Botanik

Botanik Anabilim Dalının Yeri: Kuruluşu 1982 yılında olan Botanik Anabilim Dalı, Biyoloji Bölümü altında çalışmalarını sürdürmektedir. 1999 yılına kadar Ayşekadın Yerleşkesi’nde bulunan anabilim dalı başlangıçta sadece küçük bir botanik bahçesi, küçük bir sera, bir öğrenci Botanik Laboratuvarı ve Herbaryumu’ndan vardı. Bu binada Herbaryum Botanik laboratuvarındaydı. 1999 yılından sonra, Biyoloji Bölümü’nün Güllapoğlu Yerleşkesi’ndeki yeni binaya taşınması ile Botanik Anabilim Dalı’na ait öğrenci ve araştırma laboratuvarı sayısı arttı. Bu binada Sistematik Araştırma Laboratuvarı, Karyolojik çalışmaların yapıldığı Hücre Biyolojisi Laboratuvarı, Bitki Doku kültürü laboratuvarı, Bitki Sistematiği ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarı (öğrenci lab.), bir Herbaryum odası bulunmaktadır.
 
Botanik Anabilim Dalı; Bitki Sistematiği, Bitki Fizyolojisi ile Bitki morfolojisi ve Anatomisi alt bilim dallarına ayrılmıştır. Botanik Anabilim Dalında ulusal ve uluslararası düzeyde ilk kurulan merkez, Herbaryum olmuştur. EDTU Herbaryumu 1983 yılında Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümünde Prof. Dr. Göksel Olgun’un Anabilim Dalı başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik ABD öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüsnü Demiriz tarafından kurulmuştur ve sınırlı sayıdaki bitki örnekleri ile çalışmalar başlamıştır. EDTU herbaryumu Prof. Dr. Feruzan Dane’nin Anabilim Dalı Başkanlığında herbaryum sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aybeke’nin çalışmaları ile 17 Haziran 2009 tarihinde Uluslararası Indekse kayıt olmuştur. Herbaryum websitesi: http://edtuherbaryum.trakya.edu.tr/’ dur. Ulusal ve uluslararası bitki değişimi ve kullanımına açık olup sistematikçilerin önemli ziyaret merkezleri arasındaki Herbaryumda şu an 13500 kayıtlı bitki bulunmaktadır. Bunlar içinde 3 adet tip örnek dünya için yeni kayıt, 10 adet Ekonomik Botanik Kolleksiyonuna kayıtlı örnek, Prof. Dr. Baki Kasaplıgil tarafından hediye edilen 1 adet fosil kolleksiyonu örneği, Kasaplıgil Kolleksiyonuna ait 291 bitki örneği, 467 Tohum / Meyva kolleksiyonu örneği, Odun / Kozalak kolleksiyonuna kayıtlı 82 adet odun ve kozalak örneği ve Prof. Dr. Ahmet Asan’nın mantar kolleksiyonuna ait 159 örnek mevcuttur.  
 
Botanik Anabilim Dalında 1 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ve doktorasını bitirmiş 1 laborant bulunmaktadır.
 
Botanik Anabilim Dalı içerisinde esas olarak altı araştırma grubu bulunmaktadır, Bunlar Bitki Sistematiği ve Morfolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi, Bitki Fizyolojisi ve Biyoteknolojisi, Bitki Embriyolojisi, Çevresel Toksikoloji ve Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği üzerinde çalışan araştırma gruplarıdır. Bu araştırma gruplarında çalışan araştırıcılar gruplar arası ortak çalışmalar da yürütmektedir.
 
Bitki Sistematiği ve Morfolojisi:
Bu araştırma grubunda öncelikli olarak Trakya Bölgesine yönelik lokal floristik ve revizyon çalışmaları yapılmaktadır. Floristik çalışmaların yanı sıra endemik-nadir bitkiler ve geofitler üzerine de çalışmalar sürdürülmektedir. Floristik çalışmalar klasik sistematik çalışmalarının yanı sıra moleküler sistematik alanında da çalışmalara başlanmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok kurumla işbirliği içinde olan Botanik Anabilim Dalı, başta Trakya olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır (GEF-II, Biorezerv Projesi, Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri, Tübitak Projeleri, Araştırma Fonu Projeleri, ÇED raporları vb.). Yerel kurum ve kuruluşlara destek vererek halkın ve öğrencilerin bilinçlendirilmesinde ve eğitimine de Dendroloji kursları, Çocuk Üniversitesi ve Doğa Eğitimi ile katkı verilmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin sınır ötesi projelerine de destek verilmiştir. Sanayinin tehdidi altında bulunan bölgemizdeki bitki çeşitliliği ve onu korumak için gerekli çalışmalar da yürütülmüştür. Bu çerçevede DHKD ile çalışılmış ve bölge halkı ile yöneticileri bir toplantı ile bir araya getirilmiştir.
 
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi:  
Trakya’ da yayılış gösteren nadir, endemik ve tıbbi bitkilerle, çayır ve mera yem bitkilerinin  morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik özellikleri araştırılmaktadır. Palinoloji alanında; aeropalinolojik ve polen morfolojisi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
 
Bitki Fizyolojisi ve Biyoteknolojisi: Özellikle çevresel streslerin bitkilerde (Yüksek ve düşük sıcaklık, tuz, ağır metal v.s.) meydana getirdiği değişiklikler, in vivo ve in vitro olarak incelenmekte ve bu streslere karşı oluşturulan cevaplar; fizyolojik ve anatomik düzeyde araştırılmaktadır. Bitki doku kültürü çalışmalarında da meristem, embriyo ve anter kültürü çalışmaları yapılmaktadır.
 
Bitki Embriyolojisi çalışmaları: Bitki embriyolojisi ve sitolojisi üzerinde yapılan yapılan sitokimyasal ve histokimyasal çalışmaların ışık ve elektron mikroskobu (TEM) ile incelenmesini kapsar. 
 
Toksisite çalışmaları: Atık suların, pestisitlerin ve surfaktanların bitki morfolojisi, anatomisi, sitolojisi üzerinde fitotoksik, sitotoksik ve sitogenetik etkileri araştırılmaktadır. Buna bağlı olarak bu toksik etkilerin anlaşılmasında (SEM, TEM) teknikleri kullanılmaktadır. 
 
Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği: Bitkiler üzerinde özellikle problemli cinsler ve türler üzerinde moleküler genetik çalışmalarla bitki hastalıkları üzerinde moleküler genetik çalışmaları yapılmaktadır.
 
Botanik ABD’ında; 2015 yılına kadar 33 Yüksek Lisans, 11 Doktora tezi yaptırılmış, 9 Yüksek Lisans ve 2 Doktora öğrencisi tez ve ders aşamasında çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Botanik ABD elemanları toplam yaklaşık 50 ulusal ve uluslararası destekli projelerde yürütücü ve araştırıcı olarak görev yapmış, 10 projede ise çalışmaya devam etmektedirler.
 
Öğretim üyelerinin yayın ve bilimsel faaliyetleri için WEB sitelerine, Anabilim dalında biten ve devam eden projeler için Bölüm Araştırma Gruplarının WEB sitesine bakınız.
 
Anabilim Dalımıza emeği geçen Öğretim Üyeleri:
 
Prof. Dr. Nebahat Genç: 1983- 1985 yılları arasında Anabilim Dalımızda Anabilim dalı başkanı olarak görev yapmıştır. 1987 yılında Marmara Üniversitesine atanmıştır.
Prof. Dr. Göksel Olgun: 1985- 2005 yılları arasında Anabilim Dalımızda Anabilim dalı başkanı olarak görev yapmıştır. Çok sayıda Doktora öğrencisi yetiştirmiştir. Emekli olmuştur.
Arş. Gör. Dr. Ahmet Asan:1985-1993 yılları arasında Anabilim Dalımızda görev yapmıştır. 1993 yılında Genel biyoloji anabilim dalına Yrd. Doç. olarak atanmıştır.
Yrd. Doç. Dr. Celal Yarcı: 1986- 2003 yılları arasında Anabilim Dalımızda görev yapmıştır. Marmara Üniversitesine atanmıştır
Yrd. Doç. Dr. Güler Dalgıç: 1983- 2002 yılları arasında Anabilim Dalımızda görev yapmıştır. Emekli olmuştur.
Yrd. Doç. Dr. Nesibe Başak: 1983- 2004 yılları arasında Anabilim Dalımızda görev yapmıştır.  Emekli olmuştur.
 
Anabilim Dalımıza emeği geçen Arş. Görevlileri:
Arş. Gör. Dr. Filiz İnanç:1989-1996 yılları arasında Anabilim Dalımızda görev yapmıştır. Zooloji Anabilim Dalına Yrd. Doç. olarak atanmış, 2003 yılında vefat nedeniyle aramızdan ayrılmıştır.
Arş. Gör. Nagehan Polat: 1990-1994 yılları arasında Anabilim Dalımızda görev yapmıştır.  Vefat nedeniyle aramızdan ayrılmıştır.  
Ek Resimler
Bu içerik 02.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3508 kez okundu.