Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular-4 Lisansüstü Yazokulu başarılı ile tamamlandı.

Trakya Üniversitesi ve Aksaray Üniversitesi iş birliğinde bu yıl 4.’sü düzenlenen ve genç bilim insanlarına yeni ufuklar açan “Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular” lsansüsti Yaz okulu açılışı, 27 Haziran 2018’de, 18 farklı üniversiteden 70 katılımcıyla Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu’nda gerçekleştirildi. 27-29 Haziran tarihleri arasındaki Lisansüstü yaz okulu açılışına Trakya Üniversitesi ve Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular-4 (UBGK-4) Yaz Okulu Düzenleme Kurulu adına Fen Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Şevket Erol Okan, Eczacılık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Gülay Şeren, Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Şen, Doç. Dr. Utku Güner, Fen Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Filiz Sanal; Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Bakar, TÜTAGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Tozkır, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Gühergül Uluçam ve Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Bağcı, Yaz Okulu Düzenleme Kurulu Başkanı ve Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Odabaşı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lokman Uzun, Dicle Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Alkan, Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi İhsan Alacabey, Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araş. Gör. Dr. Demet Erdönmez, Araş. Gör. Dr. Erdoğan Özgür, Araş. Gör. Dr. Aykut Arif Topçu, Organizasyon Komitesi Üyeleri Ömür Acet, Emel Demirtaş, Nurullah Bani, Burcu Önal, Ayça Serinbaş, Hatice Köksal, Goulsoum Ouzeir, Pınar Altınoluk Mimiroğlu, N. Pelin Türker, Sinem Leventer, Saffet Çelik, Alp Yücel, Deniz Şumnulu, Tuba Tunceli, Ayten Bostancı; Eğitmenler Doç. Dr. Filiz Kuralay, Doç. Dr. Gökhan Demirel, Dr. Öğr. Üyesi Salih Gencer, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Tuba Fındık ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

 

“Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular-4 (UBGK-4)” eğitim kursu 18 farklı üniversiteden 70 katılımcıyla Üniversitemiz ev sahipliğinde Aksaray üniversitesi işbirliği ile 27-29 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir (https://biyoyaz2018.aksaray.edu.tr).

Lisans, Lisansüstü öğrencilere ve akademisyenlere yönelik olarak planlanan kurs üniversitemiz birimleri arasında işbirliğini arttırmak, TÜTAGEM ve üniversitemizin tanıtımı açısından önem taşımaktadır.

Düzenlemiş olduğumuz bu yoğunlaştırılmış kurs Nanoteknoloji ve Biyomedikal, Biyoayırma ve Biyomalzeme, ile Biyosensör ve Uygulamaları konularını kapsamaktadır. Bu konularla ilgili son dönemlerdeki gelişmeler, bazı temel bilgilerle birlikte katılımcılara aktarılmaya çalışılmıştır. 

Bugüne kadar 20’nin üstünde üniversiteden Tıp, Veteriner, Mühendislik ve Temel Bilimler başta olmak üzere birçok bilim insanı, biyokimyadaki son gelişmeleri kursa katılım sağlamıştır. Kurs sayesinde alanında uzman bilim insanları Biyosensörler, Nanoteknoloji ve Biyoayırma vb. gibi konularında dersler vermişler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmışlardır. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlemiş UBGK-4 hem üniversitemizin hem de Edirne’nin tanıtılması açısından önemli katkı sağlamıştır.

Geçmiş etkinliklerde, katılımcılar ile hocalar arasındaki sohbetlerin genç bilim insanlarında yeni fikirler çağrıştırdığını gözlemlememizden dolayı, bu yıl da kursumuzun programına genç araştırmacılar için sohbet saati adı altında özel tartışma süreleri eklenmiştir. Oluşturulan bu esnek saatler ile, katılımcıların gerek kendi aralarında ve gerekse de öğretim üyeleriyle fikir fırtınası çıkarabileceklerini ve Kurstan yeni fikirlerle, yeni projelerle döneceklerine inanılmaktadır.                                     

               Kurs henüz Edirne'yi görmemiş ve Edirne'ye doyamamış meslektaşlarımız için iyi fırsat olacaktır. Özellikle, UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından Dünya Mirası Listesine alınan Selimiye Cami ve Külliyesi ve Sultan II. Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesi ve daha birçok tarihi eseri ziyaret etme şansı sağlamıştır.   
Ek Resimler
Bu içerik 27.06.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 477 kez okundu.