Hayvan Taksonomisi

Hayvan Sistematiği araştırma grubu 1982 yılından itibaren bölümümüzde öncelikli olarak Türkiye Trakya´sı olmak üzere aynı zamanda Anadolu faunasını sistematik, taksonomik, ekoloji, Zoocoğrafi dağılım bakımından araştırmayı hedeflemiş ve bu bağlamda farklı omurgalı ve omurgasız hayvan grupları (Omurgalı hayvanlardan kuşlar ve Memeliler, Omurgasız hayvanlardan böcekler)´nı düzenli olarak araştırmakta gerek bilim dünyasına gerek Anadolu´ya, gerekse Türkiye Trakyası´na ait yeni kayıtlar kazandırmaktadır. Araştırmaların büyük bir kısmı projelendirtmekte ve sunulan projeler ulusal ve uluslar arası kuruluşlar tarafından destek almaktadır.

Entomolojik Araştırmalar Grubu

Bu grupta Prof.Dr. Nihat Aktaç, Prof.Dr. Yılmaz Çamlıtepe, Doç.Dr. Özlem Çetin, Doç.Dr. Zuhal Okyar, Doç.Dr. Murat Yurtcan, Doç. Dr.Meral Fent, Doç.Dr. Nurten Hacet, Doç.Dr. Kadri Kıran, Dr. Mithat Aydoğdu, Dr. Volkan Aksoy, Dr. Nesrin Onar, Dr. Celal Karaman ve Doktora – yükseklisans öğrencileri çalışmaktadır. 
Çalışılan böcek grupları:

Hymenoptera (Formicidae) grubu

Çalışmalar kapsamında Marmara, Orta Batı Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Batı Toros Dağları, Bolkar Dağları, Trabzon, Bodrum ve Siirt Bölgeleri detaylı bir şekilde çalışılmış, Doğu Karadeniz Bölgesi ise halen araştırılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde bu bölgelerden toplanmış olan materyal bölümümüz Entomoloji Müzesinde muhafaza edilmektedir. Entomoloji Müzemiz şu anda toplam 300´ü aşkın karınca türüne ait 12.000´den fazla materyal içermektedir. Bu materyal içinde tip lokalitesi Türkiye olan 4 Myrmica, 3 Aphaenogaster, 5 Camponotus türüne ait holotype örnekleri; 1 Camponotus ve 1 Rossomyrmex türüne ait paratype örnekleri de bulunmaktadır. 


Yükseklisans tezleri :
• Edirne Yöresi Çayır ve Mer´a Karınca Faunası (Hymenoptera;Formicidae ). 60 sayfa, 20.04.1987, Abdullah ARAS
• Trakya Bölgesi (Istranca Dağları) Orman Karınca Faunası (Hymenoptera Formicidae). 64 sayfa. 20.04.1987, Yılmaz ÇAMLITEPE
• İznik Bölgesi (Samanlı Dağı) Karınca Faunası. 64 sayfa, 02.02.1998, Kadri KIRAN
• Kaz Dağları Camponotini (Hymenoptera: Formicidae: Formicinae) türlerinin faunistik ve taksonomik açıdan araştırılması. 38 sayfa, 28.10.2004, Celal KARAMAN
• İstanbul Yöresi karınca Faunası (Hymenoptera: Formicidae). 39 sayfa, 14.10.2010, Zehra ÖZTÜRK
• Doğu Karadeniz Bölgesi Fındık Bahçeleri Karıncalarının (Hymenoptera ; Formicidae) Faunistik ve Taksonomik Açıdan Araştırılması.47 sayfa, 09.03.2012. Mehmet Ozan OCAK.

Doktora tezleri
• Trakya Bölgesi Çayır ve Mer´a Karınca Faunası (Hymenoptera; Formicidae) 71 sayfa, 28.06.1989, Abdullah ARAS
• Trakya Bölgesi Geometridae Türlerinin Taksonomik Ve Faunistik Yönden Araştırılması. 177 sayfa, 07.07.1995, Zuhal OKYAR
• Trakya Bölgesi Odonata faunasının taksonomik ve faunistik yönden araştırılması. 101 sayfa, 10.07.2000, Nurten HACET
• Türkiye Aphaenogaster (Formicidae-Hymenoptera) Cinsi Revizyonu. 106 sayfa, 22 Mart 2004, Kadri KIRAN
• Trakya Bölgesi Pentatomoidae Üstfamilyası üzerine taksonomik ve Faunistik araştırmalar. 195 sayfa, 22 Mart 2004, Meral FENT
• Trakya Bölgesi Neuroptera faunası üzerine Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar. 137 sayfa, 19.10.2007, Nesrin (GAZİYİZ) ONAR
• Camponotus Mayr, 1861 (Formicidae: Hymenoptera) cinsi Türkiye revizyonu.225 sayfa,03.03.2011, Celal KARAMAN

Projeler :
• Trakya Bölgesi Karıncalarının Taksonomik ve Faunistik Açıdan Değerlendirilmesi TBAG-1492, 1997-2000 Destekleyen Kuruluş : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBITAK),Proje Yürütücüsü : Nihat AKTAÇ
• Taxonomic and Ecological Revision of Turkish Ant Species. Ref. LST.CLG. 976626 North Atlantic Treaty Organization (NATO), Scientific and Environmental Affairs Division. 1999-2001,Proje Yürütücüsü : Dr. Graham W. Elmes, Institute of Terrestrial Ecology, UK; Partnerler :- Oleksandr G. Radchenko, Ukrainian Academy of Science, Institute of Zoology, Dept. Systematics, Kiev, Ukraina,UN - Mustafa N. Aktaç, Trakya University, Faculty of arts &Sciences, Department of Biology Edirne, Turkey,TU
• Kazdağı Karıncalarının Taksonomik ve Faunistik Yönden Araştırılması. TÜAF: 403, 2001-2003. Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü: Nihat AKTAÇ
• Evolution of hypersocial organisation in the invasive garden ant, Lasius neglectus, Marie Curie Intra-European Fellowship by the European Union Nr: MCEIF-CT-2003-501766. 2004 – 2006. Destekleyen Kuruluş: Avrupa Birliği, Proje Yürütücüsü: Jacobus J. Boomsma , Proje Yardımcıları : Sylvia Cremer,M. Nihat Aktaç,, Andreas Schulz, Kadri KIRAN
• Batı Toros Dağları karıncalarının taksonomik ve faunistik yönden incelenmesi, TÜBAP-836, 2007-2011.Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Yürütücüsü: Nihat AKTAÇ, Proje Yardımcıları: Kadri KIRAN, Celal KARAMAN
• Camponotus Mayr, 1861 (Formicidae: Hymenoptera) cinsi Türkiye revizyonu, TÜBAP-845, 2007-2011, Destekleyen Kuruluş: Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Yürütücüsü: Nihat AKTAÇ , Proje Yardımcısı: Celal KARAMAN
• İç Anadolu Bölgesi Karıncalarının Taksonomik ve Faunistik Olarak Araştırılması. TUBITAK-109T088, 2009-2012,Destekleyen Kuruluş: TUBITAK, Proje Yürütücüsü: Kadri KIRAN, Yardımcı Araştırıcılar : Yılmaz ÇAMLITEPE, Volkan AKSOY
• Doğu Karadeniz Bölgesi Karınca (Hymenoptera: Formicidae) Faunası´nın Taksonomik Olarak Araştırılması. TUBITAK-111T811, 2012-devam, Destekleyen Kuruluş : TUBITAK, Proje Yürütücüsü : Kadri KIRAN, Yardımcı Araştırıcılar . Volkan AKSOY, Celal KARAMAN.

Hymenoptera (Braconidae) grubu


Braconidae Parazitik Hymenopterlerin en büyük familyalarındandır. Dünyada yaklaşık olarak Braconidae familyasının 26 814 türü bilinmektedir. Bu türlerin de 6000´den fazlası Palearktik´te kayıtlıdır. Ichneumonidae familyasının yaklaşık olarak 60.000´ den fazla türü bilinmekte ve bu türlerin 8750´si Palearktikte kayıtlıdır .
Türkiye´de şimdiye kadar 835 Braconidae türü ve 740 Ichneumonidae türü kaydedilmiştir. Bu türlerden 50´si bilim dünyası için yeni kayıttır.
Müze koleksiyonumuzda Braconidae familyasınının Agathidinae, Alysiinae, Blacinae, Brachistinae, Braconinae, Cheloninae, Euphorinae, Microgasterinae, Opiinae, Rogadinae altfamilyalarına ait örnekler mevcuttur.

Yükseklisans tezleri :
• Gala gölü ve çevresindeki mera ve ormanlık alanlarındaki Braconidae faunasının tespiti ve habitat tercihlerinin belirlenmesi, 2012 (Yüksek Lisans) Cumhur ATAY
• Trakya´da Dört Farklı Habitatta Agathidinae (Hymenoptera: Braconidae) Türlerinin ve Habitat Tercihlerinin Tespiti. 2012- Devam ediyor. (Yüksek Lisans) Hasan TEKİN
• Trakya´da Dört Farklı Habitatta Microgastrinae (Hymenoptera: Braconidae) Türlerinin ve Habitat Tercihlerinin Tespiti. 2013- Devam ediyor. (Yüksek Lisans) Serdar AKAR
• Bingöl ili Braconinae ve Opiinae (Hymenoptera: Braconidae) türlerinin taksonomik ve faunistik yönden araştırılması 2013- Devam ediyor. (Yüksek Lisans) Ömer ŞAHSUVAROĞLU
Doktora tezleri
• Türkiye Brachistinae Faunası Üzerinde Faunustik ve Taksonomik Araştırmalar 2006-Devam ediyor. (Doktora) Tülin YILMAZ
Projeler :

• Gökçeada ve Bozcaada´nın Braconidae, Ichneumonidae ve Proctotrupidae Faunası Üzerinde Araştırmalar, TÜAF Projesi No: 125, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 1996-1998.
• Trakya Bölgesi Microgastrinae ve Agathidinae (Hym: Braconidae) Faunası, TÜAF Projesi No: 167, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 1997-2000
• Trakya Bölgesi´nin Nocturnal Broconidae, Ichneumonidae ve Proctotrupidae Faunası Üzerine Araştırmalar, TÜAF Projesi No:210, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 1998-2001.
• Batı Karadeniz Bölgesi´nin Braconidae, Ichneumonidae ve Proctotrupoidea (Hymenoptera) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar, TÜBİTAK Projesi, TBAG-1924, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2000-2003
• Marmara Bölgesi Blacus Nees (Hymenoptera; Braconidae) Türlerinin Taksonomik Ve Faunistik Yönden Araştırılması, TÜBAP Projesi No: 326 Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2000-2003.
• Trakya Bölgesi´nin Bağ ve Bahçelerinin Braconidae ve Icheumonidae Faunası, TÜBAP Projesi No: 462, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2002-2004
• Orta Karadeniz Bölgesi´nin Braconidae ve Ichneumonidae (Hymenoptera) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar TÜBAP Projesi No:553, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2003-2005
• Doğu Karadeniz Bölgesi´nin Braconidae ve Ichneumonidae (Hymenoptera) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar, TÜBİTAK Projesi, Tübitak-103T176, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2004-2006
• İç Anadolu Bölgesi´nin Braconidae ve Ichneumonidae (Hymenoptera) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar, TÜBAP Projesi No:740, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2006-2010
• Doğu Anadolu Bölgesi´nin Elazığ, Erzincan, Malatya ve Tunceli illerinin Braconidae ve Ichneumonidae (Hymenoptera) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar, TÜBİTAK Projesi, 106T588, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2007-2009
• Gala gölü ve çevresindeki mera ve ormanlık alanlarındaki Braconidae faunasının tespiti ve habitat tercihlerinin belirlenmesi, TÜBAP Projesi No: 2011/07, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2011-2012
• Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Batman ve Diyarbakır illerinin Ichneumonoidea (Hymenoptera) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar, TÜBAP Projesi No:2010/98 Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2010-2012
• Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi´nin (Ardahan, Erzurum, Iğdır Ve Kars) Braconidae Ve Ichneumonidae (Hymenoptera) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar TÜBİTAK Projesi, 111T416, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2011.
• Türkiye Brachistinae Faunası Üzerinde Faunustik ve Taksonomik Araştırmalar TÜBAP Projesi No: 788, Proje yürütücüsü: A. Beyarslan, Yardımcı Araştırıcı: Ö. Çetin Erdoğan, 2006.

Hymenoptera (Ichneumonidae) grubu


Ichneumonidae familyasının dünya üzerinde yaklaşık olarak 60.000 civarı türe sahip olduğu tahmin edilmekle birlikte günümüze kadar yaklaşık 24000 tür kayıt edilmiştir. Bu türlerin 8750´si Palearktikte kayıtlıdır .
Türkiye´de şimdiye kadar 898 Ichneumonidae türü kaydedilmiştir. Bunlardan 212 ‘si ülke faunası için , 2 si bilim dünyası için yeni kayıttır.
Müze koleksiyonumuzda Ichneumonidae familyasınının Tryphoninae ve Pimplinae başta olmak üzere farklı altfamilyalarına ait örnekler mevcuttur.
Yükseklisans tezleri :
• Edirne´de farklı iki habitatta Pimplinae (Hymenoptera: Icheumonidae) türlerinin tespiti, aylık ve mevsimsel değişimi. (Yüksek lisans- Devam ediyor-Özlem Keleş)
• Trakya´da Dört Farklı Habitatta Tryphoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) Türlerinin ve Habitat Tercihlerinin Tespiti (Yüksek lisans- Devam ediyor-Gizem YAMAN)
Doktora tezleri :
• Türkiye Dacnusini Förster, 1862 (Hymenoptera: Braconidae: Alysinae) Tribusunun Türleri Üzerinde Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar (Doktora-Devam ediyor-Erhan ÇOBAN)
Projeler:
• Investigation of the Ichneumonidae, Ampulicidae, Crabronidae and Sphecidae (Insect: Hymenoptera) Fauna in Natural Protection Zones of East Mediterranean Region in Turkey, 01.10.2006-01.10.2008, Araştırmacı/Uzman, Uluslararası (Tübitak ve Bulgaristan Bilimler Akademisi).
• Edirnede Farklı İki Habitatta Pimplinae (Hymenoptera: Icheumonidae) Türlerinin Tespiti, Aylık ve Mevsimsel Değişimi, 01.03.2012-02.09.2013, Yürütücü , Kurumsal (BAP)

Odonata grubu


Halk arasında Tayyare böcekleri, Helikopter böcekleri ya da Kız Böcekleri olarak bilinen Odonatlar, yaklaşık 300 milyon yıl önce kömür yataklarının oluştuğu zamanda orijinlenerek, bugüne kadar hayatta kalmayı başarmışlardır. Dünyada yaklaşık 5000 kadar türü bilinen Odonata grubu, Avrupa´da 128 tür ile temsil edilmektedir.Günümüzde Odonata grubunun Türkiye´den 100 türü bilinir. Trakya bölgesinde 53 Odonata türü kayıtlıdır. Bu türlerden 16 tanesi, Trakya Bölgesinde T.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü´nde yapılan Yüksek lisans ve Doktora çalışması ve daha sonra Bölgede yapılan çalışmalarla Trakya Bölgesi için, bu türlerden 1 tanesi (Somatochlora borisi Marinov 2001) Türkiye İçin yeni kayıt olarak tespit edilmiştir. Somatochlora borisi Marinov 2001´nin günümüzde dağılımı sadece Balkan Bölgesinin Güney-doğusundan bilinmektedir ve burası için endemiktir.


Yükseklisans tezleri :
• Edirne Yöresi Odonata Faunası. 62 sayfa, 25.06.1987, Esin HAVZA
• Trakya Bölgesi (Istranca Dağları) Odonata Faunası. 75 sayfa, 02.12.1994, Nurten HACET

Doktora tezleri

• Trakya Bölgesi Odonata faunasının taksonomik ve faunistik yönden araştırılması. 101 sayfa, 10.07.2000, Nurten HACET

Projeler :

• Trakya Bölgesi Böcek Faunası (Odonata, Heteroptera). 1993 – 1995 TÜAF - 48 ,Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü : Nihat AKTAÇ , Yardımcı Araştırıcı: N. Hacet
• Trakya Bölgesi Odonata Faunasının taksonomik ve faunistik yönden Araştırılması, TÜAF: 219, 1998-2000, Destekleyen Kuruluş : Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Başkanlığı, Proje Yürütücüsü : Nihat AKTAÇ , Yardımcı Araştırıcı: N. Hacet
• Batı Kradeniz Bölgesi Odonata ve Pentatomoidea (Heteroptera) Faunalarının Taksonomik ve Faunistik Yönden Araştırılması. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-714, Proje Yürütücüsü: N. Hacet, , 2005-2008.

Hemiptera grubu


Türkçe adıyla “yarımkanatlılar” olarak bilinen Heteroptera altordosu Türkiye´de 40 familyaya bağlı 1526 türle temsil edilmektedir. Bölümüzde Heteroptera konusundaki çalışmalar 1992 yılında başlamış olup halen devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında öncelikli olarak Trakya Bölgesi çalışılmıştır. Heteroptera´ya ait Trakya´da en iyi araştırılan grup Pentatomoidea üstfamılyasıdır. Ayrıca Batı Karadeniz Pentatomoidea faunası da bir proje kapsamında çalışılmıştır. Çoğunluğu Trakya ve Batı Karadeniz Bölgelerine ait Pentatomoidea üstfamilyasından 6 altfamilyaya ait 105 tür bölümümüz koleksiyonlarında saklanmaktadır.

Yükseklisans tezleri :
• Edirne Yöresi Pentatomidae (Heteroptera) Faunası Üzerine Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar . 86 sayfa, 21.04.1995, Meral FENTDoktora tezleri
• Trakya Bölgesi Pentatomoidae Üstfamilyası üzerine taksonomik ve Faunistik araştırmalar. 195 sayfa, 22 Mart 2004, Meral FENT

Projeler:
• Trakya Bölgesi Böcek Faunası (I.Edirne Yöresi Pentatomidae (Heteroptera) türleri, II. Istranca Dağları Odonata Faunası). Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜAF-48, Proje Yürütücüsü: N. Aktaç, Yardımcı Araştırıcı: M.Fent,1993-1995.
• Batı Kradeniz Bölgesi Odonata ve Pentatomoidea (Heteroptera) Faunalarının Taksonomik ve Faunistik Yönden Araştırılması. Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, TÜBAP-714, Proje yürütücüsü: M.Fent, 2005-2008.

Kuş grubu


Kuşları araştırmaya yönelik çalışmalar 1987 yılında Edirne Merkez ilçede başlamıştır. Edirne merkez ilçe ve köylerinde 160 kuş türü tespit edilmiştir. Sonraki yıllarda Meriç Deltasında 163, Istranca Dağlarında 264, İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı ve Çevresinde 204 kuş türü, Meriç Deltasında 163 kuş türü ve Büyük ve Küçük Çekmece Göllerinde de 102 kuş türü tespit edilmiştir. Bu araştırmalar ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Trakya bölgesinde kuş araştırmalarımız devam etmektedir.

Memeli Grubu


Trakya üniversitesinin kuruluşundan bugüne kadar bölümümüzde memeli hayvanlar üzerine yapılan çalışmaları gerçekleşen ekipte Prof. Dr. Cengiz Kurtonur, Yard. Doç. Dr. Beytullah Özkan, Yard. Doç. Dr. Serbülent Paksuz, Arş Görv. Dr. Ebru Diker, Arş. Grv. Tansel Türkyılmaz yer almıştır. Yapılan çalışmalarda Trakya Bölgesi için 7 kemirici türü (Sciurus vulgaris, Myomimus personatus, Dryomys nitedula, Pitymys subterraneus, Micromys minutus ve Rattus norvegicu), Glis glis ve Myocastor coypus ) Trakya bölgesinden ilk kayıt olarak verilmiştir.
Yarasalarla yapılan çalışmalarda Nyctalus lasiopterus ( büyük akşamcı yarasa) Trakya Bölgesi den ilk kaydı verilmiştir. Ayrıca Yer uyuru (Myomimus roachi)´nun kromozom analizi ilk kez Gelibolu – Sütlüce´den canlı yakalanan örnekten elde edilmiştir.

Yükseklisans tezleri :

• Edirne Kemiricileri (Mammalia; Rodentia).
• Dupnisa Mağara Sistemi Yarasaları (Mammalia, Chiroptera).
• Sylvaemus (Mammalia: Rodentia) Altcinsine Ait İkiz Türleri Birbirinden Ayırt Etmek için Kullanılan Bazı İndekslerin Trakya Sylvaemus Örneklerine Uygulanması.
• Sylvaemus (Mammalia: Rodentia) Alt Cinsinin Trakya (Edirne) Örnekleri Üzerinde Karyolojik Çalışmalar.
• Myomimus Roachi (Bole 1937) (Mammalia, Rodentia)´nın Üreme Biyolojisi ve Davranışları Üzerine Araştırmalar.
• Çanakkale Böcekçil (Mammalia, Insectivora) Türleri.
• Saray Tekirdağ ve Çevresi Memeli Hayvan (Mammalia) Türleri.
• Ayvalık ve Çevresi Kemirici ve Böcekçil (Mammalia: Rodentia, Insectivora) TürleriDoktora tezleri

• Gökçeada ve Bozcaada Adalarının Kemiricileri (Mammalia, Rodentia)..
• Uludağ Böcekçil (Insectivora; Mammalia) ve Kemirici (Rodentia; Mammalia) Türleri
• Koyunbaba Mağarası (Kırklareli – Türkiye) Yarasa Faunasının Mevsimsel Populasyon Değişimleri ve Tünek Seçimi.

Projeler

• Gökçeada ve Bozcaada Adalarının Kemiricileri.
• Uludağ Böcekçil (Insectivora; Mammalia) ve Kemirici (Rodentia; Mammalia) Türleri
• Koyunbaba Mağarası (Kırklareli – Türkiye) Yarasa Faunasının Mevsimsel Populasyon Değişimleri ve Tünek Seçimi.
• Dryomys laniger´in Üreme Biyolojisi.
• Trakya Bölgesinde Yediuyur, Glis glis (Rodentia; Gliridae)´in Kutuyuva Kullanımı.
• Kaçkar Dağları´nda Yaban Keçisi (Capreolus aegagrus) Populasyonlarının İncelenmesi.
• Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası´nda Saz Kedisi (Felis chaus) populasyonlarının tespiti ve araştırması, Saz Kedisi´nin İzinde.
• Yer yediuyuru yok olmasın
• Ağaçlandırılan Akyatan Kumul Sahasında Gelişen Memeli Faunası.
• Çanakkale Kirazlı ve Ahı Dağı Memelileri

Resim
Omurgalı hayvanlar iskelet Müzesinden bir görünüm


Resim

Entomoloji Müzesi


Resim

Entomolojik koleksiyonlardan görünüm

 

Bu içerik 31.10.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2384 kez okundu.