ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTI (Kongre, sempozyum sözlü ve poster bildiri yazarlığı)

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTI (Kongre, sempozyum sözlü ve poster bildiri yazarlığı)


1.    Kartal, Ç., Dayan, S., Dikmen, A., Sözüer, E. C., Biçeroğlu, Ö.  2015. Fritillaria stribrnyi (Liliaceae)’nin Tohum Çimlenmesi Üzerine Araştırmalar. 1. Ulusal Biyoloji Kongresi. 2-4 Eylül, Bolu.
2.    Tekin, M., G. Yılmaz, P. Yılmaz Sancar, “Türkiye’deki Endemik Verbascum wiedemannianum (Scrophulariaceae) Üzerinde Anatomik, Palinolojik ve Karyolojik Araştırmalar”, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi, 2-4 Eylül 2015, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, BOLU (2015), P136. 
3.    Yılmaz, G., M. Tekin. “Seed Micromorphology of five Onobrychis Adans. (Fabaceae) Taxa from Central Anatolia in Turkey”, Elektron Mikroskopi Kongresi, 2-4 Eylül 2015, Sabancı Üniversitesi, Tuzla/İSTANBUL (2015).
4.    Yılmaz, G., H. Akbaş, H. Sezginer, F. Dane., “Brij 35 ve Brij 76 Surfaktanlarının Triticum aestivum L. un Çimlenme Oranları ve Kök Uzunluğu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Ulusal Çevre Kongresi s. 50, AFYON (2015).
5.    Akbaş, H., G. Yılmaz, H. Sezginer, F. Dane, “Triton-X-405 Surfaktanının Triticum aestivum L. Tohumlarının Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin Gözlenmesi” Ulusal Çevre Kongresi, s.51, AFYON (2015).
6.    Dane, F., H. Sezginer, G. Yılmaz, H. Akbaş, “Triton-X-405, Brij 35 ve Brij 76 Surfaktanlarının Lens culinaris Medik. Tohumlarının Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin Gözlenmesi”, Ulusal Çevre Kongresi, s. 44, AFYON (2015).
7.    Yılmaz, G. “Katyonik, Anyonik ve Noniyonik Surfaktanlarının Triticum aestivum L. un Çimlenme Oranları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, (Uluslararası katılımlı) 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, s. 163, Çeşme/İZMİR (2015).
8.    Dane,F., Sezginer,H., Bazı Süs Bitkilerinin Polen Morfolojisi,1.Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi-2015, (1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Özetler Kitabı, 2-4 Eylül 2015, Sayfa:?) .(Bolu).
9.    Köse B., Dane F., Edirne’de Bulunan Lactuca Türleri Üzerinde Morfolojik ve Palinolojik Araştırmalar. 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Özetler Kitabı, 2-4 Eylül 2015, Sayfa187, .(Bolu).
10. Koç M.T., Dane F., & Ekici N., Trakya Bölgesi’nde Bulunan Viola L. (Violaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik ve Palinolojik Araştırmalar, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Özetler Kitabı, 2-4 Eylül 2015, Sayfa186, Bolu.
11. Leventer S.,  Dane F., Trakya’da Bulunan Sonchus L. Türleri Üzerinde Morfolojik Ve Palinolojik Araştırmalar, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Özetler Kitabı, 2-4 Eylül 2015, Sayfa185, Bolu.
12.  Konyar S. T., Dane F & Kırbaş A.S., Trakya’da Bulunan Paeonia Türleri Üzerinde Morfolojik ve Palinolojik Araştırmalar, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Özetler Kitabı, 2-4 Eylül 2015, Sayfa198, Bolu.
13.  Leventer S., Dane F. & Konyar S. T., Trakya’da Bulunan Paeonia Türleri Üzerinde Anatomik Araştırmalar, 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Özetler Kitabı, 2-4 Eylül 2015, Sayfa 241, Bolu.
14. Dane F., Sezginer H., Yılmaz G., Akbaş H., An Investigation of the effects of Brij 35, Brij 76 and Triton-X-405  Surfactants on Germination Rates and Root Elongation of Lenc culinaris Medik., Afyon Ulusal Çevre Kongresi-2015,(Ulusal Çevre Kongresi Özetler Kitabı,Sayfa:45).(Afyon).
15. Sezginer H.,. Dane, F.,  Toksik Maddelerin Genotoksik Analiz Yöntemleri, Afyon Ulusal Çevre Kongresi-2015, (Ulusal Çevre Kongresi Özetler Kitabı, Sayfa:46).(Afyon).
16.  Yılmaz G., Akbaş,H., Sezginer H., Dane F., An Investigation of the effects of Brij 35 and Brij 76 Surfa tants on Germination Rates and Root Elongation of Triticum aestivum L.,Afyon Ulusal Çevre Kongresi-2015, (Ulusal Çevre Kongresi Özetler Kitabı, Sayfa: 51)(Afyon).
17. Akbaş,H., Yılmaz,G., Sezginer,H., Dane,F., An Observation on the effects of Triton-X-405 Surfactant on the Development of the seeds of Triticum aestivum L.., Afyon Ulusal Çevre Kongresi-2015, (Ulusal Çevre Kongresi Özetler Kitabı, Sayfa: 52).(Afyon).
18. Asan A. Web of Science (SCI-Expanded+SSCI+AHCI) kapsamındaki 27 mikoloji dergisinde çıkan Türkiye adresli yayınların analizi, 1.1.1900-1.6.2015. 2. Ulusal Mikoloji Günleri 2. Sempozyum. 9-11 Eylül 2015, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Sempozyum kitapçığı, Sayfa 21-22, 2015.
19. Demirel R, Kadaifçiler D, Sen B, Yoltas A, Ökten S, Özkale E, Berikten D, Asan A, Samson RA, Haliki Uztan A, Yilmaz Visagie N, Abacı Günyar Ö, Aydoğdu H, Kıvanç M,  Özdil S, Dakartepe E. Türkiye'nin Beş İlinde Hastane Yenidoğan Ünitelerinin İç Ortam Havasındaki Mikrofungal Biyoçeşitliliğin Belirlenmesi. 2. Ulusal Mikoloji Günleri 2. Sempozyum. 9-11 Eylül 2015, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Sempozyum kitapçığı, Sayfa 54-55, 2015.
20. Gökalp Muranlı, F.D., Kanev, M.O., Özdemir, K. “Co, Mn, Zn’nun ayrı ayrı ve etkileşimlerinin Daphnia cucullata Sars, 1862 (Crustacea: Cladocera) da 24 ve 48 saat LC50 değerlerinin belirlenmesi” XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet kitabı, s.240, Muğla, 14-17 Eylül, 2015.
21. Kanev, M.O., Özdemir, K., Gökalp Muranlı, F.D., Güner, U. “Co, Mn, Zn’nun ayrı ayrı ve karışımlarının Artemia salina  Linnaeus, 1758 (crustacea: Branciopoda)’da 24 saat LC50 değerlerinin belirlenmesi” XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Özet kitabı, s.237, Muğla, 14-17 Eylül, 2015.
22. Aydoğdu M., Güner U, Gökalp Muranlı F.D. Piretroid insektisidi olan İsoldesis’in Archips rosana (Linnaeus, 1758) larvalarında mortalite ve LD50 değerlerinin belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9 - 13 Kasım 2015 Sheraton Hotel Çeşme, İzmir.
23. Aydoğdu M., Güner U, Gökalp Muranlı F.D. Effects of two different pyrethroid group insecticides on mortality of Itoplectis maculator (Fabricius, 1775) obtained from Archips rosana (Linnaeus, 1758) pupae in laboratory conditions¸ Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9 - 13 Kasım 2015 Sheraton Hotel Çeşme, İzmir
24. Ökten S., Fatma Kaynak Onurdağ, Burhan Şen. Edirne Yöresinde Tüketime Sunulan Sütlerde Aflatoksin M1 varlığının Araştırılması. 2. Ulusal Mikoloji Günleri 2. Sempozyum. 9-11 Eylül 2015, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. Sempozyum kitapçığı, Sayfa 88, P-19, 2015. (Eylül 2015) (Poster Bildiri)
25. Güner Utku, Çolakoğulları Mutlu, LD50 (LC50 ya da EC50) Hesaplamasında Alternatif Yollar, XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi’nde Poster 14-17 Eylül (2015).
26. Dorak Z., Latife K., Öterler B., Gaygusuz Ö., Albay M., Hipertrofik Bir Lagünde Plankton Yapısı; Zamansal Ve Mekansal Faktörlerin Etkisi.18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. St 435. Ege Üniversites Su Ürünleri Fakültesi 1-4 Eylül 2015.
27. Öterler B., Mezotrofik bir baraj gölünde (Kadıköy Barajı-Edirne) Dinoflagellatların Günlük Vertikal değişimlerinin İncelenmesi. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu. St 139. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 1-4 Eylül 2015.
28. İnan M, F Sanal, E Bakar, A Çerkezkayabekir, E Uluçam, C Subaşı, E Karaöz. Bağırsak İskemi Reperfüzyon Hasarında Lokal Ve Sistemik Mezenkimal Kök Hücre Uygulaması Antioksidan Kapasiteyi Artırır. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28-31 Ekim 2015, Antalya
29. G. Kızılay, O. Ersoy, S. Bayram, M. Sapmaz Metin, A. Çerkezkayabekir, T. Karaca.Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Sıçanların Karaciğer Dokularında Proantosiyanidinin Etkisi. 22. Elektron Mikroskopi Kongresi, 02–04 Eylül 1015, Sabancı Üniversitesi, Tuzla, İstanbul
30. Aydoğdu M., Güner U, Dilek Gökalp Muranlı F., (2015) Piretroid insektisidi olan İsoldesis’in Archips rosana (Linnaeus, 1758) larvalarında mortalite ve LD50 değerlerinin belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi, 9 - 13 Kasım 2015, Sheraton Hotel Çeşme, İzmir.
31. Çamlıtepe Y., Özkan, B., Güler, N., Kaya M., Ersoy, H., Sağlam, N. (2015) Edirne ilinin Karasal ve İç su ekosistemleri Biyolojik çeşitlilik envanteri. Biyolojik çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Şanlıurfa, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015.
32. Kaya M., Güler, N., Özkan, B., Çamlıtepe Y., Ersoy, H., Sağlam, N. (2015) Edirne’de izleme programına alınması önerilen kuş türleri. Biyolojik çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Şanlıurfa, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015.
33. Özkan, B., Güler, N., Kaya M., Çamlıtepe Y., Ersoy, H., Sağlam, N. (2015) Kırklareli ilinin Karasal ve İç su ekosistemleri Biyolojik çeşitlilik envanteri.  Biyolojik çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Şanlıurfa, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015.
34. Güler, N., Kaya M., Özkan, B., Çamlıtepe Y., Ersoy, H., Sağlam, N. (2015) Kırklareli ilinde izlenmesi önerilen damarlı bitki türleri. Biyolojik çeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs, Şanlıurfa, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015.
35. Filiz Sanal Aspergillus wentii İnulinazı'nın pH ve Termal kararlılığının Araştırılması I.Ulusal Mikoloji Günleri 1-4 Eylül 2014 Erzurum (poster bildiri) (Eylül 2014)
36. Ayten Sarı, Filiz Sanal "Aspergillus wentii İnülinazı’nın Gen Ekspresyon Seviyelerine Üretim Şartlarının Etkisi" 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir 23-27 Haziran 2014 Poster Bildiri (Haziran 2014)
37. Elvan Bakar, Filiz Sanal, Mustafa İnan, Ayşegül Çerkezkayabekir, Enis Uluçam, Gökhan Duruksu, Alparslan Okçu, Ayşen Kocagümüş, Sezgi Pekşen; Erdal Karaöz Lokal Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Bağırsak İskemi/Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi 1. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kartepe/ KOCAELİ (poster bildiri) Syf 48 2014 (Mart 2014)
38. Dursun A. Fent M., 2014. Türkiye Heteroptera (Insecta: Hemiptera) Faunası’na Katkılar. Poster Bildiri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi 2014, Eskişehir. Özet Kitabı s. 996.
39. Fent, M., Dursun, A., 2014. Batı Karadeniz Bölgesi Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera) Üstfamilyasına Katkılar. Poster Bildiri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi 2014, Eskişehir. Özet Kitabı s. 1029.
40. Banbal, T., Fent, M. Aktaç, 2014. N. Trakya Bölgesi Nepomorpha (Hemiptera: Heteroptera) Faunası İçin Yeni Bir Familya Kaydı. Poster Bildiri. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi 2014, Eskişehir. Özet Kitabı s. 1128.
41.  Özlem Çetin Erdoğan & Ahmet Beyarslan "Türkiye faunası için yeni bir kayıt: Blacus (Blacus) forticornis Haeselbarth, 1973 (Hymenoptera: Braconidae: Blacinae)" 22. Uusal Biyoloji Kongresi 23-27 Haziran, Eskişehir
42. Yılmaz G, Tekin, M, “Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Onobrychis Adans. (Fabaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Kök ve Gövde Anatomisi”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Kongre Bildiri Kitabı, s. 488, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. (2014).
43. Tekin, M., Yılmaz G., “Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Onobrychis (Fabaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Yaprak ve Pedünkül Anatomisi”, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Kongre Bildiri Kitabı, s. 386, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. (2014).
44. Tekin, M., Yılmaz G., “Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Convolvulus (Convolvulaceae) Türlerinin Polen Morfolojisi, 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Kongre Bildiri Kitabı, s. 579, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye. (2014).
45. AYDIN, B. G., GÜHER, H. ,Kırklareli İli Larval Chironomidae (Diptera) Faunasına Katkılar. Uludağ Üniversitesi, 6. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos 2014 Bursa.
46. GÜHER, H., AYDIN, B. G., Bazı Tatlısu Copepoda Türlerinin Günlük Dikey Göç Hareketleri Üzerine Bir Ön Çalışma., Uludağ Üniversitesi 6.. Ulusal Limnoloji Sempozyumu 25-28 Ağustos 2014 Bursa.
47. GÜHER, H., AYDIN, B. G., Kadıköy Baraj Gölü’nde (Edirne) Cladocera Türlerinin Günlük Vertikal Göç Hareketlerinin İncelenmesi., Osmangazi Üniversitesi 22. Ulusal Biyoloji 23-27 Haziran 2014, Eskişehir.
48. Aksoy, V., Karaman, C. & Kıran, K. (2014) Anergates atratulus (Hymenoptera: Formicidae) için yeni bir konak karınca cinsi, p. 1127. In: 22. Ulusal Biyoloi Kongresi. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
49. Karaman, C., Kıran, K. & Aksoy, V. (2014) Nadir ve Az Bilinen Karınca Cinsi Strumigenys (Hymenoptera, Formicidae) için Türkiye’den Yeni Kayıtlar, p. 255. In: 22. Ulusal Biyoloi Kongresi. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
50. Kıran, K., Karaman, C. & Aksoy, V. (2014) Strongylognathus (Hymenoptera, Formicidae) cinsi karıncalarda atipik sosyal parazitlik, p. 1106. In: 22. Ulusal Biyoloi Kongresi. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
51. Soner Özdil, Ahmet Asan, Burhan Şen, Suzan Ökten, (2014). Evlerde Kullanılan Buzdolapların İç Havasından İzole Edilen Mikrofunguslar Üzerinde Morfolojik ve Moleküler Çalışmalar. 22. ULUSAL Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Kongre Özet Kitabı, Sayfa 1387, M-P2-20, Osmangazi Üniversitesi,
52. Döndü Gümüşkaya, Ahmet Asan, Suzan Ökten, Burhan Şen, (2014). Bazı Kullanılmış Kozmetik Ürünlerinde Bulunan Mikrofungusların Tespiti. 1. ulusal Mikoloji Günleri Sempozyumu, Sayfa 57, P-02, 1-4 Eylül 2014, Erzurum Teknik Üniversitesi, ERZURUM (Eylül 2014)
53. Yılmaz Çamlıtepe, Volkan Aksoy (2014). Edirne Tür Eylem Planı Avrupa Kırmızı Orman Karıncası (Formica pratensis). Göçmen Kuşlar ve Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Eylem Planı Stratejisi Çalıştayı ve Dünya Sulak Alanlar Günü. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2-4 Şubat 2014, Ankara.
54. Yılmaz Çamlıtepe, Volkan Aksoy (2014). “Avrupa Kırmızı Orman Karıncası Edirne Tür Eylem Planı”. 3. Biyoçeşitlilik Sempozyumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 22-23 Mayıs 2014, Kocaeli.
55. Asan A. Fungal Kontrol Listeleri (= Check List) ve Türkiye’deki Durum. I. Ulusal Mikoloji Günleri I. Ulusal Sempozyum. Erzurum Teknik Üniversitesi 1-4 Eylül 2014 Erzurum. S-30, Sayfa 49-50, 2014.
56.  Gümüşkaya D, Asan A, Ökten S, Şen B. Bazı kullanılmış kozmetik ürünlerinde bulunan mikrofungusların tespiti (Determination of the Microfungi in Certain Cosmetic Products That Were Used). I. Ulusal Mikoloji Günleri I. Ulusal Sempozyum. Erzurum Teknik Üniversitesi 1-4 Eylül 2014 Erzurum. P-02, Sayfa 57-58, 2014.
57.  Aydogdu M., Gökçeada (Imbros) Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidae) Faunasına Katkılar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi Kongresi, 23-27 Haziran Eskişehir, Turkiye, 2014. (Haziran 2014)
58. Aydogdu M., Doğu Anadolu Bölgesi Cheloninae Förster, 1862 (Hymenoptera: Braconidae) Faunası Üzerine Taksonomik Bir Araştırma, Cilt 1. 325. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, Antalya, Turkey, 2014.
59. Yüksel, D., Şen, E. Edirne İlindeki Gıda Kökenli Salmonella Suşlarının Antimikrobiyal Direncinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. Özet Kitabı sayfa 1398, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
60.  AYBEKE, M.,2014. Orchis mascula subsp. pinetorum’un (Orchidaceae) yumru anatomisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (23-27. Haziran 2014, Eskişehir), program kitabı (Posterli sunum)
61. AYBEKE, M.,2014. The pathology of Rhizopus sp., as a new biocontrolling fungus, on seeds of Orobanche that is a crop parasite. International Conference on Biopesticides 7 (ICOB 7) from 19 to 25 October in Side-Antalya, Turkey.
62. Hacet, N., 2014. Trakya Üniversitesi Kampüsündeki Odonata çeşitliliği. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
63.  KARTAL Ç. 2014. Nadir bir bitki olan Fritillaria stribrnyi (Liliaceae) ‘de in vitro polen çimlenmesinin incelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran Eskişehir.
64.  M. Yurtcan 2014. Türkiye Ichneumonidae (Hymenoptera) Faunasına Katkılar. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, s. 1109.
65.  Akbaş, H., Leventer S., Dane, F., Türkoğlu M., Köse B., ‘’Katyonik Gemini Surfaktant (10-2-10), (12-2-12) ve Ticari Surfaktant CTAB nın Allium cepa L. Üzerindeki Etkileri.’’ Ulusal Botanik Kongresi Özet Kitapçığı, sayfa 58, Antalya, TÜRKİYE, 25-28 Ekim 2014.
66.  Yüksel D., E.Şen ‘’ Edirne İlindeki Gıda Kökenli Salmonella Suşlarının Antimikrobiyal Direncinin Belirlenmesi’’ 22.Ulusal Biyoloji Kongresi. Eskişehir. 2014.
67. Özgür M., E.Şen ‘’ Su Kökenli Patojenlerin Tespitinde Kullanılan Konvansiyonel veya Yeni Bakteriyolojik Kirlilik İndikatörlerin Duyarlılığının Moleküler ve Kültivasyon Yöntemleriyle Belirlenmesi’’  Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. Ankara. 2014
68.  Yılmaz, G., Sezginer, H., Dane, F. Lamium purpureum L. forma albiflorum (Dumort.) ex Lindman. ile Lamium album L.’ un (Lamiaceae) Gövde, Yaprak ve Korolla Anatomilerinin İncelenmesi. (Poster bildiri) 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Bildiri Özetleri Kitabı, s. 278, Gaziantep (2016).
69. AYBEKE M., 2016. Trakya Üniversitesi EDTU Herbaryumu Tanıtımı. 3. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Konferansı (19-21 Nisan, Trakya üniversitesi Beyazıt Külliyesi, Edirne). Bildiri Özetleri kitapçığı, sayfa: 80-81.
70. AYBEKE M., 2016. Orobanşlarda Aspergillus alliaceus Patojenitesi Sırasında Tespit Edilen Hormonal Değişimler. II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (31 Ağustos- 3 Eylül, Merisn Üniversitesi, Mersin) Poster no: P-006, Bildiri kitabı: sayfa: 73.
71. TEMUR Ö.F., AYBEKE M., 2016. Ergene Nehri Tuz Stresine Dayanıklı Kros-424 Çeltik Çeşidinin Köklerinde Si Mineral Tayini ve Anatomik İncelemeler. II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu (31 Ağustos- 3 Eylül, Mersin Üniversitesi, Mersin) Poster no: P-005, Bildiri kitabı: sayfa: 72.
72. Kartal Ç. 2016. Edirne’nin Enez İlçesinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler. III. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu. 4-6 Ekim 2016, Antalya.
73. Taş-Divrik, M., B. Çamur-Elipek, B. Öterler, T. Kirgiz “Meriç Nehri’nde (Edirne) Makro ve Mikro Element Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Su Kalitesine Etkilerinin Değerlendirilmesi” (poster bildiri), 7. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Mersin, 30 Ağustos-03 Eylül, 2016.
74. Öterler, B., G.B. Aydin, B. Çamur-Elipek “Tanypus punctipennis Meigen 1818 (Diptera-Chironomidae)’in Mide İçeriği Alg Florasının Kalitatif ve Kantitatif Açıdan İncelenmesi” (sözlü sunum), 7. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Mersin, 30 Ağustos-03 Eylül, 2016.
75. Aydın, G.B., Öterler, B., Çamur Elipek, B. (2016). Kuzey Trakya (Türkiye) Bölgesi’ndeki Bazı Chironomid Larvalarının Mide İçeriğinin Tespiti ve Kalitatif/Kantitatif Açıdan Değerlendirilmesi (sözlü sunum), 23. Ulusal Biyoloji kongresi. Sf. 117. 5-9 Eylül 2016. Gaziantep.
76. Öterler, B., Albay, M. (2016) Chlorella vulgaris Beyerinck 1890’ın Gelişimi Üzerine 5 farklı Organofosfat Pestisitin Etkisi. 3. Ulusal Çevre Kongresi. Sf. 14. 24-28 Eylül 2016. Muğla/Marmaris.
77. Tek S.E., Okyar Z. Rosaceae türleri (T.Ü. Balkan Yerleşkesi) üzerinde tespit edilen predatör böcekler. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep, Kongre Kitapçığı, s.424.
78. Tek S.E., Okyar Z. Rosa canina ve Prunus spinosa üzerinde (T.Ü. Balkan Yerleşkesi) tespit edilen gal böcekleri ve parazitoid birliktelikleri. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2016, Gaziantep, Kongre Kitapçığı, s.423.
79. Aydoğdu M., Türkiye’nin Cheloninae Förster, 1862 (Hymenoptera, Braconidae) Bozcaada (Tenedos) Faunası’na Katkılar. 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Marmaris, Türkiye (Sözlü Bildiri).
80. Aydoğdu M., Kanev,M., İki Pestisitin Yaprakbüken Parazitoiti Bracon (Bracon) variegator Spinola, 1808 (Hymenoptera, Braconidae) Üzerine Toksisitesi. 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Marmaris, Türkiye, (Poster Bildiri).
81. Aydoğdu M., Kanev, M., Üç Pestisitin Yararlı Parazitoid Olan Itoplectis maculator (Fabricius, 1775) (Hymenoptera:Ichneumonidae) Üzerine Toksisitesi. 3. Ulusal Çevre Kongresi, 24-28 Eylül 2016, Marmaris, Türkiye (Poster Bildiri). 
82. Karaman, C., Kıran, K., Aksoy, V., Çamlıtepe, Y. 2016. Batı Anadolu’dan bilim dünyası için yeni bir karınca (Hymenoptera: Formicidae): Camponotus praegracilis Karaman ve Kiran sp. nov. s. 432. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye. (Eylül 2016)
83. Çoban, E. and Yurtcan, M. Türkiye Dacnusini Foerster, 1862 (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae) Tribusunun Türleri Üzerinde Taksonomik ve Faunistik Araştırmalar. Trakya Üniversiteler Birliği II. Lisansüstü öğrenci kongresi. 15-16 Mayıs 2017. Edirne. (Sözlü bildiri).
84. AYBEKE, M., Ö. Faruk TEMUR, 2017. Tuzlu Ergene Nehri koşullarında yetiştirilen Çeltiklerin köklerindeki anatomik farklılıklar. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK-2017 (12-15 Eylül, 2017, Trakya Üniversitesi, Edirne), Kongre kitapçığı, sayfa 477.
85. AYBEKE, M., 2017. Zeytinyağı Fabrikası Atık Suyunun Bitki Dış Morfolojisine Olan Etkileri. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK-2017 (12-15 Eylül, 2017, Trakya Üniversitesi, Edirne), Kongre kitapçığı, sayfa 478.
86. SE Tek & Z. Okyar. A Contribution to the Knowledge of Insect-Food Plant . Associations on Rosaceae from Edirne Province (European Turkey). Iseep-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems,  4-7 October 2017 Çanakkale Onsekiz Mart University, Kongre Kitapçığı s.22. (Sözlü)
87. Z.Okyar. Pyraloidea (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Fauna of Gökçeada with New Records. Iseep-2017 VIII. International Symposium On Ecology And Environmental Problems, 4-7 October 2017 Çanakkale Onsekiz Mart University, Kongre Kitapçığı s.372. (Poster)
88. Mavuş Tekten H., ,Z, Okyar, Trakya Bölgesi Pyraloidea (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Türlerinin Taksonomik ve Faunistik Yönden Araştırılması / Faunistic and Taxonomic Studies on the Pyraloidae (Lepidoptera: Pyralidae, Crambidae) Species of Turkish Thrace. 12-15 Eylül 2017 Ukecek, Kongre Kitapçığı, s.45. (Sözlü)
89. Z.Okyar, Trakya Bölgesi’nin Lepidoptera Tür Zenginliği / Species Richness of Lepidoptera in The Turkish Thrace. 12-15 Eylül 2017 Ukecek, Kongre Kitapçığı, s. 119. (Sözlü)
90. Okyar Z , M. Fent, F. Dane, N. Aktaç. Verbascum densiflorum (Bertol.)’un Arthropoda Tür Zenginliği / Arthropoda Species Richness of Verbascum densiflorum (Bertol.) 12-15 Eylül 2017 Ukecek, Kongre Kitapçığı, s. 146. (Poster)
91. Okyar, Z, SE Tek, F. Can Cengiz.Türkiye ve Trakya Bölgesi Microlepidoptera (Adelidae, Oecophoridae,Tineidae) Faunasına Katkılar / Contribution to the Fauna of Turkey and Turkish Thrace Microlepidoptera (Adelidae, Oecophoridae, Tineidae). 12-15 Eylül 2017 Ukecek, Kongre Kitapçığı, s. 175. (Poster)
92. SE Tek, Z. Okyar. A Contribution to the Knowledge of Parasitoids of Insects Associated with Rosaceae Species from Edirne Province (European Turkey): New Host and Faunistic Records. 12-15 Eylül 2017 Ukecek, Kongre Kitapçığı, s. 227. (Poster)
93. Sert E, Asan A, Ergul CC. Determination of Protosteliomycetes group organisms ısolated from forestry and wildlife saving area of Uludag University campus, Bursa-Turkey. 1st International Euroasia Mycology Congress. July 3-4, 2017, Manisa-Turkey. Proceeding Book. 238 pp. Pp. 60-61. O-15
94. Gedik G, Dulger G, Asan H, Ozyurt A, Alli H, Asan A. Antimicrobial activity of various formulations from Fomes fomentarius (L.) Gillet. 1st International Euroasia Mycology Congress. July 3-4, 2017, Manisa-Turkey. Proceeding Book. 238 pp. Pp. 40-41. O-02
95. Tuz MK, Asan A, Okten S. Determination of Aflatoxin M1 on Follow-on Milk by ELISA Method. 1st International Euroasia Mycology Congress. July 3-4, 2017, Manisa-Turkey. Proceeding Book. 238 pp. Pp. 208. P-78.
96. BİCAN SÜERDEM T., ŞEN B. Macrofungi Used as Anti-cancer Agents in Medicine. Association of Thrace Universities 1st International Health Sciences Congress. 216 pp., of Abstract book. 23-25 November 2017. Trakya University, Edirne/TURKEY. (Kasım 2017)
97. Burhan ŞEN, Goulsoum OUZEIR. Colony Morphology of Semi-Synthetic Modified Media of Some Isolates of Penicillium Species. ISEEP2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS, 4-7 October 2017 ÇANAKKALE /TURKEY. page 232. (Ekim 2017)
98. Goulsoum OUZEIR, Burhan ŞEN. Colony Morphology of Semi-Synthetic Modified Media of Some Isolates of Aspergillus. I. Eurasia Mycology Congress. 3-5 July 2017, Manisa/TURKEY. page 227 of abstract book. (Temmuz 2017)
99. Karabacak, E., Tosunoğlu, M., Gül, Ç., Uysal, İ., İnci, B., Özkan, B. Biodiversity of Gala Lake Nature Reserve. Vıı. International Symposium on Ecology an Environmental Problems (ISEEP). Abstract Book, Page 40. 04-10.10-2017. COMU. Çanakkale. (Özet Bildiri). 2017.
100. Paksuz, S., Özkan, B. The Threats of Cave Tourizm on Bats, A Literature Review. İnternational Scientific Conference-UNITECH, International University of Gabrova. 17-18 November 2017, Gabrovo, 2017.
101. İNECIKLIOĞLU, H. and YURTCAN, M. Trakya  Bölgesi Ichneumonidae (Hymenoptera) Kontrol Listesinin Oluşturulması/ Checklist Of Turkish Tharace Ichneumonidae (Hymenoptera), XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, Edirne-TÜRKİYE. Sözlü Bildiri
102. YURTCAN, M. Contributions to Turkish Cremastinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) Fauna, ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Çanakkale-TÜRKİYE. Poster Bildiri
103. Güner U. .,Aydogdu, M. and F. D. Gökalp. Could Pesticide use be Decreased after Application at Pupa Stage of Rose Tortrix Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae). MESMAP-3,13-16 April Girne-Kıbrıs, 315, 2017.
104. Aydogdu, M., Gökalp F. D. and  Güner U. . Determination of Acute Toxicity of Isoldesis on European Leafroller (ELR) Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae). MESMAP-3, 13-16 April Girne-Kıbrıs, 245, 2017.
105. Aydogdu, M., Gökalp F. D. and U, Güner U. Acute Toxicity of Organophosphate Insecticide Dichlorvos on Larvae of European Leafroller Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae). Iseep-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 4-7 October Çanakkale-Türkiye, 358, 2017.
106. U, Güner, Acute Toxicity of Chromium (VI) (hexavalent chromium) to Mosquito Fish (Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853, Iseep-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 4-7 October Çanakkale-Türkiye,
107. F.D. Gökalp, Güner U., Özdemir K., Kanev M., Toxic Effects of Co and Zn on Freshwater Ostracod Cypridopsis vidua (Muller, 1776) After Exposed Separately and In Mixtures for 24, 48 and 72 hours, Iseep-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 4-7 October Çanakkale-Türkiye,
108. Guner U, Holografi Tekniğinin Biyolojik Materyaller Üzerindeki Kullanımı,  XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017 12-15 Eylül 2017, Edirne Türkiye.
109. Özkan N., Güner U., Tunca Nehri’nde Farklı Habitatlarda Potamon ibericum (Bieberstein, 1808) (Arthropoda, Crustacea)’un Kolonizasyonu, ,  XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017 12-15 Eylül 2017, Edirne Türkiye.
110. Belli G., Güner U.,Determination Acute toxicity of Arsenic to mosquito Fish (Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853), Iseep-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 4-7 October Çanakkale-Türkiye,
111. Güner U., Trakya Tatlısu Yengeci Potamon fluviatile (Herbst, 1785) Dağılımına Katkılar, XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017 12-15 Eylül 2017, Edirne Türkiye.
112. Güner U., Baryumun Gambusia affinis (Baird & Girard, 1853) de 96 Saatlik Lethal Doz 50 (LC50 ) Değerinin Belirlenmesi, XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017 12-15 Eylül 2017, Edirne Türkiye.
113. GÜHER, H., DEMİR, Y., Cladocera and Copepoda Fauna of Tunca River (Edirne) and Their Seasonal Distrıibution. XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation. UKECEK  12-15 September 2017, Edirne.
114. DEMİR, Y.,GÜHER, H.,  Rotifera Fauna of Tunca River (Edirne) and Seasonal Distribution. XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation., UKECEK  12-15 September 2017, Edirne.
115. Gülbunar, F., Aydın, GB., Çamur-Elipek, B. Tanypus punctipennis Meigen, 1818 (Chironomidae)’ in Laboratuvar Koşullarında Yetiştirilmesi ve Bazı Çevresel Faktörlerin Larva Gelişimine Etkilerinin İncelenmesi. 13. Çevre ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017, Edirne. (Poster Bildiri)
116. Yağcı, A., Taş-Divrik, M., Aydın, GB., Erbatur, İ., Ceylan, M., Apaydın-Yağcı, M., Çamur-Elipek, B. Eğirdir Gölü‘nün Chironomidae ve Oligochaeta Faunası Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. 13. Çevre ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül, Edirne. (Poster Sunum)
117. Aydın, G.B. and Çamur-Elipek, B. A Faunistic Study on Aquatic Coleoptera of Turkish Thrace, ISEEP 2017 (VIII. International Symposium on Ecology and Enviromental Problems), 4 - 7 October 2017, Çanakkale,Turkey (poster sunum)
118. OTERLER, B. (2017) Epizoic Algae Composition on Surface Area on Melanopsis buccinoidea (Olivier,1801) (Gastropoda: Melanopsidae). ISEEP-2017 VIII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS. 4-7 October 2017. P 253.
119. OTERLER, B. (2017) Investigation of Seasonal Phytoplankton Composition under Ice Cover of a Lake. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation. 12-15 September 2017, p 605.
120. ARAT, S.M., OTERLER, B., ÇAMUR-ELİPEK, B. (2017). Investigation of Microcystin Presence in Süloğlu Dam Lake (Edirne). XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation. 12-15 September 2017, p 604.
121. Arat, S.M., B. Camur-Elipek, “Marmara Denizi'nde Su, Sediment ve Bazı Bentik Organizmalarda Ağır Metal Birikiminin Araştırılması / Investigations on Heavy Metal Accumulation of Water, Sediment and Some Benthic Organisms of Marmara Sea” (poster presentation), 13rd Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK 2017 September 12-15, Edirne, Turkey (2017).
122. Altınoluk-Mimiroğlu, P., Çamur-Elipek, B. “Trakya’daki Bazı İçsuların Su Kalitesi Parametrelerinin Mevsimsel Değişimi / Seasonal Changes of Water Quality Parameters of Some Inland Waters In Turkish Thrace”, (poster presentation),  Ecology and Environment Congress with International Participians UKECEK 2017 September 12-15, Edirne, Turkey (2017).
123. Erolu-Karaca, E. Çamur-Elipek, B. “Süloğlu Baraj Gölü’nün (Edirne) Bazı Fizikokimyasal Özellikleri ve Bentik Makroomurgasızlarının Tespiti / Determination of Some Physicochemical Features and Benthic Macroinvertebrates of Suloglu Dam Lake Reservoir (Edirne)” (oral presentation), Ecology and Environment Congress with International Participians UKECEK 2017 September 12-15, Edirne, Turkey (2017).
124. Eminouglou, E., Özkan, M., Çamur-Elipek, B. “Trakya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının Matematiksel Açıdan Değerlendirilmesi / Mathematical Evaluations of Environmental Sensitivities of Students' at Science and Arts Faculties in Trakya University” (oral presentation), Ecology and Environment Congress with International Participians UKECEK 2017 September 12-15, Edirne, Turkey (2017).
125. Çamur-Elipek, B., Sağır Odabaşı, S., Odabaşı, D.A., “Gammaridae Fauna (Amphipoda) of Biga Peninsula (Turkey)” (poster presentation) Ecology and Environment Congress with International Participians UKECEK 2017 September 12-15, Edirne, Turkey (2017).
126. Aslan, H., Çamur-Elipek, B., Baytut, Ö., Gönülal, O., Can-Yılmaz, E. “Environmental Conditions in Gökçeada Salt Lake Wetland and their effects to the distribution of benthic macroinveretebrates and epipelic algae”. (oral presentation) ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, 04-07 Oct, Çanakkale, Turkey (2017).
127. Sezgin, E., Çamur-Elipek, B., Odabaşı, D.A., “Investigation of Gastropoda (Mollusca) Fauna in the Lagoon Lakes of Turkish Thrace (poster presentation) ISEEP-2017 VIII. InternationalSymposium on Ecology and Environmental Problems, 04-07 Oct, Çanakkale, Turkey (2017).
128. Aksoy D. Bakar E. Cerkezkayabekir A. and Ulucam E. Oxidative Stress Causes Apoptotic Process Induced by Chlorpyrifos in Kidney in Rats, 8th World Congress of Targeting Mitochondria on October 23-24, 2017 -Berlin, Germany Abstract Book page: 53 (Ekim 2017)
129. Cerkezkayabekir A. Bakar E. and Aksoy D. 2,4,4,5-Pentabromo Diphenyl Ether Induces Apoptotic Process in Liver in Rats, 8th World Congress of Targeting Mitochondria on October 23-24, 2017 -Berlin, Germany Abstract Book page: 68 (Ekim 2017)
130. Bakar E. Cerkezkayabekir A. Ulucam E. and Aksoy D. Determination of Apoptotic Process by qRT-PCR Induced by Chlorpyrifos in Liver in Rats, 8th World Congress of Targeting Mitochondria on October 23-24, 2017 -Berlin, Germany Abstract Book page: 59. (Ekim 2017)
131. Filiz Sanal, Hülya Yıldır. Kısa Süreli Ağır Metal Stresinin Arpa Bitkisinde Bazı Fenolik Bileşikler Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Uluslararası katılımlı 13. Ekoloji Ve Çevre Kongresi. 12-15 Eylül 2017 Edirne (poster Bildiri) Bildiri kitapçığı s:482 (Eylül 2017)
132. Aksoy, D., Şen, E. Gıda Kökenli Salmonella enterica İzolatlarının Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin Belirlenmesi. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi UKECEK 2017, 12-15 Eylül 2017. Edirne, Türkiye. Bildiri kitabı sayfa 567 (sözlü bildiri).
133. Aydogdu, M. New Taxonomic and Faunistic Data on the Genus Meteorus Haliday, 1835 (Hymenoptera: Braconidae: Euphorinae) of Gökçeada (Imbros) from Turkey. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, 12-15 September Edirne-Türkiye, 182, 2017
134. Aydogdu, M. A Taxonomic Study on Microchelnus Szépligeti, 1908 (Hymenoptera, Braconidae, Cheloninae) Fauna of Central Anatolia Region of Turkey. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation, 12-15 September Edirne-Türkiye, 181, 2017.
135. Aydogdu, M. New Taxonomic and Faunistic Data on the Genus Meteorus Haliday, 1835 (Hymenoptera: Braconidae: Euphorinae) of Bozcaada (Tenedos) from Turkey. Iseep-2017 VIII. International Symposıum on Ecology and Environmental Problems, 4-7 October Çanakkale-Türkiye, 357, 2017.
136. Aydogdu, M., Gökalp F. D. and U. Güner U. Acute Toxicity of Organophosphate Insecticide Dichlorvos on Larvae of European Leafroller Archips rosana (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae). Iseep-2017 VIII. International Symposıum on Ecology and Environmental Problems, 4-7 October Çanakkale-Türkiye, 358, 2017.
137. Fent M., Dursun A. Trakya Bölgesi Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera)Familyası Türlerinin Habitat İçindeki Dikey Dağılımı ve Bölge İçin Yeni Kayıtlar. (Poster Bildiri). Özet Kitapçığı s. 148. XIII.Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül 2017.
138. Yence, K.,  Fent M. Aladağlar Milli Parkı’ndan Türkiye Lygaeidae (Hemiptera: Heteroptera) Faunası İçin Yeni Bir Kayıt. (Poster Bildiri) Özet Kitapçığı s. 413. XIII.Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, 12-15 Eylül 2017.
139. ÖZLEM ÇETIN ERDOGAN, CUMHUR ATAY, AHMET BEYARSLAN Investigations on Braconidae Fauna in Grasslands and Forests Area ofGala Lake and Its Environments. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK. Sözlü Bildiri  12-15 September 2017 EDIRNE-TURKEY
140. ÖZLEM ÇETİN ERDOĞAN, SERDAR AKAR  First record of the Species Adialytus veronicaecola  (Starý,1978) (Hymenoptera: Braconidae: Aphidiinae) from the West Palaearctic Region. XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation UKECEK. Poster Bildiri  12-15 September 2017 EDIRNE-TURKEY
141. ÖZLEM ÇETİN ERDOĞAN, Checklist of Agathidinae species of Trakya Region, Turkey (Hymenoptera: Braconidae). ISEEP-2017 VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems. Poster Presentation. 4-7 October 2017 Çanakkale Onsekiz Mart University. ÇANAKKALE-TURKEY
142. Akgün, U., Kıran, K. ve Karaman, C. (2017). Orman ve Antropojenik Step Ekosistemlerinde Çukur Tuzakların Karınca Türlerini Belirlemedeki Etkinlikleri. Paper presented at the XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne. (Eylül 2017)
143. Karaman, C. ve Kıran, K. (2017). Gökçeada Karınca (Hymenoptera: Formicidae) Faunasına Katkılar. Paper presented at the XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne. (Eylül 2017)
144. Kıran, K., Karaman, C. ve Aksoy, V. (2017). Doğu Karadeniz Bölgesi İç ve Kıyı Kesimlerindeki Karıncaların Tür Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi. Paper presented at the XIII. Congress of Ecology and Environment With International Participation, Edirne. (Eylül 2017)
145. Aksoy, V. & Çamlıtepe, Y. (2017). Determinants of Intraspecific Aggression of the European Red Wood Ant Formica pratensis (Hymenoptera; Formicidae) in Turkish Thrace. VIII. International Symposium On Ecology and Environmental Problems., 4-7 October 2017, Çanakkale.
146. Çamlıtepe, Y. & Aksoy, V. Some Notes on Nesting Ecology of the European Red Wood Ant Formica pratensis (Hymenoptera; Formicidae) in Turkish Thrace. VIII. International Symposium On Ecology and Environmental Problems., 4-7 October 2017, Çanakkale.
147. Çamlıtepe, Y. & Aksoy, V. (2017) Updated nest numbers and nest features of Formica pratensis (Hymenoptera: Formicidae) in Edirne. VIII. International Symposium On Ecology and Environmental Problems. 4-7 October 2017, Çanakkale.
148. Sırrı Kar, Gürkan Akyıldız, Deniz Şirin, Yılmaz Çamlıtepe (2017) Karınca Türlerinden Lasius alienus’un Kırmızı Tavuk Akarı Dermanyssus gallinae Üzerindeki Predatör Etkinliği (Sözlü Bildiri). XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 Eylül, Edirne.
149. Mine Kafalı, Yılmaz Çamlıtepe, Volkan Aksoy (2017) Karıncalarda Ağır Metal Birikimi Üzerine Bir Ön Çalışma (Sözlü Bildiri). XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 Eylül, Edirne.
150. Sultan Ebru Bilğiç, Yılmaz Çamlıtepe (2017) Tohum Karıncası Messor semirufus’un Beslenme Aktivitesinde Abiyotik Faktörlerin ve Besin Kaynaklarının Mevsimsel Etkisi (Sözlü Bildiri). XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 Eylül, Edirne.
151. Ece Zaimoğlu, Mustafa Nihat Aktaç, Yılmaz Çamlıtepe (2017) Türkiye Trakyası Ganos (Işık) Dağları Karıncaları (Hymenoptera: Formicidae)’nın Vertikal Dağılımları (Sözlü Bildiri). XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 Eylül, Edirne.
152. Zafer Şakacı, Yılmaz Çamlıtepe (2017). Mosquito-borne Diseases Risk in Edirne (Sözlü Bildiri). XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 Eylül, Edirne.
153. Sahza Turkovic, Volkan Aksoy, Yılmaz Çamlıtepe (2017). İnsanda Renk Tonu Ayırımı Hassasiyeti ve Etki Eden Faktörler; Deneysel Bir Yaklaşım (Poster Bildiri). XIII. Congress of Ecology and Environment with international participation, UKECEK 2017, 12-15 Eylül, Edirne.
154. Utku Güner, Gül Belli, Sivrisinek balığında(Gambusia holbrooki )Bakıra(Cu) Bağlı Davranışsal Stres, Trakya Üniversiteler Birliği III. Lisansüstü Öğrenci Kongresi,3 Mayıs 2018, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi. (Mayıs 2018).
155. Duymaz K, Aksoy V. (2018). Karıncalarda İlişkili Öğrenme ve MaLER Yanıtın Kökenleri. Trakya Üniversiteler Birliği III. Lisansüstü Öğrenci Kongresi. 3 Mayıs 2018, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
156. Ulucam, E., Bakar, E., Cerkezkayabekir, A., Aksoy, D. Klorpirifoz Kullanımına Bağlı Olarak Akciğer Dokusunda Gelişen Oksidan Stres ve Apaptotik Sürecin qRT-PZR ile Belirlenmesi. International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2018). 26-27April 2018, Ankara, Turkey.
157. Güner, U. NKT Sistemi, Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı/ENDÜSTRİYEL TEKER TASARIM YARIŞMASI 2019, Proje sunumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi', Trabzon, 29-30 Mayıs 2019.
 

Bu içerik 05.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 86 kez okundu.