FEDEK Hizmet içi Eğitimi gerçekleşti.

15.02.2019 tarihinde  2018-2019 Dönemi FEDEK HİZMET İÇİ EĞİTİMİ bölüm öğretim elemanlarımızın katılımı ile Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe başkanlığında gerçekleşti. 

Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE tarafından bölüm hakkında tutanağa eklenecek olan detaylı bir sunum ile bilgi verildi. Öğrenci profili, akademik ve idari personel profili, 2018 yılı yayın faaliyetleri, tamamlanan ve devam eden projeler, uygulamalı doğa eğitimi, stajlar, fiziksel altyapı sorunları, bölümün kuvvetli yanları, stratejik plan, yapılan FEDEK hizmet içi eğitimi, bölüm kurumsal analizi hakkında detaylar paylaşıldı. Bütün akademik, bilimsel ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan öğretim üyesi ve elemanlara teşekkür edildi. Bu esnada norm kadro ile birlikte ortaya çıkan sorunlardan bahsedildi. Bilimsel toplantılara katılımlar ile ilgili desteklerin kısıtlanması sebebi ile 2019 yılı ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımların azalacağı öngörüldü. Erasmus ve Avrupa Birliği olanaklarından öğrencilerin yeterli maddi destek ve imkanlara erişimi olmaması sebebi ile çok fazla yararlanılmadığından bahsedildi. İngilizce yüksek lisans programının açılması amacı ile bölüm kuruluna fikir soruldu. Öğrenci kontenjanı ve yıllara göre öğrenci profili ile ilgili değerlendirmelerini sunuldu. Ayrıca birinci sınıf öğrencileri için yapılan oryantasyon programının amacı ve gerekliliğinin öneminden bahsedildi. Akreditasyon kapsamında iyileştirme dosyaları ile ilgili son durum değerlendirmesi yapıldı. Çevre okullardan gelen öğrencilere bölümün tanıtımı ile ilgili olarak ziyaretçi ilgisinin fazlalığından bahsedildi. Bölümümüze bağlı müze kurulmasıyla ilgili olarak Sayın Rektörümüzle görüşme yapıldığından ve geri dönüş beklendiği belirtildi. 2017 yılında Biyoloji Bölümü olarak düzenlediğimiz Ekoloji ve Çevre Kongresi (UKECEK 2017) ile ilgili olarak olumlu geri dönüşler olduğunu ve bu anlamda bölüm başkanı olarak tüm bölüme teşekkürlerini sundu.

            Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şevket Erol OKAN konuşmalarını yapmak üzere söz aldı. Biyoloji Bölümü’nün Trakya Üniversitesi’nin, hem akredite olması hem de yayın yapma konusunda güçlü bir bölüm olduğunu vurguladı. Üniversitemizin, URAP sıralamasında 2018 yılında bir önceki yıla göre akademik faaliyet anlamında gerilediğini ve bu kapsamda yapılacak akademik faaliyetlerin öneminden bahsetti. Norm kadro ile ilgili olarak yaşanan mağduriyetlerden ve yol açtığı motivasyon eksikliğinden bahsetti. Emekli olan hizmetliler sebebiyle fakülte olarak binaların temizliklerinde aksaklıkların yaşandığından ve çözüm yollarının arandığını vurguladı. Asansörün bozulması ile ilgili olarak çözüm için firmalarla iletişime geçildiği ancak şimdiye kadar geri dönüş olmadığını söyledi. Konuşması sonunda katılımcılara sorularının olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Prof. Dr. Belgin Elipek söz alarak;

            Açılması planlanan müzelerle ilgili olarak proje yapılmasını önerdi.


            Prof. Dr. Şevket Erol OKAN, müzelerin açılması ile ilgili olarak müze konusunda uzman kişilerle iletişim halinde olduğunu ve konunun gündemde olup, gelişmeleri takip ettiğini belirtti.


            Prof. Dr. Belgin ELİPEK, e-imza uygulamasıyla ilgili olarak binanın wireles sisteminin desteklenmesi gerektiğini söyledi.


            Prof. Dr. Şevket Erol OKAN, e-imza uygulamasının yeni olduğunu ve uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kesin bir karar olmadığını söyledi. Uygulanması durumunda gereğinin yapılacağını vurguladı. Ayrıca üniversitenin eğitim öğretim kurul toplantılarında öğrencilerin not sistemi olarak uygulanan bağıl sistemin değişeceğinin konuşulduğunu ve 50 notunun CC olarak kabul edilip altında not alan öğrencilerin başarısız sayılacağını belirtti.


Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE konuşmalarını tamamlayan Prof. Dr. Şevket Erol OKAN’a teşekkür etti. Daha sonra katılımcıların sorularının olup olmadığını sorduktan sonra soru olmaması üzerine katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.
Bu içerik 15.02.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 156 kez okundu.