Moleküler Biyoloji

Moleküler Biyoloji

Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı 1991 yılında Prof. Dr. Tülin AKTAÇ’ın Anabilim Dalı başkanlığında kurulmuştur. Anabilim Dalı akademik kadrosu 2 Profesör, 1 Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi’den oluşmaktadır. Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Lisans eğitimine Moleküler Biyoloji, Biyokimya I ve II, Biyokimya laboratuarı, Histoloji, Histoloji laboratuarı, Endokrinoloji, Hücre Biyolojisi laboratuarı (zorunlu dersler) , Antibiyotikler, Kanser Hücresindeki Moleküler Değişiklikler, Vitaminler, Hücre Haberleşme Mekanizmaları, Hücre Biyolojisinde Özel Konular (Seçmeli dersler) ile katkıda bulunmaktadır. Biyoloji Anabilim Dalı’nda Lisansüstü eğitime ise, Biyokimyasal Yöntemler, Endüstriyel Enzimler, Enzimatik Regülasyon, Biyosensörler, İnsan Biyokimyası, Genom Organizasyonu ve Regülasyon, Membran Fizyolojisi, Fungal Enzimler, Elektron Mikroskobi Teknikleri, Hücre Hasarı ve Adaptasyon, Hücre Sinyalleri, Oksidan Stres ve Antioksidan Savunma Mekanizmaları,  dersleri ile katkı yapmaktadır.

Kuruluşundan bu yana Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından 10 doktora Tezi 22 Yüksek Lisans Tezi yönetilmiştir. Ayrıca öğretim Elemanları 36 BAP, 2 TÜBİTAK projesinde yürütücü ve yardımcı araştırıcı olarak görev almışlardır.

 

Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından yapılan çalışmalar, enzim ve protein moleküllerinin saflaştırılması ve karakterizasyonu, amilaz inülinaz, proteaz gibi endüstriyel öneme sahip enzimlerin biyolojik kaynaklardan üretimi ve izolasyonu, enzimlerin farklı teknikler kullanılarak immobilizasyonu, immobilize enzimlerin çeşitli alanlarda uygulanabilirliğinin araştırılması, doğal kaynakların antioksidan ve antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması, Beta Glukan molekülünün yenilebilir şapkalı mantarlardaki varlığı ve diyabette bu molekülün kullanılabilirliğinin araştırılması, bağırsakta İskemi Reperfüzyon hasarı üzerine bazı antioksidanlar ve kök hücre uygulamasının etkileri, Bitkilerde ağır metal toksisitesi, bazı bakterilerin kanser hücre hatları üzerine apoptotik etkisi,  besin koruyucuların toksik etkileri, proantosiyanidin ve fukoidanın antioksidan özellikleri ve iyileştirici etkileri, çeşitli oksidan stres parametreleri ve ksenobiotiklerin bu parametreler üzerine etkileri, fungal enzimlerin gen ekspresyon seviyelerinin belirlenmesi ve bu ekspresyon seviyelerini etkileyen üretim şartlarının optimizasyonu, gibi konulardan oluşmaktadır. Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar, SCI, SCI-Exp. ve diğer indekslerce taranan dergilerde yayınlanmaktadır.

 

Çalışmaların yayınlandığı bazı dergi isimleri:

J.Environ. Bio (SCI Exp)

Preparative Biochemistry and Biotechnology ( SCI ve SCI Exp.)

J. Chem. Soc. Pak.(SCI)

Food Technol. Biotechnol. (SCI Exp.)

Biomedicine & Pharmacotherapy (SCI)

Biologia (SCI Exp)

International Journal of Pharmacology (SCI Exp)

Romanian Biotechnological Letters (SCI Exp.)

Biotechnolgy and Biotechnological Equipment( SCI Exp.)

J Pediatr Surg (SCI)

Bull. Environ. Contam. Toxicol. (SCI and SCI Exp)

Acta Physiol. Plant. (SCI Exp)

Biotechnic & Histochemistry(SCI Exp)

Environmental Toxicology(SCI Exp)

Bull. Environ. Contam. Toxicol. (SCI Exp)

J Molecular Histollogy(SCI Exp)

Experimental Molecular Pathology(SCI Exp)

J Med Food(SCI Exp)

Turk J Biol. (SCI Exp)

Fresenius Environ. Bull (SCI Exp)

 

Anabilim Dalı elemanları tarafından SCI ve SCI Exp. Grubu dergide yayınlanmış 34 makale, Uluslararası indekslerde taranan 10 Makale, Uluslararası kongrelerde 26 bildiri/poster, Ulusal kongrelerde 21 bildiri/poster, ulusal dergilerde 19 Makale bulunmaktadır.

 

Anabilim Dalı bünyesinde yapılan çalışmalarda kullanılan ve kullanılabilir durumda olan teknikler:

-Enzim ve portein molekülleri için ön ayırma teknikleri

-Molekül saflaştırma ve inceleme için kromatografik teknikler

 -Iyon değişim kromatografisi

 -Jel filtrasyon kromatografisi

 -Afinite kromatografisi

 - İnce Tabaka kromatografisi

 -Elektroforez (SDS-PAGE, Native PAGE)

-İmmobilizasyon yöntemleri

-Spektral Yöntemler

-Fermantasyon Teknikleri( SSF, SmF)

-PCR

-Programlı hücre ölümü saptama yöntemleri

-TALI görüntü tabanlı hücre sitometrisi

-Hücre kültürü

-Programlı hücre ölümü saptama yöntemleri

- Fungal enzimlerin gen ekspresyon çalışmaları

-Çeşitli moleküllerin hücre içi lokalizasyonunun belirlenmesi, immunokimyasal teknikler (TUNEL, Bax/Bcl2, eNOS, iNOS)

-TEM ile sitopatolojik, histopatolojik ve morfolojik ultrastrukturel teknikler

-Parafin yöntemle, rutin yada spesifik hücre boyama teknikleri

 

 

Bu içerik 02.03.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3073 kez okundu.