Hücre Araştırma Laboratuarı


            Hücre araştırma laboratuvarında; bitki örneklerinde, hayvansal dokularda,  çeşitli kimyasal, metal, pestisitlerin toksik etki değerlendirmesine yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Hücresel seviyede yapılan çalışmalar; nükleer anormalliklerin belirlenmesi, bölünme indeksinin saptanması, apoptozis oranlarının belirlenmesi, ışık mikroskobu ve floresan mikroskobu kullanılarak yapılmaktadır. Laboratuvarda yapılan çalışma örnekleri: Bitkisel ve hayvansal dokularda Etidyum bromide-Akridin oranj dual boyama yapılarak floresan mikroskobunda apoptosis aşamalarının  tespit edilmesi; Floresan boyama yapılarak balık eritrositlerinde nukleer anormalliklerin, mikronukleus,  bölünme indekslerinin tespit edilmesi; Bitki ekstraktlarının antioksidan ve antiproliferatif etkilerinin belirlenmesi, Kan doku kültürü ile in vitro sitogenetik çalışmaların yürütülmesi; Kromozom aberasyonları, Kardeş kromatid değişimi, mikronukleus tespiti, hücre bölünmesi üzerine etkisi; Comet test metodu uygulaması ile bitkisel, hayvansal ve kan dokularda genetik hasarın belirlenmesi.

Buna ek olarak; Hücre Biyolojisi laboratuvarında; Bitki Morfolojisi ve Anatomisi çalışmaları kapsamında da bitkiler üzerinde morfolojik, anatomik, karyolojik ve palinolojik incelemeler yapılmaktadır. Anatomik çalışmalarda bitkilerin kök, gövde, yaprak kesitleri alınıp uygun histolojik boyalarla boyanmakta ve incelenmektedir. Karyolojik çalışmalarda kromozom sayı tespiti yapılmaktadır.

Bu içerik 09.01.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 67 kez okundu.