“Course on Food- and Airborne Fungi Identification Based on Classical and Molecular Methods – 2013” başlıklı kurs bölümümüzde başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Course on Food- and Airborne Fungi Identification Based on Classical and Molecular Methods – 2013

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ve CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre (Utrecht-Hollanda) arasında yapılan protokol gereği, 23-27 Eylül 2013 tarihleri arasında “Course on Food- and Airborne Fungi Identification Based on Classical and Molecular Methods – 2013” başlıklı kurs bölümümüzde başarı ile gerçekleştirilmiştir. 

Bu kurs, 1981 yılından beri Hollanda’nın Utrecht Şehrindeki CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre’de yapılmaktadır. Kurs, bu güne kadar Hollanda dışında  Kanada ve Almanya’da yapılmıştır. Türkiye’de ise ilk kez Trakya Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Kurs, gıda ve havayla taşınan, tıbbi ve endüstriyel önemi olan, doğada yaygın olarak bulunan mikrofungusların tanıtılması, klasik ve moleküler metodlarla bu organizmaların teşhis edilmesini kapsamaktadır.

 Kursun amacı Türkiye’deki Tıp, Ziraat, Eczacılık ve Veterinerlik Fakülteleri ile Gıda Mühendisliği ve Biyoloji Bölümlerinde konuyla ilgili çalışmalar yapmakta olan akademisyenler, doktora ve yüksek lisans öğrencilerine, mikrofungusların koloniyal, morfolojik ve moleküler metodlar hakkında bilgi vererek bu organizmaların teşhis yöntemlerini öğretmektir. 23 Eylül 2013’de bölümümüzde yapılan açılışa, Üniversitemiz Rektör Vekili Sn Prof. Dr. Süleyman PİŞKİN, Fakültemiz Dekanı Sn Prof. Dr. Hasan AKBAŞ, öğretim üyeleri ve kursiyerler katılmışdır.

Kursa eğitimci olarak, CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre (Utrecht, Hollanda)’dan Prof. Dr. Robert A. SAMSON, Dr. Jos HAUBRAKEN ve bu kuruluşda doktora öğrencisi olan Neriman YILMAZ VISAGIE katılmıştır.

Kurs Organizasyon Komitesinde Bölümümüz öğretim elemanları Prof. Dr. Ahmet ASAN, Yrd. Doç. Dr. Filiz SANAL, Arş. Gör. Dr. Burhan ŞEN, Dr. Volkan AKSOY  ve Eczacılık Fakültesi öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Suzan ÖKTEN ve Yrd. Doç. Dr. Elvan BAKAR görev almıştır. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Araş. Gör. Ayşegül YOLTAŞ ve YL Öğrencisi Elif KOCAÖĞÜT kültürlerin eğitim için hazırlanması ve kurs hazırlığı gibi konularda laboratuvar çalışmalarına katkı sağlamışlardır.

            Kursun gerçekleştirilmesindeki katkılarından dolayı Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Fen Fakültesi Dekanlığı’na ve Biyoloji Bölümü Başkanlığı’na  teşekkür ederiz.

 

CBS Link: http://www.cbs.knaw.nl/index.php/news/392-workshop-food-and-airborne-fungi2

Ek Resimler
Bu içerik 08.10.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 673 kez okundu.