Zooloji

Zooloji Anabilim Dalı, 3 Aralık 1982 yılında Biyoloji Bölümümüzün Genel Biyoloji ve Botanik Anabilim dallarıyla birlikte 3 Anabilim dalından biri olarak Eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 Doçent, 1 Yardımcı Doçent ve 2 Araş. Görevlisiyle katkı sağlamaya başlamıştır. Anabilim dalımız, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretime katkısı yanı sıra 1984-1985 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Lisansüstü düzeyde Yüksek lisans ve Doktora programlarına da katılmaya başlamış ve bölümümüzdeki bilimsel çalışmalara bu yöndeki faaliyetleri ile de destek sağlamaktadır. 


Eğitim ve öğretime aktif katılımı yanı sıra araştırma faaliyetlerine de ağırlık vermekte, öncelikle Trakya Bölgesinin ve Anadolu´nun gerek omurgasız gerekse omurgalı Biyolojik çeşitliliğini tespite yönelik çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmektedir. Bilimsel araştırmalar kapsamında davranış, ekoloji, biyocoğrafi dağılıma yönelik araştırmalara da ağırlık vermektedir. Biyolojik çeşitliliğe ait çalışmalar daha çok entomolojik alanda yürütülmekte, Böcek gruplarından Hymenopter´ler (Formicidae, Braconide, Ichneomonidae), Lepidopter´ler, Odonat´lar ve Hemipter´ler Türkiye genelinde çalışılmakta bu gruplara ait bilimsel koleksiyonlar oluşturulmakta ve koleksiyonlar Biyoloji Bölümü müzesinde muhafaza edilmektedir. Özellikle karıncaların davranışlarına yönelik çalışmalar ve diğer ekolojik çalışmalar, büyük gruplar halinde anabilim dalımızda mevcut davranış laboratuarı ve özel iklim odalarında yürütülmektedir. Müzemizdeki bilimsel koleksiyonlar, konu ile ilgili araştırma yapan yerli ve yabancı uzmanlara her zaman açık tutulmaktadır. Araştırmalarda elde edilen veriler bilimsel dergilerde yayınlanmakla birlikte ulusal ve uluslar arası kongre, sempozyum, seminer ve çalışma gruplarında da sürekli olarak duyurulmaktadır.


Anabilim dalımız, lisan ve lisansüstü derslere anabilim dalımızda kadrolu 2 Profesör, 4 Doçent, 1 Yrd. Doç., 1 Araş.Gör.Dr. ile katkı sağlamaktadır. Derslerde verilen teorik bilgiler, laboratuarlarda özellikle omurgalılardan balık, amfibi, reptil, kuş ve memelilere ve hemen tüm omurgasız gruplara ait oluşturulan zengin eğitim materyalleri ile desteklenmektedir. Anabilim dalımızda aktüel omurgalı türlere ait oluşturulan iskelet koleksiyonu Türkiye´de üniversitelerdeki ve diğer kamu kuruluşlarındaki en zengin koleksiyon olarak dikkat çekmektedir.

ResimResimResim


Bu içerik 31.10.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2612 kez okundu.