ULUSAL YAYINLAR (Makale, Derleme)

B.ULUSAL YAYINLAR

Makale, Derleme

 

1.    Arda, H., Helvacıoğlu, İ. A., Meriç, Ç., Tokatlı, C. 2015. İpsala İlçesi (Edirne) Toprak ve Pirinç Kalitesinin Bazı Esansiyel ve Toksik Element Birikimleri Açısından Değerlendirilmesi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 8: 7-13.
2.    Aybeke M. 2015. Screenıng Of Lr Genes Provıdıng Resıstance To Leaf Rust In Wheat Usıng Multıplex Pcr Method. Trakya University, Journal of Natural Science, 16 (1): 45-49.
3.    Dane, F., H. Sezginer, G. Yılmaz, H. Akbaş, “Triton-X-405, Brij 35 ve Brij 76 Surfaktanlarının Lens culinaris Medik. (Mercimek) Tohumlarının Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin Gözlenmesi” (BİBAD) Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (basımda) (2015-2016).
4.    Dane F., Sezginer H., Yılmaz G., Akbaş H., An Investigation of the effects of Brij 35, Brij 76 and Triton-X-405  Surfactants on Germination Rates and Root Elongation of Lenc culinaris Medik., Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi  (BİBAD),  NOBEL,  2015 Baskıda.
5.    Sezginer H.,. Dane, F.,  Toksik Maddelerin Genotoksik Analiz Yöntemleri, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, NOBEL, 2015. Baskıda.
6.    Konyar S. T., Dane F., Calcium Oxalate Crystals in Pistils and Stamens of Some Angiosperm Taxa, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi  (BİBAD), NOBEL, 2015, Baskıda
7.    Arda H., İ.  Atılgan Helvacıoğlu, Ç. Meriç, C. Tokatlı.  İpsala İlçesi Sulama Sularında Bazı Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması.  Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat. Fakültesi Dergisi. 2015,12 (3) 1-7
8.    Asan A. Checklist of Alternaria species reported from Turkey. Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 6 (2): 43-57, 2015.          Link: ttp://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/ojs/index.php/mantar/article/view/98, DOI: 10.15318/Fungus.2015214064, e-ISSN: 2147-6845
9.    Fırıldak G, Asan A, Ökten S. Indoor airborne microfungin different sections of a poultry processing plant in Sakarya City, Turkey. Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 6 (2): 24-37, 2015. ,Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/ojs/index.php/mantar/article/view/96, DOI: 10.15318/Fungus.2015214061, e-ISSN: 2147-6845
10. Özdemir K., Gökalp Muranlı F.D., Kanev M.O. “In situ Hibridizasyon Yöntemleri” Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3:613-621, 2015.
11.  Öterler B, The Phytoplankton Composıtıon Of Kadıkoy Dam Lake (Keşan-Edirne) Trakya University Journal of Natural Sciences, 14(2): 69-76, 2013 (2015 basım).
12. Karatop Rumeysa, Filiz SANAL Preliminary Characterization Of Crude Inulinase Activity Of Aspergillus Wentii Trakya University Journal of Natural Sciences, Haziran 2015 cilt 16 sayı 1
13.  Hayati ARDA, Sergun DAYAN, Çiler KARTAL, Necmettin GÜLER, In vitro Conservatıon Of Crıtıcally Endangered Dianthus ingoldbyi Turrıll Under Slow Growth Condıtıons, Trakya University Journal of Natural Sciences, 17(1): 47-54, 2016. (Haziran 2016)
14. AYBEKE M., The Detection of Appropriate Organic Fertilizer and Mycorrhizal Method Enhancing Salt Stress Tolerance in Rice (Oryza sativa L.) Under Field Conditions. Trakya University Journal of Natural Sciences, 17(1): 17-27, 2016.
15. AYBEKE M., Selection Of Salt-Resistant Rice Genotypes Using Anatomical Root Data Of Several Cultivars Grown Under Real, Full-Season Field Conditions. Trakya University Journal of Natural Sciences, 17(1): 29-46, 2016.
16. AYBEKE M., Several Pesta Tablet Trials With Aspergillus alliaceus Thom & Church For Effective Underground And Aboveground Orobanche L. Biocontrol. Trakya University Journal of Natural Sciences, 17(1): 65-70, 2016.
17. AYBEKE M., Orobanche cernua control experiments with different composting methods. ACTA BIOLOGICA TURCICA 29(4): 128-136, 2016.
18. AYBEKE M.,. Ammannia auriculata var. arenaria (LYTHRACEAE)’NIN TEMEL ANATOMİK ÖZELLİKLERİ. Trakya University Journal of Natural Sciences, 17(2): 111-115, 2016.
19. AYBEKE M., Root Anatomical Plasticity In Response To Salt Stress Under Real And Full-Season Field Conditions and New Efficient Screening Techniques For Breeding Salt-Resistant Rice (Oryza sativa L.) Trakya University Journal of Natural Sciences, 17(2): 87-104, 2016.
20. Arda H, Dayan S, Kartal Ç, Güler N. 2016. In vitro conservation of critically endangered Dianthus ingoldbyi Turrill under slow growth conditions. Trakya University Journal of Natural Sciences, 17(1): 47-54.
21. Güner U., Behavioral Differentiation Induced by Insecticide Lambda-Cyhalothrin in Mosquito Fish, Gambusia affinis, Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research2(1), 11-13
22. Öterler, B. (2016). A short-term study on the phytoplanktonic and epilithic algae of Arda River (Edirne, Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(3): 299-306. doi: 10.12714/egejfas.2016.33.3.16
23. Tarauş G, Z. Okyar, 2016. Türkiye Trakyası İçin 20 Yeni Gece Kelebeği (Noctuıdae: Lepıdoptera) Kaydı. Trakya University Journal of Natural Sciences (Kabul Edildi).
24. Asan A. Web of Science (SCI-Expanded+SSCI+AHCI) Kapsamındaki 27 Mikoloji Dergisinde Çıkan Türkiye Adresli Yayınların Analizi, 1.1.1900-5.8.2015 (Analyses of publications originated from Turkey published in 27 Mycology Journals Covered by SCI-Expanded Database, 1.1.1900-5.8.2015). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 7 (1): 1-17, 2016. DOI: 10.15318/Fungus.ISSN: 2147-6845. Link: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mantar/issue/view/5000016922/showToc
25. Asan A, Ozkale E, Kalyoncu F. Checklist of Cladosporium species reported from Turkey. Celal Bayar University Journal of Science. 12 (2): 221-229, 2016. ISSN: 1305 130X. Link:http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cbayarfbe/article/view/5000200540/5000172967 DOI: http://dx.doi.org/10.18466/cbujos.47932
26. Martin Orlinov Kanev, Fulya Dilek Gökalp Muranlı, “Flow sitometri ve kullanım alanları”  Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAÜ Fen Bil Der) 20 (1):33-39, 2016. DOI: http://dx.doi.org/10.16984/saufenbilder.45424
27. AYDIN, E., N. HACET, 2016. Additional records to Ceutorhynchinae (Coleoptera: Curculionidae) fauna from Turkish Thrace Region. Turkish Bulletin of Entomology, 6: 101-110.
28. Kaya Tuz M, Asan A, Okten S. Devan sütlerinde aflatoksin M1 varlığının Elisa yöntemiyle tespit edilmesi. Trakya University Journal of Natural Sciences. 18(1): xx-xx, 2017. DOI: 10.23902/trkjnat.294972.  (TR Dizininde taranıyor)
29. Asan A. Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri, Önemleri ve Türkiye Kaynaklı Dergilerin Durumu: Bölüm 1: Bilimsel Dergi İndeksleri -International Scientific Journal Indexes, Importance and Status of Turkey Journals: Part 1: Scientific Journal Indexes. Acta Medica Alanya. 1 (1): 33-42, 2017. (Herhangi bir indeks tarafından taranmıyor, yeni dergi).
30. Asan A. Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri, Önemleri ve Türkiye Kaynaklı Dergilerin Durumu: Bölüm 2: Türkiye’deki Durum - International Scientific Journal Indexes, Their Importance, and Status of Turkey Journals: Part 2: Situation in Turkey. Acta Medica Alanya. 1 (1): 43-54, 2017. (Herhangi bir indejks tarafından taranmıyor, yeni dergi).
31. Tek, S. E., Okyar, Z., 2017 Bazı Herbivor Böcekler Hakkında Biyolojik Gözlemler. ISSN 2147-0294, e-ISSN 2528-9691 DOI: 10.23902/trkjnat. 288112
32. Aydoğdu M., İç Anadolu Bölgesi Chelonus Panzer, 1806 (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninae) Faunası Üzerine Taksonomik bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(2): 64-70, 2017.
33. Aydoğdu M. ve Kanev M. Üç Pestisitin Parazitoit Itoplectis maculator (Fabricius, 1775) (Hymenoptera: Ichneumonidae) Üzerine Toksisitesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5 (2017): 184-192.
34. Akar S, Erdoğan, ÖÇ. (2017) Türkiye Aphidiinae Faunasına (Hymenoptera: Braconidae) Yeni Kayıtlar ile Katkılar. Trakya University Journal of Natural Sciences, DOI: 10.23902/trkjnat.282623
35. AYBEKE M., Vessel anatomy studies in orchids (Orchidaceae). Acta Biologica Turcica, 30, 4, 89-93, 2017.
36. Tek SE, Z. Okyar (2017) Redatory Insect Species Assocıated With Some Rosaceous Plants in Edirne (Trakya University Arboretum), TURKEY. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(2):155-161.
37. Kaya Tuz M, Asan A, Okten S. Devan sütlerinde aflatoksin M1 varlığının Elisa yöntemiyle tespit edilmesi (Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method). Trakya University Journal of Natural Sciences. 18 (1): 55-58, 2017.
38. Ozdil S, Asan A, Sen B, Okten S.  Evlerde kullanılan buzdolaplarının iç ortamında havayla taşınan fungusların biyoçeşitliliği (Biodiversity of airborne fungi in the indoor environment of refrigerators using in houses). Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 8 (2): 109-124, 2017.
39. Güner, U. "α-cypermethrin, Cyprinus carpio Acute toxicity, Lethal concentration 50". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13 (2017): 173-178. 
40. Serdar AKAR, Özlem ÇETİN ERDOĞAN, 2017. Contributions to Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) Fauna of Turkey with new records. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(2): 89-96. (ESCI)
41. Tuney E, Asan A, Sen B. Saf kültür olarak stoklanmış bazı mikrofungusların ITS, beta-tubulin ve aktin gen dizilerine göre moleküler tanısı (Molecular based identification of some stocked microfungi as pure culture according to ITS, beta-tubulin and actin genes). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 9 (1): 1-17, 2018. (Nisan 2018)
42. Ayan EG, Asan A, Şen B, Ökten S. Edirne ili Sogutluk ormanı topragından izole edilen Aspergillus türlerinin biyoçeşitliliği (Biodiversity of Aspergillus species isolated from Sogutluk Forest Soil of Edirne City). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 9 (2): 126-141, 2018.
43. Asan A, Karaltı İ. Kitap tanıtımı: Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Bağbahçe. 78. Temmuz-Ağustos Sayısı. Sayfa: 12-13, 2018.
44. AYAN EDA GIZEM, ASAN AHMET, ŞEN BURHAN, ÖKTEN SUZAN (2018). Saf kültür olarak stoklanmış bazı mikrofungusların ITS, beta-tubulin ve aktin gen dizilerine göre moleküler tanısı (Molecular based identification of some stocked microfungi as pure culture according to ITS, beta-tubulin and actin genes). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 9 (2): 126-141, 2018. (Ekim 2018) (TR Dizini)
45. TUNEY ELÇİN, ASAN AHMET, ŞEN BURHAN (2018). Saf kültür olarak stoklanmış bazı mikrofungusların ITS, beta-tubulin ve aktin gen dizilerine göre moleküler tanısı (Molecular based identification of some stocked microfungi as pure culture according to ITS, beta-tubulin and actin genes) Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 9 (1): 1-17, 2018. (Nisan 2018) (TR Dizini)
46. Dursun,  A. & Fent,  M. (2018). Contributions to Nepomorpha (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) fauna in wetland areas of Amasya, Turkey. Acta Biologica Turcica, 31 (4): 193-202.
47. Aydogdu M, (2018)  Parasitoid species of Aleiodes Wesmael, 1838 (Hymenoptera: Braconidae: Rogadinae) from Bozcaada (Tenedos) Island, Turkey. Türk. Biyo. Mücadele Derg. 2018, 9 (1): 38-47.
48. Korur Kolanlarlı, T., Asan, A., Şen, B., Ökten, S. Biodiversity of Penicillium species isolated from Edirne Söğütlük Forest soil (Turkey). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 10 (1): 26-39, 2019. (TR-Dizin)
49. Özkan, B. 2019. Mammals of Gala Lake National Park. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2): 699-707. DOI: 10.21597/jist.447440 ISSN: 2146-0574, eISSN: 2536-4618.
 

Bu içerik 05.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 42 kez okundu.