini ilan etmiştir. Akredite programlar sürekli iyileştirme yaklaşımına sahip, kalite güvence sistemlerinin işletildiği, şeffaf, hesap verebilir ve rekabetçi bir yapıyı sistemlerinde barındıran kurumlardır ve bu özellikleri uluslararası kalite güvencesi normlarının işletildiği bağımsız kurumlarca sürekli denetlenir. Akredite bölümlerden mezun öğrencilerin piyasada daha kolay iş bulmaları ya da tercih edilmeleri şüphesiz bu bölümlerden mezun olanlara büyük avantaj sunmaktadır. 

Biyoloji Bölümü; Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Ekoloji olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. Yaşayan canlılar ve canlı sistemlerin anlaşılmasını amaçlayan Biyoloji bilimi, araştırma konuları açısından birçok alt dala ayrılmaktadır. Bölümümüzde bulunan laboratuarlar gerek öğrencilerin derslere ilişkin pratik uygulamalar yapabilmelerine, gerekse ileri araştırma çalışmalarının yapılabilmesi için uygun altyapı ve teknolojik donanımlara sahiptir. Biyoloji bölümü öğretim elemanlarınca Trakya Üniversitesi, TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen projeler yürütülmekte ulusal - uluslararası düzeyde üniversite, araştırma laboratuarı ve merkezlerle işbirlikleri sürdürülmektedir.

Biyoloji Bölümü mezunları üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilirler. Ayrıca sağlık kurumlarına bağlı laboratuarlar, özel araştırma enstitüleri, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda görev alabilirler, gıda ve ilaç sanayi dallarında iş olanağı bulabilirler. Gerekli sertifikaya sahip olan mezunlar, özel yada devlet okullarında öğretmenlik yapabilirler. Bölümümüz çeşitli uluslararası üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve merkezlerle işbirliği halindedir.Bu içerik 02.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2820 kez okundu.