Devam Eden Projeler (Ayrıntılı)

Öğretim üyesi

Projenin verildiği kurum

Proje numarası

proje tipi

görevi

proje ismi

başlangıç yılı

bitiş yılı

destek miktarı

Doç. Dr. Burhan ŞEN

Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

10.4801 / 2014-2019

Araştırma

Araştırmacı

Meşelerde Görülen Armillaria spp. ve Phytophthora spp. Hasarına Karşı Trichoderma viride ile Biyolojik Mücadele Yapılması Yumurtatepe Örneği

01.01.2014

31.12.2019

149500,00

Prof.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekr

TÜBAP

2017/85

yürütücü

BDE-99’un (2,2,4,4,5-Pentabromo difenil eter) sıçan karaciğer ve böbrek dokularında apoptotik sürece etkisi

15.05.2017

18 ay

59997,00

Prof.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekr

TÜBİTAK

117S452

Araştırma

Yardımcı araştırıcı

Sitagliptin tedavisi uygulanan diyabetik sıçan testis dokularında fukoidanın etkileri

28.7.17

299.074,88

Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal

TÜBAP

2017 / 157

Araştırma

YArdımcı araştırıcı

Galantamin Sentez Yolağındaki TyDC Geninin İzoalsyonu ve Klonlanması

Ağu.17

60.000

Prof. Dr. Ahmet ASAN

TÜBAP

2015/50

Araştırma

yürütücü

Orman toprağından izole edilen Aspergillus türleri üzerinde morfolojik, koloniyal ve moleküler çalışmalar

11.05.2017

11,998

Prof.Dr. Hüseyin GÜHER

TÜBAP

2018/66

Araştırma

Yürütücü

Kayalıköy Barajı (Kırklareli) Zooplankton (Rotifera, Cladocera, Copepoda) Faunası ve Mevsimsel Dağılımı.

2018

2019

33.730

Prof.Dr. Meral Fent

TUBAP

2018/124

normal

yürütücü

Trakya Bölgesi Sulak Alanlarında Dağılım Gösteren Sucul ve Yarı sucul Heteroptera (Hemiptera: Insecta), Türlerinin Taksonomik ve Faunistik Yönden İncelenmesi

2018

45.664

Prof.Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE

TÜBAP

2018/132

Araştırma

Yürütücü

Edirne Merkez İlçesinde Vektöriyel Öneme Sahip Sivrisinek (Diptera: Culicidae) Türlerinin Araştırılması

2018

15000,00

Prof. Dr. Ece Şen

TUBAP

2018/133

NORMAL

Yürütücü

Escherichia coli O157:H7 ve Salmonella spp. Türlerinin Gıdalardan İzolasyonlarının Geliştirilmesi

May.18

60000,00

Dr. Deniz AKSOY

TUBAP

2018/90

normal

yÜRÜTÜCÜ

Edirne ilindeki tüketime hazır gıdaların mikrobiyolojik olarak incelenmesi ve bu gıdalarda Listeria monocytogenes ve Staphylococcus aureus'un varlığının, antibiyotik duyarlılık profillerinin ve virülens faktörlerinin araştırılması

May.18

59,890.00

Doç.Dr. Rasime DEMİREL

TÜBİTAK

118Z393

Araştırma

Yardımcı araştırıcı

Kesin Fungus Tür Tayini İçin Multilokus Dizi Analizi (MLSA) Tabanlı Bir Yöntem Geliştirilmesi

Ara.18

Ara.21

330000,00

Prof. Dr. Ece ŞEN

TÜBAP

2018/208

Araştırma

Yürütücü

İçme Sularında Termofilik Campylobacter Türlerinin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

2018 Aralık

41950,00

Doç.Dr. Celal KARAMAN

TÜBAP

2018/135

Araştırma

yÜRÜTÜCÜ

Gökçeada karınca faunasının taksonomik açıdan araştırılması (Hymenoptera: Formicidae)

14321,00

Doç.Dr. Burhan ŞEN

TÜBİTAK

118Z359

Araştırma

Yardımcı araştırıcı

Türkiye’nin Toprak Kaynaklı Isıya Dirençli Aspergillus Cinsi Üyelerinin Polifazik Taksonomisi

Kas.18

Kas.21

358.069

Prof.Dr.Çiler KARTAL

TÜBAP

2019-27

Araştırma

Yürütücü

Gladiolus italicus Miller (Iridaceae)’in dişi gametofit gelişimi üzerinde embriyolojik araştırmalar

2019

2019

2988,73

Dr. Gamze ALTINTAŞ KAZAR

KLÜBAP

181

Araştırma

Yardımcı Araştırıcı

Bazı Mantar Türlerinin Antimikrobiyal, Oksidan ve Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması

07.02.2019

17880,54

Araş. Gör. Dr. Deniz AKSOY

TÜBİTAK-3501

218S812

Araştırma

Yardımcı Araştırıcı

Tripleurospermum callosum (Boiss. & Heldr.) E. Hossain bitki ekstrelerinin in vivo Caenorhabditis elegans modelinde antimikrobiyal etkilerinin araştırılması

2019

295.000

Doç.Dr. Kadri Kıran

TUBAP

2016/248

araştırma

 

Orta Karadeniz Bölgesi Karınca (Hymenoptera: Formicidae) Faunası’nın Taksonomik Olarak Araştırılması

2016

 

59997,00

Prof.Dr. Meral Fent

TUBAP

2016/143

normal

 

Aladağlar Milli Parkı Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) Faunası Üzerine Taksonomik ve Faunistik Çalışmalar

13.06.2016

 

13156,00

Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜNER ONUR

TÜBAP

2017 / 210

Araştırma

 

Astımlı çocuklarda oral mikrobiyomun tespiti ve ağız diş sağlığı ile ilişkisi

16.11.2017

 

57 301

Bu içerik 29.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 120 kez okundu.