Biyoloji Bölümü yeni bir Tübitak projesi aldı.

TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında Yürütücülüğünü Bölümümüz öğretim üyesi Doç.Dr. Burhan Şen’in yaptığı ve yaklaşık 355.000.00TL bütçeli  “Kesin Fungus Tür Tayini İçin Multilokus Dizi Analizi (MLSA) Tabanlı Bir Yöntem Geliştirilmesi” isimli proje kabul edilmiştir. Projenin beklenen önemli çıktılarından biri olan "web tabanlı fungus MLSA veritabanı", proje tamamlandıktan hemen sonra hizmete girerek sürekli erişime açık olacak, yurtiçi ve yurtdışı bilim insanlarının veri karşılaştırması ve paylaşımına olanak sağlacaktır.  Proje detayları aşağıda olup hocalarımız Prof.Dr. Ahmet ASAN, Doç.Dr. Burhan ŞEN’i bölümümüz adına içtenlikle kutluyoruz.

Yürütücü: Doç. Dr. Burhan ŞEN

Araştırmacı: Prof. Dr. Ahmet ASAN

KBAG-1001

Proje başlığı: Kesin Fungus Tür Tayini İçin Multilokus Dizi Analizi (MLSA) Tabanlı Bir Yöntem Geliştirilmesi

Bu içerik 13.01.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 638 kez okundu.