Ribozom dışı yolla sentezlenen biyoaktif peptidler

Non ribosomal protein sentezinde, peptidler yüksek molekül ağırlıklı multienzimler (ribozom dışı peptid sentetazlar, NRPS) aracılığıyla yağ asiti sentezine benzer bir mekanizma ile sentezlenirler. Ribozom dışı sentez mekanizmasında da aktivasyon, başlama, zincir uzaması ve sonlanma aşamaları bulunmasına ve gerekli enerji ATP hidrolizinden sağlanmasına rağmen, kalıp görevini mRNA yerine peptid sentetazlar üstlenir ve oluşan ürünlerde standart L-aminoasitlere ek olarak D-aminoasitler, çok çeşitli sıra dışı ve modifiye aminoasitler ve yağ asitleri de bulunur.
Devamı için tıklayınız.
Bu içerik 08.02.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 352 kez okundu.