DNA ve RNA Tabanlı Moleküler Yöntemler Çalıştayı

Bölümümüzde 25-26 Nisan 2012 ve 27-28 Nisan2012 tarihlerinde Trakya bölgesinde moleküler biyoloji ve genetik alanındaki gelişmeler ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımının aktif olarak gerçekleştirilebildiği bir platformun oluşturulması ve farklı disiplinlerdeki araştırmacıların ve öğrencilerin, kendi alanlarında moleküler yöntemleri ne şekilde kullanabileceklerine dair temel bilgi ve uygulama alt yapısını oluşturmak amacıyla Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü,  TÜDER ve İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Dr. Mustafa Kolukırık ile işbirliği içerisinde ve DNA ve RNA Tabanlı Moleküler Yöntemler Çalıştayı yüksek bir katılım ile gerçekleştirildi. Kurs Organizasyon Komitesinde Bölümümüz öğretim elemanları Doç. Dr.Ayşegül Çerkezkayabekir, Yrd. Doç. Dr. Filiz SANAL, Arş. Gör. Dr. Burhan ŞEN, Dr Elvan BAKAR. ve Dr. Suzan ÖKTEN görev aldılar.
Ek Resimler
Bu içerik 25.04.2012 tarihinde yayınlandı ve toplam 1167 kez okundu.