Genel Biyoloji

Anabilim Dalı Başkanlığını halen Prof. Dr. Selçuk YURTSEVER’in yürüttüğü anabilim dalımızda, daha önce Prof. Dr. Cengiz KURTONUR, Prof. Dr. Fisun KAYMAK, Prof. Dr. Ahmet ASAN ve Prof. Dr. Selçuk YURTSEVER anabilim dalı başkanlığı yapmışlardır. Halen Genel Biyoloji Anabilim Dalında 3 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ve doktorasını bitirmiş 1 araştırma görevlisi kadrolu olarak görev yapmaktadır. Genel Biyoloji Anabilim Dalı içinde esas olarak dört araştırma grubu bulunmaktadır, Bunlar (alfabetik), Entomoloji, Genetik, Memeli Hayvanlar ve Mikrobiyoloji araştırma gruplarıdır. 

ENTOMOLOJİ ARAŞTIRMA GRUBU

Prof. Dr. Murat YURTCAN koordinatörlüğünde parazitik hymenoptera üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Çalışmalar Ichneumonidae familyası taksonomisi ve ekolojisi üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca iklim odasında yapılan çalışmalarla Ichneumonidae grubunun tercih ettiği konaklar üzerinde konak-parazitoid ilişkileri çalışılmaktadır. Konuyla ilgili yapılan yayınlar Prof. Dr. Murat YURTCAN´ın web sayfasında bulunmaktadır. 

GENETİK ARAŞTIRMA GRUBU

Bu gruptaki araştırmacılar, populasyon genetiği ve sitogenetik konularıyla çalışmaktadırlar. Populasyon Genetiği Laboratuarı´nda, Modern genetik teçhizatlarının bulunduğu bu laboratuarda Prof. Dr. Selçuk YURTSEVER´in koordinasyonunda Cercopid Köpük böcekleri (Cercopidae), Drosophila ve Coccinellid Uğur böcekleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. Köpük böcekleri ile ilgili populasyon genetiği çalışmaları Portekiz´in Lizbon Üniversitesi, Biyoloji bölümüyle ortak olarak sürdürülmektedir. Bu çalışmalarda Dünya´daki farklı populasyonlara ait köpük böceklerinin filogenetiği esas olarak mtDNA´nın kullanıldığı DNA barkod yöntemiyle araştırılmaktadır. Ayrıca Cercopid böceklerin bazı türlerinde görülen renk/desen polimorfizmini kontrol eden genetik sistem araştırılmaktadır. Diğer taraftan köpük böceklerinin ürettiği köpük içeriğindeki kimyasal maddelerin özellikle bazı ağır metallerin çevre kirliliğinin bir indikatörü olup olamayacağı, kimya bölümünün bazı öğretim elemanlarıyla beraber ortak olarak araştırılmaktadır. Köpük içeriğindeki maddelerin nimf dönemindeki ninfleri mikrobiyal parazitlere ve predatörlere karşı koruyucu etkisinin olup olmadığı ayrıca bu böceklerin köpüğünün gelecekte insan sağlığında yararlı bir madde olarak kullanılıp kullanılmayacağı da araştırma konularındandır. Drosophila ile yapılan çalışmalarda, insanın çeşitli gıdalarında bulunan katkı maddeleri özellikle ticari gıda boyalarının genotoksik etkileri, DNA hasarları ve mutagenik etkileri SMART test ve COMET yöntemleriyle araştırılmaktadır. Uğur böcekleri ile yapılan populasyon çalışmalarında farklı kanat renklenmelerine sahip olan uğur böceği türlerindeki renklenme polimorfizminin genetiği araştırılmaktadır. 

Sitogenetik çalışma laboratuarında Doç. Dr. Fulya Dilek GÖKALP koordinatörlüğünde, insan periferik kanından ve hayvan kemik iliğinden karyotip analizleri yapılabilmektedir. Bunun yanında genotoksisite ve sitotoksisite çalışmaları yapılmaktadır. Toksisite çalışmaları; toksik olduğu düşünülen maddenin (pestisit, ağır metal vb.) uygun hücre kültüründe, hücre büyüme oranı ve hücre tahribatı üzerindeki etkisi dikkate alınarak değerlendirme yapılan testleri içermektedir. Sitotoksisite ve genotoksisitenin belirlenmesi amacı ile laboratuarda uygulanan metodlar; kromozom aberasyon testi (Lab. hayvanları, lökosit kültürü, bitki kök hücreleri vb.), mitotik ve mayotik anormalliklerin belirlendiği testler (Bitki dokularında), mikronukleus testi, kardeş kromatid değişikliği testi, FISH metodu, Comet assay (insan lökosit hücreleri, balık doku hücreleri, böcek larvalarında vb.), MTT testi, apoptosis, doku kültürü hücrelerinde bölünme indeksinin belirlenmesi konularını içermektedir. 

MEMELİ HAYVANLAR ARAŞTIRMA GRUBU


Memeli araştırma laboratuarında Yard.Doç.Dr. Beytullah ÖZKAN ve Araş.Gör.Dr. Ebru DİKER koordinatörlüğünde memeli hayvanlar sistematiği, karyolojisi, ekolojisi ve üreme biyolojisi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuvarımızda, kemirici türlerinin sabit ısı ve ışık koşullarında tutulabildiği bir oda ve araştırma çalışmalarının yapıldığı bir oda olarak iki bölümden oluşmaktadır.

 

MİKROBİYOLOJİ ARAŞTIRMA GRUBU 

 

Prof. Dr. Ahmet ASAN ve Doç. Dr. Burhan ŞEN’in mikrobiyoloji ekibinde, mikrofunguslar üzerinde araştırma yapılmaktadır. Çalışmalar atmosfer ve toprak mikrobiyolojisi üzerinde yoğunlaşmış, özellikle atmosfer mikrobiyolojisi çalışmaları daha ön plandadır. Bu konuda Prof. Dr. Ahmet ASAN yürütücülüğünde bir TÜBİTAK 1001 projesi başarıyla sonuçlandırılmış ve yine bir TÜBİTAK 1001 Projesi ise Doç. Dr. Burhan ŞEN yürütücülüğünde devam etmektedir. Konuyla ilgili yapılan yayınlar, bu araştırmacıların internet sayfalarında bulunmaktadır. 

 

Ek Resimler
Bu içerik 02.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 4409 kez okundu.