Biyologların artık bir meslek tanımı var


Daha önce Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı bir yönetmelikteki özel ve kamu sağlık kuruluşlarında biyolog çalıştırmayı engelleyen yönetmelik değiştirildi. Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazetede  yayımlandı. Bu yönetmeliğe göre Biyologların meslek tanımı aşağıdaki şekilde kabul edildi.

 Biyolog

a) Sağlık kurum ve kuruluşlarında hematoloji, endokrinoloji, immünoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bakteriyoloji, parazitoloji, genetik, moleküler biyoloji, anatomi, patoloji, histoloji, sitoloji, embriyoloji, morfoloji, toksikoloji, metabolizma, biyoistatistik, tıbbi biyoloji, kan ve kan ürünleri, biyolojik ürünler, infertilite laboratuarları gibi alanlarda görev alır.

b) Canlı organizmalar hakkında bilgiyi artırmak, yeni bilgiler ortaya koymak, yeni ürünler, işlemler ve teknikler geliştirmek amacıyla yapılan bilimsel araştırmalar ve araştırma-geliştirme çalışmalarında görev alır.

c) Biyoteknolojik araştırma-geliştirme çalışmalarında görev alır.

ç) Bilimsel araştırmalarda; problemin tanımlanması, amacın belirlenmesi, hipotezin geliştirilmesi, deney ve testlerin tasarlanması ve yürütülmesi ile elde edilen verilerin analiz edilerek sonuçlarının yorumlanması, bu doğrultuda tıbbi alanda uygulanmasına yönelik öneriler geliştirilmesi ve raporlanmasında görev alır.

Biyologlar artık meslek tanımları yapıldığı için meslekleri ile ilgili çalışmak istedikleri alanlarda herhangi bir engelle karşılaşmayacaklardır
Bu içerik 10.10.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 681 kez okundu.