TÜBİTAK 4008 Doğa Farkındalığına Yolculuk'' Projesi

Bölümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Utku Güner Yöneticiliğini yaptığı " Doğa Farkındalığına Yolculuk " başlıklı 4008 projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi.

TÜBİTAK 4008, 2. Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 68 projeye destek vermeye karar verdi. Bu program, özel gereksinimli bireylerin topluma daha iyi katılımını ve kapsayıcı bir toplumun inşasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Özel gereksinimli bireyler, toplumumuzun önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu bireylerin topluma tam anlamıyla katılabilmeleri için eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam gibi alanlarda destekleyici politikalara ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

TÜBİTAK 4008 2. Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı ile özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve kapsayıcı bir toplum inşa etmek için önemli bir adım atılmaktadır. Desteklenen projelerin başarılı bir şekilde tamamlanması ile özel gereksinimli bireylerin topluma daha iyi katılımı sağlanacağına ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturulacağına inanılmaktadır.

Bilim ve doğa temelli eğitim, bilimsel yöntemleri, eleştirel düşünceyi ve doğal çevreyle ilgili konuları keşfetme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu tür eğitim, kişilere sadece belirli bilgileri ezberletmek yerine, onları keşfetmeye, sorgulamaya ve problem çözmeye yönlendirir. Eğitimde eşitlik ve katılım, her bireyin eğitim hizmetlerine erişim hakkına sahip olması anlamına gelir. Özel gereksinimli öğrenciler, bu kapsamda özel dikkate alınması gereken bir gruptur.

 

Doğaya Farkındalık Artıyor projesinin temel amacı, özel eğitim alanında öğrenim gören öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik doğa ve bilim temelli bir eğitim sağlamaktır. Projenin öncelikli hedefi, özel eğitim öğrencilerinin doğa ve bilimle etkileşim içinde olmalarını teşvik etmek, öğrenmeyi desteklemek ve bu alanda öğrenci, öğretmen ve veliler arasında güçlü bir işbirliği oluşturmaktır.

 

Projenin hedef kitlesini İstanbul ilinde öğrenim gören hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan ortaokul kaynaştırma öğrencileri, İstanbul ilinde görev yapan öğretmenler ve İstanbul ilinde yaşayan özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveynler oluşturmaktadır. Proje veliler için 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde çevrimiçi ,özel gereksinimli öğrenciler için 06-07 Temmuz 2024 ve öğretmenler için 13-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul ili Silivri ilçesi Büyük Sinekli Köy Yaşam merkezinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

 

Proje, doğa ve bilim temelli eğitim programları, etkileşimli öğrenme materyalleri, saha gezileri ve özel eğitim uzmanları ve ilgili branşlardan oluşan bir ekip tarafından uygulanacaktır. Öğrencilere bireysel öğrenme planları sunulacak ve öğretmenlere özel eğitim alanında uzmanlaşmış profesyoneller tarafından rehberlik edilecektir. Veliler, bilgilendirme seminerleri ile sürece dahil edilecektir. Projenin sonunda özel eğitim öğrencilerinin doğa ve bilimle daha yakın temas halinde olmaları, öğrenmeye olan ilgilerinin artması ve bu alanda yeteneklerini geliştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin özel eğitimde etkili öğretim yöntemleri konusunda daha bilgili olmaları ve velilerin çocuklarının eğitim sürecine daha etkili bir şekilde katılmaları hedeflenmektedir. Proje, özel eğitimde daha sağlam bir eğitim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

 

Proje ile bilgiler https://dogafarkindaliginayolculuk.wordpress.com/ adresinden ulaşılabilir.
Bu içerik 30.05.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 129 kez okundu.