Lepidoptera Araştırma Grubu        Türkiye lepidopterlerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmalarda özellikle Papilionoidea, Hesperioidea, Geometridae, Noctuidae türlerinin taksonomisi çalışılmıştır. Bu çalışmalarda 6112 örnek ve 500´e yakın tür tesbit edilmiştir. Bu türlerden 132´si Trakya bölgesi, 28´i ise Türkiye Lepidoptera faunası için ilk kayıttır. Bitki zararlısı olan Lepidoptera larvalarının parazitoidlerinin belirlenmesine yönelik olarak, ekonomik ve tıbbi önemi olan bitkilerle yapılan çalışmalarda yeni konukçu ve parazitoidler tesbit edilerek bilim dünyasına tanıtılmıştır.

 

      Ulusal Yayınlar:

 

1.     Okyar (Göbekçioğlu), Z.; S., Kornoşor, 1997. Trakya Bölgesi Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türlerinin Tesbiti Çalışmaları II. Türk.entomol.derg.,21(3):197-212.
2.     Göbekçioğlu(Okyar), Z.; N.Aktaç, 1997. Türkiye Lepidoptera Faunası İçin İki Yeni Tür : Calostigia corydalaria (Graeser, 1888) (Lep.: Geometridae); Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) (Lep.:Noctuidae). Türk.entomol.derg., 21(4):275-282.
3.     Göbekçioğlu (Okyar), Z.; N.Aktaç, 1998. Trakya Bölgesi Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar. Türk.entomol.derg.,22(1):47-56.
4.     Göbekçioğlu (Okyar), Z.; N.Aktaç, 1999. Trakya Bölgesi Geometridae Türlerinin Taksonomik ve Faunistik Yönden Araştırılması. Tr.J. of Zoology 23,Ek Sayı 1, 99-132.
5.     S.Tezcan; Z.Okyar, 2004. Manisa ve İzmir İllerinde Ekolojik Kiraz Bahçelerinden Toplanan Thyatiridae, Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae ve Satyridae (Lepidoptera) Familyalarına Bağlı Türler Üzerinde Bir Değerlendirme. Trakya. Univ J Sci, 5(2):127-133.
6.     .Tezcan; Z.Okyar; G.Beyaz, 2004. Manisa İlinde Yetiştirilen Kültür Kekiği (Origanum spp.) (Lamiaceae)’ndeki Noctuidae (Lepidoptera) Familyası Türleri. Anadolu, J.of A.ARI 14(2)-29-34. Journal Of Aegean Agricultural Research Institute.
7.     G. Çakan- Z. Okyar, 2007. Batı Karadeniz Bölgesi Hadeninae (Lepidoptera:   Noctuidae) türleri, Türk. entomol. derg., 31 (1): 47-62.
8.     Z. Okyar (2010). Trakya Bölgesi Diurnal ve Nocturnal Lepidoptera Faunasına Katkılar. Trakya Univ J Sci, 11(2): 50-55. pdf
9.     Tekten Mavus, H., Okyar, Z., (2014). Sivas Gündüz Kelebekleri. Türk.entomol.bült., 2014, 4 (4): 211-221.
10.  Tarauş G, Z. Okyar, 2016. Türkiye Trakyası İçin 20 Yeni Gece Kelebeği Noctuidae: Lepidoptera) Kaydı. Trakya University Journal of Natural Sciences 17(2): 117-122.
11.  Tek SE, Z. Okyar (2017) Bazı Herbivor Böcekler Hakkında Biyolojik Gözlemler. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(1): 59-64.
12.  Tek SE, Z. Okyar (2017) Predatory Insect Species Associated With Some Rosaceous Plants in Edirne (Trakya University Arboretum), TURKEY. Trakya University Journal of Natural Sciences, 18(2):155-161.

 

      Uluslararası Yayınlar:

 

1.     Okyar, Z.; S., Tezcan, 2001. On the Noctuid Fauna (Lepidoptera : Noctuidae) of Ecological cherry orchards in western Turkey. Zoology in the Middle East 22:95-102.
2.     Z.Okyar, N.Aktaç. Identification to the Butterfly (Lepidoptera; Rhopalocera) Fauna of GÖkceada and Bozcaada, Turkey.   Pakistan Journal of Biological Sciences 9(1) 76-79:
3.     Okyar,  Z. and N.Aktac, 2007. Heteroceran Fauna Of Gökçeada and Bozcaada (North Aegean Islands, Turkey), With A New Record Of Noctuidae (Lepidoptera), And Biogeographical analyses.  Entomological News, Vol.118, No:3, 263-272.
4.     Okyar, Z., Murat Yurtcan, 2007. Phytophagous Noctuidae (Lepidoptera) of the Western Black Sea Region and their ichneumonid parasitoids. Entomofauna 28:377-388.
5.     Z.Okyar & V. Mironov, 2008.  Checklist of the Geometridae of European Turkey, with new records (Lepidoptera). Zootaxa 1789: 1–56 (2008).
6.     M.Yurtcan & Z.Okyar, 2008. Nothris verbascella (Denis-Schiffermüller, 1775) (Lepidoptera: Gelechiidae) From Turkey And Its Two New Ichneumonid Parasitoids. Entomological News, 119(3): 318-321.
7.     Z. Okyar; S. Yurtsever, N. Aktaç, G. Çakan, 2009. Some aspects of the moth (Lepidoptera, Heterocera) species diversity in Western Black Sea Region of Turkey. North-Western Journal of Zoology, Vol. 5, No. 1, 2009, pp.104-120 [Online: Vol.5, 2009: 15].
8.     Z. Okyar (2009). Protorhoe of Turkey with notes on their distribution and zoogeography (Lepidoptera: Geometridae, Larentiinae), with new record. Linzer biologische Beiträge 41 (1): 747-751.
9.     Okyar, Z., (2010). “A Study on Geometrid Moths (Lepidoptera) of the Eastern Black Sea Region (Ayder Plateau-Kaçkar Mountain-Turkey), with Three New Records”. Journal of the Kansas Entomological Society,  83(3), 193–200.
10.  Yurtsever, S., Z. Okyar and N. Guler. (2010).  “What colour flowers do some Lepidoptera prefer for foraging?” Biologia (Section Zoology),65/6: 1049—1056. 
11.  Tanyeri, R. Üzüm A.,  Okyar, Z. Tezcan, S. and Gülperçin, N. 2011. Notes on the Noctuidae (Lepidoptera) fauna collected by bait traps in organic vineyard and orchards of Kemalpaşa (Izmir) province of Turkey. Munis Entomology & Zoology, 6 (1): 493-498.
12.  Okyar, Z.; M. Yurtcan; A., Beyarslan and N. Aktaç (2012). The Parasitoid Complex of White-spotted Pinion Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767) (Lepidoptera: Noctuidae) on Ulmus minor Miller (Ulmaceae) in Edirne Province (European Turkey) . Journal of the Kansas Entomological Society, 85(2):91-96.
13.  Okyar  Z., T.  Abacıgil, S. V. Varlı and S. Tezcan. (2014). A Short Note On The Noctuidae (Lepidoptera) Fauna Collected By Bait Traps In Pomegranate Orchard Of Havran (Balıkesir Province) Of Turkey.  Mun. Ent. Zool. ( 9):, 564-567.
14.  Çıtırkaya B.,  Z.,  Okyar,  S., Tezcan, N., Gülperçin, 2015.  A Short Note On Non-Target Lepidoptera Species Collected By Pheromone Traps Of Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera: Dryophthoridae) In Izmir Province Of Turkey. Mun. Ent. Zool. 10(1):65-68. 
15.  Cengiz F.C., K. A. Efetov, K. Kaya, E. E. Kucherenko, Z. Okyar, G. M. Tarmann  (2018).  Zygaenidae (Lepidoptera) of Thrace Region of Turkey.  Nota Lepi. 41(1) 23–36 | DOI 10.3897/nl.41.21065
16.  Tek SE, Z. Okyar (2018). A contribution to the knowledge of parasitoids of insects associated with Rosaceae species from Edirne Province, European Turkey. Acta Biologica Turcica, 31(3): 86-101.
17.  Tek S. E. and Z. Okyar, 2018. Parasitoid and Inquiline Associations of Gall Inducing Insects on Rosa canina (L., 1758) and Prunus spinosa L., 1758: A Study in European Part of Turkey (Trakya University Arboretum, Edirne). Journal Of The Kansas Entomological Society 91(1), pp. 1–9.

 

 

       Kongrelerde Sunulan Bildiriler

1.     Okyar (Göbekçioğlu), Z.; S., Kornoşor, Trakya Bölgesi Noctuidae Türleri I. s.217-224, XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 1994, Edirne.
2.     F. Tezcan , Y. Sever, T. Aycan, B. Tuzcu, S. Tezcan, Z. Okyar, Denizli'deki Kültür Kekiği (Origanum Spp.) (Lamiaceae) üretim Alanlarında Çukur Tuzaklarla Yakalanan Lepidoptera Türleri.  IX. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi 07-10 Ekim 2009, Nevsehir.
3.     Tek S.E., Okyar Z., Rosaceae türleri (T.Ü. Balkan Yerleşkesi) üzerinde tespit edilen predatör böcekler.  23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep, Kongre Kitapçığı, s.424.
4.     Tek S.E., Okyar Z., Rosa canina ve Prunus spinosa üzerinde (T.Ü. Balkan Yerleşkesi) tespit edilen gal böcekleri ve parazitoid birliktelikleri. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep, Kongre Kitapçığı, s.423.
5.     F. Can Cengiz, K. A. Efetov, K. Kaya, E. E. Kucherenko, Z. Okyar, Tarmann, G. M. Monitoring of Procridinae (Zygaenidae) by new sex attractants in Thrace Region (European Turkey). XV International Symposium on Zygaenidae, Mals, 11–18 September 2016, 4-5 pp.
6.     Can Cengiz, F., K. A. Efetov, K. Kaya, E.E. Kucherenko, Z.Okyar, Gerhard M. Tarmann (2017). Zygaenidae in Thrace Region of Turkey. 20 TH European Congress of Lepidopterology, April 24th-April 30 th,, p. 38,  Podgora, Croatia.
7.     SE Tek & Z. Okyar. A Contribution to the Knowledge of Insect-Food Plant Associations on Rosaceae from Edirne Province (European Turkey). Iseep-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems,  4-7 October 2017 Çanakkale Onsekiz Mart University, Kongre Kitapçığı s.22.
8.     Z. Okyar. Pyraloidea (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Fauna of Gökçeada with New Records. Iseep-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems, 4-7 October 2017 Çanakkale Onsekiz Mart University, Kongre Kitapçığı s.372.
9.     Mavuş Tekten H., ,Z, Okyar, Trakya Bölgesi Pyraloidea (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Türlerinin Taksonomik ve Faunistik Yönden Araştırılması   12-15 Eylül 2017 Ukecek, Kongre Kitapçığı, s.45.
10.  Z.Okyar, Trakya Bölgesi’nin Lepidoptera Tür Zenginliği 12-15 Eylül 2017 Ukecek, Kongre Kitapçığı, s. 119.
11.   Okyar Z , M. Fent, F. Dane, N. Aktaç. Verbascum densiflorum (Bertol.)’un Arthropoda Tür Zenginliği   12-15 Eylül 2017 Ukecek, Kongre Kitapçığı, s. 146.
12.  Okyar, Z, SE Tek, F. Can Cengiz.Türkiye ve Trakya Bölgesi Microlepidoptera (Adelidae, Oecophoridae,Tineidae) Faunasına   12-15 Eylül 2017 Ukecek, Kongre Kitapçığı, s. 175.
13.  SE Tek, Z. Okyar. A Contribution to the Knowledge of Parasitoids of Insects Associated with Rosaceae Species from Edirne Province (European Turkey): New Host and Faunistic Records. 12-15 Eylül 2017 Ukecek, Kongre Kitapçığı, s. 227.

 

 

 

 

Ek Resimler
Bu içerik 09.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 110 kez okundu.