Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji

Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 2009 yılında kurulmuştur, 2010 yılında faaliyete geçmiştir ve halen Fen Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Anabilim Dalı Başkanlığı’nı kuruluşundan itibaren Prof. Dr. Ece ŞEN yürütmektedir. Anabilim Dalında görev yapan 1 öğretim üyesi (Prof.. Dr. Ece ŞEN) ve 1 öğretim elemanı ( Araş. Gör. Dr. Deniz AKSOY) bulunmaktadır.

Araştırma Alanlarımız:

Moleküler Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Genetik, Mikrobiyal Biyoteknoloji, Mikroorganizmalarda filogenetik analiz ve tür tayini.

Araştırma Konularımız:

Yeni çıkan zoonoz etkeni bakterilerin (Borrelia sp., Leptospira sp., Anaplasma sp.) moleküler epidemiyolojisi,

Çevresel kanserojenlerin bakteriyolojik Ames testi ile saptanması,

Bakteri-kanser ilişkilerinin moleküler analizi,

Salmonellozlar ve moleküler identifikasyonları,

Çevresel sulardaki yeni çıkan patojenler ve moleküler identifikasyonları,

Su kirliliğinin belirteci olan yeni mikroorganizmaların etkinliğinin incelenmesi

DNA çipleri ile hızlı tanı yöntemlerinin geliştirilmesi

 Mikrobiyal İnsektisitler

Kene kökenli yeni çıkan patojenler

Kenelere karşı biyolojik savaş yöntemlerinin geliştirilmesi.

 

Kuruluşumuzdan beri Anabilim Dalımızda Yapılan Projeler:

  1. Edirne İlindeki Çevresel Sular ve İçme-Kullanma Sularının Bakteriyolojik Ames Testi ile Mutajenitelerinin Araştırılması (TÜBAP) (Tamamlandı)
  2. Moleküler Mikrobiyoloji ve Uygulamalı Moleküler Mikrobiyoloji Lisans/Y.Lisans/Doktora dersleri Öğrenci Pratikleri Tefrişatı (TÜBAP) (Kişisel araştırma projesi) (Tamamlandı
  3. Edirne İlindeki Çevresel Sularda Kirlilik İndikatörü Mikroorganizmaların ve Yeni Çıkan  Bakteriyel Patojenlerin Moleküler Yöntemlerle Saptanması (Tamamlandı)
  4. Salmonella spp. Kökenlerinin Patogenez Determinantları ve Salmonellozların Moleküler Tanısında Kullanımları (TÜBAP) (YÖK/ÖYP) (Tamamlandı)
  5. Kene ve Tarla Faresi Kökenli Patojen Spiroketlerin Soyutlanması, Biyolojik ve Kimyasal İnsektisidlerin Kenelere ve Spiroket Transmisyonuna Etkilerinin Araştırılması (TÜBAP) (Tamamlandı)
  6. Edirne İli’nde Bulunan  Hyalomma ssp., Rhipicephalus ssp. Türü Sert Kenelerin in vitro Biyojenik Aktivitelerinin Araştırılması (Devam ediyor)
  7. Bakterilerin Antitümörojenik Aktivitesi (Devam ediyor)

  

Y.Lisans /Doktora Öğrencilerimiz

Mezunlarımız:

Hatice Soylu  (Y.Lisana, Tez: ’Edirne İlindeki Çevresel Sular ve İçme-Kullanma Sularının Bakteriyolojik Ames Testi ile Mutajenitelerinin Araştırılması) , Müjdat Özgür (Y.Lisans,Tez: Edirne İlindeki Çevresel Sularda Kirlilik İndikatörü Mikroorganizmaların ve Yeni Çıkan  Bakteriyel Patojenlerin Moleküler Yöntemlerle Saptanması),  Dr. Deniz Aksoy (Doktora, Tez: Salmonella spp. Kökenlerinin Patogenez Determinantları ve Salmonellozların Moleküler Tanısında Kullanımları)

 

Devam Eden Öğrenciler:

Müjdat Özgür (Doktora), Gamze Kazar (Doktora) , Hatice Soylu (Doktora), Büşra Özen (Y.Lisans), Süleyman Doğru (Y.Lisans)

Laboratuvar Donanımımız:

Biyolojik emniyet kabini, PZR cihazı (Gradyan), horizontal midi jel elektroforez cihazı, güç kaynağı, inkübatör, koloni sayacı, Ph metre, mikrosantrifüj, vorteks, sıcak su banyosu, elektrikli insineratör/sterilizatör, PZR sterilizasyon kabini, immünoblotting transfer cihazı, steril hücre kültürü ve biyolojik emniyet düzeyi 2 izolasyon odası. , invert faz kontrast ışık mikroskopu, karanlık alan ışık mikroskopu ve  kamera/video ataçmanları, karbondioksitli etüv, bakteriyolojik etüv (Cihazlar TÜBAP Projeleri desteği ile alınmıştır.), HEPA filtreli deney hayvanı kafes sistemleri,

Anabilim Dalımız Tarafından Açılan Dersler:

Lisans:

Genel Mikrobiyoloji II

Genel Mikrobiyoloji II Laboratuvarı

Moleküler Evrim

Mikrobiyal Ekoloji

Viroloji

Biyoteknolojiye Giriş

Moleküler Mikrobiyolojiye Giriş

Y.Lisans:

Su Mikrobiyolojisi

Moleküler Mikrobiyoloji

Endüstriyel Mikrobiyoloji

Mikrobiyal Teknoloji

Doktora:

İleri Biyoteknoloji

İleri Moleküler Mikrobiyoloji

Uygulamalı Mikrobiyal Genetik

Fakülte Dersleri:

Biyoteknoloji

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Dersi:

Moleküler Mikrobiyoloji ve Uygulamaları

Ek Resimler
Bu içerik 02.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3744 kez okundu.