Tamamlanan Projeler (Ayrıntılı)

Öğretim üyesi

Projenin verildiği kurum

Proje numarası

proje tipi

görevi

proje ismi

Süre

başlangıç yılı

bitiş yılı

destek miktarı

Prof.Dr.

Yılmaz Çamlıtepe

TÜBİTAK

 196T030

Araştırma

Arastırmacı

Trakya Bölgesi Karıncalarının Taksonomik ve Faunistik Açıdan Değerlendirilmesi

 

 

740

Prof.Dr.

Yılmaz Çamlıtepe

TÜBİTAK

106T187

Araştırma

yürütücü

Cataglyphis aenescens (Hymenoptera: Formicidae)'in Işık Şiddeti ve Spektral Duyarlılığının Davranışsal Analizi

01.07.2006

01.09.2008

83.750,00

Prof.Dr.

Yılmaz Çamlıtepe

TÜBİTAK

109T088

Araştırma

Araştırmacı

İç Anadolu Bölgesi Karıncalarının Taksonomik ve Faunistik Olarak Araştırılması

01.10.2009

01.10.2011

45.709

Prof.Dr.

Yılmaz Çamlıtepe

TÜBAP

2009/69

Normal

Yürütücü

Krepeskular ve Diurnal Aktivite Gösteren İki Karınca Türünde (Camponotus aethiops, Formica cunicularia; Hymenoptera; Formicidae) Görsel Bilgi Kullanımı

30 ay

20.05.2009

27.10.2011

22.500,00

Prof.Dr.

Yılmaz Çamlıtepe

TÜBAP

2009/104

Normal

yürütücü

Lasius alienus (Foerster, 1850) (Hymenoptera: Formicidae)’da renkli görme ve renk tonu ayırımının davranışsal analizi

24 ay

21.10.2009

12.07.2011

10.500,00

Prof.Dr.Yılmaz Çamlıtepe

TÜBAP

2011/155

Normal

yürütücü

Camponotus aethiops ve Formica cunicularia türlerinin besin kaynaklarının tesbiti, günlük aktivite ritimleri ve bunu etkileyen abiyotik faktörler

12 ay

15.11.2011

30.04.2013

7.500,00

Prof.Dr.Yılmaz Çamlıtepe

TUBAP

2011/156

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

CAMPONOTUS AETHİOPS VE FORMİCA CUNİCULARİA TÜRLERİNDE KARBOHİDRAT TERCİHİ

12 ay

15.11.2011

13.08.2013

6.168 TL

Prof.Dr.

Yılmaz Çamlıtepe

TUBAP

2013/102

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

FORMİCA PRATENSİS (HYMENOPTERA:FORMİCİDAE)’DE TÜR İÇİ SALDIRGANLIK

12 ay

24.07.2013

05.08.2014

12.500,00

Prof.Dr.

Yılmaz Çamlıtepe

TÜBİTAK

109T588

Uluslararası

Yürütücü

Krepeskular ve Diurnal Karıncalarda Görsel Performansın Karşılaştırmalı Analizi

24 ay

15.02.2010

15.02.2012

128.840,00

Prof.Dr.

Yılmaz Çamlıtepe

TUBAP

2013/136

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

TÜRKİYE TRAKYA’SI GANOS (IŞIKLAR) DAĞLARI KARINCALARI (HYMENOPTERA:FORMİCİDAE)’NIN VERTİKAL DAĞILIMLARI

12 AY

 

 

7940

Prof.Dr.

Ahmet Asan

TUBAP

2009/64

DOKTORA

yürütücü

EDİRNE’DE 3 AYRI CAMİDEKİ HALI VE HAVADAKİ MİKROFUNGAL FLORA

24 AY + 12 AY

20.05.2009

11.06.2013

15.000

Prof.Dr.

Ahmet Asan

TUBAP

2010/12

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

BELİRLİ FUNGUS TÜRLERİNİN BAZI BAKTERİ TÜRLERİ ÜZERİNDEKİ ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

12 AY + 6 AY

25.02.2010

06.12.2011

7.000

Prof.Dr.

Ahmet Asan

TUBAP

2012/184

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EVLERDE KULLANILAN BUZDOLAPLARIN İÇ HAVASINDA İZOLE EDİLEN MİKROFUNGUSLAR ÜZERİNDE MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER ÇALIŞMALAR

12 AY

19.11.2012

16.07.2013

9.982

Prof.Dr.

Ahmet Asan

TUBAP

2014/58

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

SAF KÜLTÜR OLARAK STOKLANMIŞ BAZI MİKROFUNGUSLARIN  ITS, Β –TUBULİN VE ACTİN GEN DİZİLERİNE GÖRE MOLEKÜLER TANISI

12 AY

22.05.2014

23.02.2016

13390,00

Prof.Dr.

Ahmet Asan

TÜBİTAK

111T925

Araştırma

Yürütücü

Türkiye'nin Beş İlinde Hastane Yenidoğan Ünitelerinin İç Ortam Havasında Potansiyel İnfeksiyon Riski Oluşturabilen Mikrofungal Biyoçeşitliliğin  Belirlenmesi

41001

41014

42109

379200

Prof.Dr.

Feruzan Dane

TUBAP

2011/05

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

FARKLI POPULASYONLARDA YETİŞEN MUSCARİ NEGLECTUM TÜRÜ ÜZERİNDE MORFOLOJİK, ANATOMİK VE KARYOLOJİK ARAŞTIRMALAR

12 AY

07.03.2011

21.02.2012

7000 TL

Prof.Dr.

Feruzan Dane

TUBAP

2011/93

DOKTORA

yürütücü

CAMPSİS RADİCANS (L).’IN POLEN ONTOGENEZİNİN SİTOLOJİK VE EMBRİYOLOJİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI

24 AY

20.06.2011

11.05.2012

15000 TL

Prof.Dr. Feruzan Dane

TUBAP

2012/34

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

TRAKYA BÖLGESİ’NDE BULUNAN SONCHUS L. TÜRLERİ ÜZERİNDE MORFOLOJİK, ANATOMİK VE PALİNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

12 AY

01.03.2012

31.10.2012

6970 TL

Prof.Dr. Feruzan Dane

TUBAP

2012/122

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

TRİTON X-100’ÜN ALLİUM CEPA L. ÜZERİNDE SİTOTOKSİK ETKİLERİ

12 AY

06.06.2012

31.10.2012

9400 TL

Prof.Dr. Feruzan Dane

TUBAP

2013/63

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

TRAKYA BÖLGESİ’NDE BULUNAN VİOLA L. TÜRLERİ ÜZERİNDE MORFOLOJİK, ANATOMİK VE PALİNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

12 AY

08.05.2013

14.10.2014

12300 TL

Prof.Dr. Feruzan Dane

TUBAP

2014/18

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EDİRNE'DE BULUNAN LACTUCA L.TÜRLERİ ÜZERİNDE MORFOLOJİK, ANATOMİK VE PALİNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

12 AY

19.02.2014

17.06.2014

10237 TL

Prof. Dr. Selçuk Yurtsever

TUBAP

2011/21

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

BAZI KÖPÜK BÖCEĞİ (HEMİPTERA: CERCOPİDAE) TÜRLERİNİN POPULASYONLARINDAKİ MORFOMETRİK VARYASYONLAR

6 AY + 12 AY

07.03.2011

10.09.2012

5900

Prof. Dr. Selçuk Yurtsever

TUBAP

2012/63

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

GIDA KATKI MADDESİ FERROLAKTAN’IN DROSOPHİLA MELANOGASTER’İN YAŞAM DÖNGÜSÜNDEKİ LARVA, PUPA VE ERGİN SAYILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

6 AY + 6 AY + 6 AY

24.04.2012

12.11.2013

9995

Prof. Dr. Selçuk Yurtsever

TUBAP

2012/118

Eğitim Projesi

yürütücü

BİYOLOJİ BÖLÜMÜNÜN GENETİK LABORATUARINDAKİ BAZI TEÇHİZATLARIN MODERNİZASYONU

3 AY + 3 AY

28.05.2012

18.12.2012

39978

Prof. Dr. Ece Şen

TUBAP

2011/150

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EDİRNE İLİNDEKİ ÇEVRESEL SULAR VE İÇME-KULLANMA SULARININ BAKTERİYOLOJİK AMES TESTİ İLE MUTAJANİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

12 AY

15.11.2011

10.09.2012

10131 TL

Prof. Dr. Ece Şen

TUBAP

2012/120

Eğitim Projesi

yürütücü

MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALI MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LİSANS/Y.LİSANS/DOKTORA DERSLERİ ÖĞRENCİ PRATİKLERİ TEFRİŞATI

6 AY

28.05.2012

28.05.2013

38758

Prof. Dr. Ece Şen

TUBAP

2012/181

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EDİRNE İLİNDEKİ ÇEVRESEL SULARDA KİRLİLİK İNDİKATÖRÜ MİKROORGANİZMALARIN VE YENİ ÇIKAN BAKTERİYEL PATOJENLERİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE SAPTANMASI

9 AY

19.11.2012

12.11.2013

9825

Prof. Dr. Ece Şen

TUBAP

2013/59

DOKTORA

yürütücü

SALMONELLA SPP. KÖKENLERİNİN PATOGENEZ DETERMİNANTLARI VE SALMONELLOZLARIN MOLEKÜLER TANISINDA KULLANIMLARI

24 AY + 12 AY

25.04.2013

19.01.2016

24854

Prof. Dr. Ece Şen

TUBAP

2013/60

DOKTORA

yürütücü

KENE VE TARLA FARESİ KÖKENLİ PATOJEN SPİROKETLERİN SOYUTLANMASI,BİYOLOJİK VE KİMYASAL YENİ İNSEKTİSİDLERİN KENELERE VE SPİROKET TRANSMİSYONUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

24 AY

25.04.2013

18.08.2015

35189,00

Prof.Dr. Figen Ertan

TUBAP

2010/107

Yüksek Lisans

Yürütücü

Hibiscus sabdariffa L. Bitkisinin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması,

12 ay

15.07.2010-

06.12.2011

7000

Prof.Dr. Figen Ertan

TUBAP

2010/106, 

Yüksek Lisans

Yürütücü

-“Cotinus coggygria Scop. Bitkisinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi”

15.07.2010-

06.12.2011

7000

Prof.Dr. Figen Ertan

TUBAP

2010/115

Normal

Yardımcı araştırıcı

“Ergene Nehri Kirliliğinin Kurbağalar Üzerine Etkilerinin Araştırılması”

15.07.2010-

22.01.2013

29555

Prof.Dr. Figen Ertan

TUBAP

2013/02

DOKTORA

yürütücü

TRAKYA BÖLGESİNDE BAZI YENEBİLEN MANTAR TÜRLERİNİN BETA-GLUKAN İÇERİKLERİNİN, ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİNİN KÜLTÜR MANTARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

24 AY

14.01.2013

13.02.2015

7000,00

Prof.Dr. Figen Ertan

TUBAP

2013/147

DOKTORA

yürütücü

FARKLI KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN ÜREAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONU VE ÜRE TAYİNİNDE VE HİDROLİZİNDE UYGULANABİLİRLİĞİN ARAŞTIRILMASI

24 AY

20.11.2013

10.05.2016

24977,00

Prof.Dr. Figen Ertan

TUBAP

2013/157

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

BAZI ENDÜSTRİYEL HİDROLİTİK ENZİMLERİN ŞAPKALI MANTARLARDAKİ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

12 AY

25.12.2013

02.03.2015

12500,00

Prof.Dr. Özlem Çetin Erdoğan

TUBAP

2014/09

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EDİRNE İLİ APHİDİİNAE (HYMENOPTERA: BRACONİDAE) FAUNASININ TAKSONOMİK VE FAUNİSTİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI

12 AY

27.01.2014

17.08.2015

15858,00

Prof.Dr. Murat Yurtcan

TUBAP

2012/28

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EDİRNE’DE FARKLI İKİ HABİTATTA PİMPLİNAE (HYMENOPTERA: ICHEUMONİDAE) TÜRLERİNİN TESPİTİ, AYLIK VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ

18 AY

01.03.2012

01.04.2015

7000,00

Prof.Dr. Murat Yurtcan

TÜBİTAK

111T416

Araştırma

Araştırmacı

Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin (Ardahan, Erzurum, Iğdır Ve Kars) Braconidae ve Ichneumonidae (Hymenoptera) Faunası Üzerine Taksonomik Araştırmalar.

30 ay

01.10.2011

01.04.2014

245980

Prof. Dr. Zühal Okyar

TUBAP

2011/04

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EDİRNE NOCTUİDE (LEPİDOPTERA) FAUNASININ AYLIK VE MEVSİMSEL DEĞİŞİM

6 AY + 4 AY

07.03.2011

09.04.2012

7000

Prof. Dr. Zühal Okyar

TUBAP

2011/73

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

SİVAS GÜNDÜZ KELEBEKLERİ (LEPİDOPTERA: PAPİLİONOİDEA, HESPERİOİDEA)

18 AY

23.05.2011

26.06.2012

7000

Doç.Dr. Belgin Elipek

TUBAP

2011/15

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

TUNCA NEHRİ’NİN BAKTERİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE FİZİKOKİMYASAL FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

18 AY

07.03.2011

21.02.2012

6.808 TL

Doç.Dr. Belgin Elipek

TUBAP

2011/48

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

MERİÇ NEHRİ’NİN (EDİRNE) BAZI BAKTERİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

18 AY + 12 AY

07.03.2011

24.09.2013

7000 TL

Doç.Dr. Belgin Elipek

TÜBAP

2008/95

Normal

İĞNEADA (KIRKLARELİ) LONGOZ ORMANLARINI BESLEYEN SU KAYNAKLARININ FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ İLE FİTOPLANKTONİK

24 AY + 6 AY

26.09.2008

27.10.2011

21805,00

Doç.Dr. Çiler Meriç

TUBAP

2009/100

NORMAL

yürütücü

Frittilaria stribrnyi Velen. (Liliaceae) üzerinde embriyolojik ve histokimyasal araştırmalar

24 AY + 24 AY

29.06.2009

16.07.2013

58.000 TL

Doç.Dr. Çiler Meriç

TUBAP

2010/76

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

Edirne çevresinde yetişen Silene L.türleri üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Karyolojik araştırmalar

12 AY + 12 AY

17.05.2010

16.05.2012

7000 TL

Doç.Dr. Çiler Meriç

TUBAP

2013/144

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

ASTER SQUAMATUS  (SPRENG.) HİERON.’UN BİYOLOJİK AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ

12 AY

20.11.2013

19.11.2014

10.400 TL

Doç.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir

TUBAP

2010/156

NORMAL

yürütücü

İNCE BAĞIRSAK İSKEMİ-REPERFÜZYON HASARINDA NARİNGİN’İN NİTRİK OKSİT VE ARJİNAZ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

24 AY

18.10.2010

28.05.2013

29985 TL

Doç.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir

TUBAP

2010/164

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

BDE-99’UN (2,2,4,4,5- PENTABROMODİFENİL ETER) ANTİOKSİDAN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

18 AY + 5 AY

08.11.2010

22.10.2013

7000 TL

Doç.Dr. Ayşegül Çerkezkayabekir

TÜBİTAK

112S124

ARAŞTIRMA

Yardımcı araştırıcı

Mezenkimal Kök Hücrenin Bağırsak İskemi/Reperfüzyon Hasarında Antioksidan kapasite üzerine etkisi

15.11.2012

20.05.2015

296800,00

Doç.Dr. Nurten Hacet

TUBAP

2011/75

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EDİRNE İLİ CEUTORHYNCHİNAE ( COLEOPTERA: CURCULİONİDAE) FAUNASININ TAKSONOMİK VE FAUNİSTİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI

12 AY  + 12 AY

23.05.2011

25.06.2013

6854

Doç.Dr. Nurten Hacet

TUBAP

2014/74

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EDİRNE İLİ MERİÇ DELTASI ODONATA FAUNASI

12 AY

16.07.2014

16.07.2015

12467,00

Doç.Dr. Meral Fent

TUBAP

2013/101

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EDİRNE İLİ REDUVİİADE VE NABİDAE (HEMİPTERA: HETEROPTERA) FAUNALARININ TAKSONOMİK VE FAUNİSTİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI

12 AY + 12 AY

24.07.2013

12.08.2015

10.125 TL.

Doç.Dr. Meral Fent

TUBAP

2013/135

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

EDİRNE İLİ NEPOMORPHO (HEMİPTERA: HETEROPTERA) FAUNASININ TAKSONOMİK VE FAUNİSTİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI

12 AY

31.10.2013

27.10.2015

12.367 TL

Doç.Dr. Hüseyin Güher

TUBAP

2011/70

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

ALTINYAZI BARAJ GÖLÜ’NDE (EDİRNE) YAŞAYAN BALIK TÜRLERİNDE AĞIR METAL BİRİKİMLERİNİN İNCELENMESİ

10 AY

23.05.2011

09.04.2012

318605

Doç.Dr. Fulya Dilek G. Muranlı

TUBAP

2008/35

Araştırma

yürütücü

MN ve FISH testleri ile İnsan Lenfosit kültüründe piretroid insektisitleri olan Lambda-cyhalothrin ve alpha-cypermethrin’in klastojenik ve anöjenik etkisinin belirlenmesi 

36 ay

14.04.2008

14.04.2011

39.988 TL

Doç.Dr. Fulya Dilek G. Muranlı

TUBAP

2014/127

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

Edirne'de bulunan bazı Centaurea (Asteraceae) Türlerinin Antioksidan aktivitelerinin araştırılması

12 ay

24.12.2014

24.12.2015

11400,00

Doç.Dr. Fulya Dilek G. Muranlı

TUBAP

2015-194

Yüksek Lisans

Yürütücü

Kadmiyum ve Arseniğin ergin zebra balığı (Danio rerio, Hamilton 1822) ısı şok protein genleri üzerindeki etkisi

12 ay

16.11.2015

16.11.2016

12143,00

Doç.Dr. Kadri Kıran

TUBAP

2012/129

Eğitim Projesi

yürütücü

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABROTUARLARINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ VE ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

6 AY + 6 AY

06.06.2012

16.04.2013

39.998

Doç.Dr. Kadri Kıran

TUBITAK

109T088

Araştırma

yürütücü

İç Anadolu Bölgesi Karıncalarının Taksonomik ve Faunistik Olarak Araştırılması

24 AY

01.10.2009

01.10.2011

73.838 TL

Doç.Dr. Kadri Kıran

TUBITAK

111T811

Araştırma

Yürütücü

Doğu Karadeniz Bölgesi Karınca (Hymenoptera: Formicidae) Faunası'nın Taksonomik Olarak Araştırılması

24 ay

01.04.2012

15.06.2015

117349

Doç.Dr. Mehmet Aybeke

TUBAP

2012/33

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

ERGENE KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN DEĞİŞİK ÇELTİK (ORYA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN KÖK ANATOMİSİ

12 AY + 12 AY

01.03.2012

21.01.2014

6934 TL

Mehmet AYBEKE

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü

TAGEM/04/04/01/002

Araştırma

Yardımcı Arşt.

Edirne İli Meralarının  Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması

3 yıl

01.01.2010

21.01.2013

3000 TL

Doç.Dr. Mehmet Aybeke

TUBAP

2014/44

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

ÇELTİK YANIKLIK HASTALIĞINA DAYANIKLILIKTA Pİ20 GENİ İLE BAZI BİTKİ HORMONLARININ VE KLOROFİL YOĞUNLUK DEĞERLERİNİNKULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

12 AY

15.04.2014

13.07.2016

10712 TL

Doç.Dr. Mehmet Aybeke

TUBAP

2014/82

NORMAL

yürütücü

EKMEKLİK BUĞDAYDA KAHVERENGİ PAS HASTALIĞINA DAYANIKLILIK SAĞLAYAN LR9, LR19, LR24, LR28 GENLERİNİN HİGH RESOLUTİON MELTİNG (HRM) VEYA  MULTİPLEKS  PCR YÖNTEMİ İLE TARANMASI

24 AY

16.07.2014

17.08.2015

45177 TL

Doç.Dr. Burhan Şen

TUBAP

2010/86

NORMAL

yürütücü

EDİRNE İLİ ATMOSFERİNDEKİ MİKROFUNGAL SPOR KONSANTRASYONU İLE HAVA KİRLİLİK FAKTÖRLERİNDEN PARTİKÜLER MADDE MİKTARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

24 AY + 6 AY + 6 AY

17.05.2010

KAPANDI 25.02.2014

29000 TL

Doç.Dr. Burhan Şen

TUBITAK

NORMAL

Yardımcı araştırıcı

Türkiye’nin 5 ilinde Hastane Yenidoğan Ünitelerinin İç Ortam Havasında Potansiyel İnfeksiyon Riski Oluşturabilen Mikrofungal Biyoçeşitliliğin Belirlenmesi

36 ay

15.04.2012

15.04.2015

379.200,00

ARŞ.GÖR.DR. Burhan  ŞEN

TüBAP

2010/86

NORMAL

Yürütücü

EDİRNE İLİ ATMOSFERİNDEKİ MİKROFUNGAL SPOR KONSANTRASYONU İLE HAVA KİRLİLİK FAKTÖRLERİNDEN PARTİKÜLER MADDE MİKTARI

24 AY + 6 AY + 6 AY

17.05.2010

25.02.2014

29522,00

Yrd.Doç.Dr.Hayati Arda

TUBAP

2009/155

Eğitim Projesi

yürütücü

İpsala Meslek yüksek okulundaki eğitim öğretimin geliştirilmesi

6 ay

11.11.2009

10.04.2010

50.000 TL

Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda

TUBAP

2009/93

DOKTORA

yürütücü

AYÇİÇEĞİNDE (HELİANTHUS ANNUUS) ANTER KÜLTÜRÜ YÖNTEMİ İLE HAPLOİD BİTKİ ELDESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

24 AY + 12 AY

29.06.2009

26.06.2012

15.000 TL

Doç.Dr.Hayati rda

TUBAP

2010/13

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

Tehlike altındaki Silene sangaria Coode Et Cullen'nin mikroçoğaltımı

12 AY

24.02.2010

17.02.2011

7000 TL

Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda

TUBAP

2012/25

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

ERGENE NEHRİNİN SUYUNUN SECALE CEREALE L. TOHUMUNUN ÇİMLENMESİ VE KÖK MİTOZ BÖLÜNMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

12 AY + 6 AY

01.03.2012

24.09.2013

9.990 TL

Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda

TUBAP

2012/83

NORMAL

yürütücü

İPSALA İLÇESİNDE ÇELTİK TARIMINDA KULLANILAN TARLA TOPRAĞINDA, SULAMA SUYUNDA VE ÜRETİLEN ÇELTİKTE AĞIR METAL İÇERİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

12 AY

24.04.2012

16.07.2013

60.000 TL

Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda

TUBAP

2012/201

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

MONOKÜLTÜR VE POLİKÜLTÜR TARIM UYGULAMALARININ ORYZA SATİVA (ÇELTİK) BİTKİSİNİN GELİŞİMİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

12 AY

31.12.2012

24.09.2013

10.000

Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda

Trakya Kalkınma Ajansı

TR21/13/KÖA/0043

Küçük ölçekli Altyapı destekleme

Yürütücü

“İpsala MYO Laboratuvarlarının Bölge Sanayicilerinin Teknik Eğitim ve Ar-Ge İhtiyaçlarını Karşılayacak Şekilde Modernizasyonu”

9 AY

01.07.2013

01.04.2014

300.000 TL

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kaya

TUBAP

2010/115

NORMAL

yürütücü

ERGENE NEHRİ KİRLİLİĞİNİN KURBAĞALAR ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

18 AY + 6 AY

15.07.2010

22.01.2013

29.000 TL

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Kaya

TUBITAK

110B005

Eğitim Projesi

yürütücü

İğneada Longoz ormanları milli parkı ve Gala gölü milli parkında ekoloji temelli doğa eğitimi

12 ay

01.07.2010

01.12.2010

63.592 TL

Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal

TUBAP

2009/145

NORMAL

yürütücü

ARPA’NIN ÇİMLENME, FİDELENME VE AMİLOLİTİK AKTİVİTESİ ÜZERİNE ARSENAT VE ARSENİTİN ETKİLERİ

24 AY

07.12.2009

09.04.2012

39.903 TL

Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal

TUBAP

2013/01

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

ASPERGİLLUS WENTİİ İNULİNAZ’ININ GEN EKSPERSYON SEVİYELERİNE ÜRETİM ŞARTLARININ ETKİSİ

12 AY

14.01.2013

 18.03.2014

10.017 TL

Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal

TUBAP

2011/177

YÜKSEK LİSANS

yürütücü

ARPADA KÖK BÜYÜMESİ, ANTİOKSİDATİF ENZİM AKTİVİTESİ VE LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNE ARSENİK’İN ETKİSİ

12 AY + 6 AY + 6 AY

19.12.2011

16.12.2014

6.979 TL

Yrd.Doç.Dr. Filiz Sanal

TÜBİTAK

112S124

ARAŞTIRMA

Yardımcı araştırıcı

Mezenkimal Kök Hü

Bu içerik 29.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 35 kez okundu.