Program Profili

BİYOLOJİ BÖLÜM BİLGİLERİ

Biyoloji Bölümü, Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi´nin kuruluşunda yer alan ilk bölümlerden olup, 1982 yılında eğitim ve öğretime lisans düzeyinde örgün öğretimle başlamıştır. 1993 yılından itibaren II. öğretime geçilmiş ve 2002 yılından itibaren II. Öğretime öğrenci alma işlemine son verilmiştir. Kuruluşunda 7 öğretim elemanı ve 20 öğrenci ile eğitime başlayan bölüm halen 9 Prof.Dr., 8 Doç.Dr., 8 Yrd.Doç.Dr., 11 Araş.Gör.Dr., 2 Uzm.Dr., 3 Araş. Gör. Ve 1 Laborant olmak üzere toplam 42 Öğretim Elemanı ile 7 Anabilim dalında (Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji, Hidrobiyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Ekoloji) Eğitim-Öğretim ve Araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde, 2011-2012 Eğitim Öğretim döneminde lisans düzeyinde (örgün öğretim) toplam 342 öğrenci, lisansüstü düzeyinde ise Yüksek Lisans´da 49, Doktora programında ise 17 olmak üzere toplam 66 Öğrenci bulunmaktadır. Lisansüstü programımız güçlü, rekabetçi, donanımlı Araştırmacıları sayesinde çok sayıda öğrenciyi cezbetmektedir. Bölümümüzün sadece 2010-2011´in 18 aylık periyodunda SCI-expanded yayın sayısı 55´dir. Bölümümüz dinamik, rekabetçi, güncel gelişmeleri takip eden araştırmacıları ve donanımlı laboratuarları ile Taksonomi, Genetik, Hücre Biyolojisi, Biyokimya, Sitotaksonomi, Moleküler Biyoloji, Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji, Davranış Ekolojisi, Bitki Embriyolojisi, Bitki Sosyolojisi, Hidrobiyoloji disiplinlerinde araştırmalarını yürütmektedir.
Biyoloji Bölümü; Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik, Moleküler Biyoloji, Ekoloji ve Temel ve Endüstriyel Mikrobiyolojiolmak üzere altı anabilim dalından oluşmaktadır. Yaşayan canlılar ve canlı sistemlerin anlaşılmasını amaçlayan Biyoloji bilimi, araştırma konuları açısından birçok alt dala ayrılmaktadır. Bölümümüzde bulunan laboratuarlar gerek öğrencilerin derslere ilişkin pratik uygulamalar yapabilmelerine, gerekse ileri araştırma çalışmalarının yapılabilmesi için uygun altyapı ve teknolojik donanımlara sahiptir. Biyoloji bölümü öğretim elemanlarınca Trakya Üniversitesi TÜBİTAK ve DPT tarafından desteklenen projeler yürütülmekte ulusal - uluslar arası düzeyde üniversite, araştırma laboratuarı ve merkezlerle işbirlikleri sürdürülmektedir.

Biyoloji Bölümü mezunları üniversitelerin akademik kadrolarında çalışabilirler. Ayrıca sağlık kurumlarına bağlı laboratuarlar, özel araştırma enstitüleri, Tarım, Orman ve Çevre Bakanlığı´na bağlı kuruluşlarda, gıda ve ilaç sanayi dallarında iş olanağı bulabilirler. Gerekli sertifikaya sahip olan mezunlar, özel yada devlet okullarında öğretmenlik yapabilirler.Bölüm çeşitli uluslararası üniversiteler, araştırma laboratuvarları ve merkezlerle işbirliği halindedir.

Bu içerik 02.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2012 kez okundu.