Bölümümüz Fedek Akreditasyon Belge Töreni

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Lisans Programı 2016-2021 yılları arası 5 yıllık akreditasyona hak kazanmış olup Türkiye çapında akredite olan yedinci Biyoloji Lisans Programıdır. Bölümümüzün öncelikli stratejik hedefi akreditasyon süreci ile kalite kontrol mekanizmalarının işletimi ve sürekliliğini devam ettirerek tercih edilebilir mezunlar yetiştirmek ve daha kaliteli bilimsel ürünler çıkarmaktır.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) akreditasyon sürecini teşvik etmek ve adayların bilinçli bir seçim yapabilmeleri için akredite programların tercih kılavuzunda belirtileceğini ilan etmiştir. Akredite programlar sürekli iyileştirme yaklaşımına sahip, kalite güvence sistemlerinin işletildiği, şeffaf, hesap verebilir ve rekabetçi bir yapıyı sistemlerinde barındıran kurumlardır ve bu özellikleri uluslararası kalite güvencesi normlarının işletildiği bağımsız kurumlarca sürekli denetlenir. Akredite bölümlerden mezun öğrencilerin piyasada daha kolay iş bulmaları ya da tercih edilmeleri şüphesiz bu bölümlerden mezun olanlara büyük avantaj sunmaktadır. 

Diğer yandan, Avrupa yükseköğretim alanı içinde yer alan ülke vatandaşlarının üniversite eğitimlerini sürdürmek ya da çalışmak için Avrupa’da kolayca dolaşmalarını sağlamak ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diplomaları oluşturma amaçlı Bologna sürecine ülkemiz de 2001 yılından itibaren katılmıştır. Bu süreçte Türk üniversiteleri, Avrupa kredi transfer sistemi, diploma eki ve Erasmus öğrenci-öğretim elemanı hareketliliği mekanizmalarını kurup işletmeye başlamışlardır. Bologna sürecinin en son ve en önemli aşaması ise kalite güvence sistemlerinin oluşturulduğu akreditasyon süreci ve Yükseköğretimde bir Avrupa boyutu geliştirmektir. Akreditasyon sürecinde eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerin kalitelerinin geliştirilmesi oldukça önemli olup akredite olacak birimce oluşturulan yapının bağımsız kuruluşlarca değerlendirilmesi ve bu değerlendirmenin belirli aralıklarla tekrarlanması zorunluluktur.

Çağdaş, rekabetçi, şeffaf, yenilikçi ve evrilebilen bir eğitim-öğretim hizmeti sunmanın en iyi yolu kurumların akredite olabilmelerinden geçmektedir. Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü iki yıllık zorlu bir hazırlık sürecinden sonra 2016 yılında, Lisans Programını akredite ettirmek için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınarak akreditasyon yetkisi verilen FEDEK’e başvurmuştur. FEDEK değerlendirme takımlarının yaptığı değerlendirme sonucunda bölümümüzde sürdürülen Biyoloji Lisans Programı 2016 yılından itibaren 5 yıl süreli akreditasyona hak kazanmıştır.  

Bu süreçte emeği geçen başta bir önceki Dekanımız Sayın Prof.Dr. Ömer Zaim olmak üzere bütün akademik ve idari personele içtenlikle teşekkür ederim. Sizin gibi değerli, donanımlı bir ekibe liderlik etmekten gurur duyuyorum.

Prof.Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE

Biyoloji Bölüm Başkanı

Ek Resimler
Bu içerik 10.10.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2593 kez okundu.