Genetik Araştırma Grubu

Bu gruptaki araştırmacılar, populasyon genetiği ve sitogenetik konularıyla çalışmaktadırlar. Populasyon Genetiği Laboratuarı´nda, Modern genetik teçhizatlarının bulunduğu bu laboratuarda Prof. Dr. Selçuk YURTSEVER´in koordinasyonunda Cercopid Köpük böcekleri (Cercopidae), Drosophila ve Coccinellid Uğur böcekleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Köpük böcekleri ile ilgili populasyon genetiği çalışmaları Portekiz´in Lizbon Üniversitesi, Biyoloji bölümüyle ortak olarak sürdürülmektedir. Bu çalışmalarda Dünya´daki farklı populasyonlara ait köpük böceklerinin filogenetiği esas olarak mtDNA´nın kullanıldığı DNA barkod yöntemiyle araştırılmaktadır. Ayrıca Cercopid böceklerin bazı türlerinde görülen renk/desen polimorfizmini kontrol eden genetik sistem araştırılmaktadır. Diğer taraftan köpük böceklerinin ürettiği köpük içeriğindeki kimyasal maddelerin özellikle bazı ağır metallerin çevre kirliliğinin bir indikatörü olup olamayacağı, kimya bölümünün bazı öğretim elemanlarıyla beraber ortak olarak araştırılmaktadır. Köpük içeriğindeki maddelerin nimf dönemindeki ninfleri mikrobiyal parazitlere ve predatörlere karşı koruyucu etkisinin olup olmadığı ayrıca bu böceklerin köpüğünün gelecekte insan sağlığında yararlı bir madde olarak kullanılıp kullanılmayacağı da araştırma konularındandır. Drosophila ile yapılan çalışmalarda, insanın çeşitli gıdalarında bulunan katkı maddeleri özellikle ticari gıda boyalarının genotoksik etkileri, DNA hasarları ve mutagenik etkileri SMART test ve COMET yöntemleriyle araştırılmaktadır. Uğur böcekleri ile yapılan populasyon çalışmalarında farklı kanat renklenmelerine sahip olan uğur böceği türlerindeki renklenme polimorfizminin genetiği araştırılmaktadır.

Sitogenetik çalışma laboratuarında Prof. Dr. Fulya Dilek GÖKALP koordinatörlüğünde, insan periferik kanından ve hayvan kemik iliğinden karyotip analizleri yapılabilmektedir. Bunun yanında genotoksisite ve sitotoksisite çalışmaları yapılmaktadır. Toksisite çalışmaları; toksik olduğu düşünülen maddenin (pestisit, ağır metal vb.) uygun hücre kültüründe, hücre büyüme oranı ve hücre tahribatı üzerindeki etkisi dikkate alınarak değerlendirme yapılan testleri içermektedir. Sitotoksisite ve genotoksisitenin belirlenmesi amacı ile laboratuarda uygulanan metodlar; kromozom aberasyon testi (Lab. hayvanları, lökosit kültürü, bitki kök hücreleri vb.), mitotik ve mayotik anormalliklerin belirlendiği testler (Bitki dokularında), mikronukleus testi, kardeş kromatid değişikliği testi, FISH metodu, Comet assay (insan lökosit hücreleri, balık doku hücreleri, böcek larvalarında vb.), MTT testi, apoptosis, doku kültürü hücrelerinde bölünme indeksinin belirlenmesi konularını içermektedir. Ayrıca bitki ekstraktlarının elde edilmesi ve kanser doku hatları üzerinde antiproliferatif etkinliklerinin araştırılması bir diğer araştırma konuları arasındadır. Kanser doku hatları çalışmaları doku kültürü laboratuvarında sürdürülmektedir.

Bu içerik 11.06.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1212 kez okundu.