Sağlık Bakanlığı Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdür olarak Biyolog Alacaktır. Son Başvuru 17 Mart!

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında 17-22 Mart 2014 tarihleri arasında Antalya Wow Topkapı Hotel’de “Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi” düzenlenecektir.

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi gereği söz konusu eğitime Hekim, Veteriner Hekim, Biyolog, Eczacı, Kimyager,  Mühendis (Kimya, Ziraat, Çevre, Gıda, Su Ürünleri),  sağlık alanında en az ön lisans mezunu veya entomoloji, toksikoloji alanında yüksek lisans veyahut doktora diplomasına sahip olanlar katılabilmektedirler.

“Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi” ne katılmak isteyenlerin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Mithatpaşa Şubesindeki TR 2600 0120 0939 6000 0500 0046 IBAN hesabına “Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Eğitimi Kurs Kayıt Ücreti” olarak 110 TL yatırmaları;

Bulundukların ilin Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunmaları;

Dilekçe ekinde diploma veya geçici mezuniyet belgesi (henüz diplomasını alamamış mezunlar için geçerlidir) fotokopisi, vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı fotokopisi ve makbuz fotokopisini sunmaları;

gerekmektedir.

Kesin kayıt işlemi 17 Mart 2014 tarihinde eğitimin düzenleneceği Antalya Wow Topkapı Hotel’de yapılacağından “Biyosidal Ürün Uygulamalarında Mesul Müdürlük Eğitimi”ne katılacak adayların, eğitime gelirken, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu personeline teslim edilmek üzere;

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisini ya da onaylı örneğini,

Vatandaşlık numarasının yer aldığı nüfus cüzdanı ve fotokopisini,

Son bir yıl içerisinde çekilmiş olmak kaydı ile 2 adet vesikalık fotoğrafı,

“Biyosidal Ürünler Mesul Müdür Eğitimi Kurs Kayıt Ücreti” olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ankara-Mithatpaşa Şubesindeki TR 2600 0120 0939 6000 0500 0046 IBAN hesabına 110 TL yatırıldığını gösterir makbuz aslını,

Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılan başvurunun tarih ve sayını yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Kayıt ve detaylı bilgi için" Mesul Mudur Eğtimi" adresini ziyaret ediniz.

Detay için tıklayınız.

Bu içerik 13.03.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1329 kez okundu.