Not actin, not myosin, but intermediate

Ara flamentlerin 1968 yılında Ishikawa ve ark. tarafından keşfedilmesini anlatan güzel bir arşiv makalesi. Aktin ve miyozin flamentlerinden çap ve yapılanma itibariyle farklı olan ara flamentler elektron mikroskobik bulguların ışığında tanımlanmıştır.  

Devamı için tıklayınız.
Bu içerik 03.04.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 487 kez okundu.