ADAY ÖĞRENCİ

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ GEREKLİLİKLER VE AÇIKLAMALAR

a) İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması bu dönem bulunmamaktadır. Bölüm kurulu kararıyla konulabilir

b) Biyoloji Bölümü olarak, ülkemize iyi yetişmiş biyologlar kazandırmak gayreti içinde, öğrencilerimizin eğitimleri süresince aldıkları gerek teorik gerekse pratik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla, Bölümümüz Staj Yönergesi’ne uygun olarak en az 20 iş günü staj yapmaları zorunlu kılınmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerimiz VI. yarıyıldan itibaren Biyoloji Bölümü Staj Komisyonunun uygun gördüğü kamu kurumu ve özel kuruluşlarda, bilgilerini pekiştirmek ve yeni bilgiler edinmek amacıyla ilgi duydukları alanlarda modern analiz cihazlarını, deney tekniklerini, bilişim teknolojilerini gözlemleme, öğrenme ve kullanım pratiği kazanma imkanı bulabilmektedirler. Stajları sırasında öğrencilerden, sağlık ve meslek etiği bilinci, çevre duyarlılığı, bireysel çalışma becerisi, sosyal ilişkiler kurma ve yaşam boyu öğrenme bilincini geliştirmesi beklenmektedir. 

c-d) Uygulamalarda laboratuvar önlüğü zorunludur. Öğrencilerimizin diseksiyon seti edinmeleri beklenir. Diğer Laboratuvar tüketim malzemeleri, makine techizat uygulama materyalleri birimimizce karşılanmaktadır. 

e) Biyoloji bölümü Programın içeriği, için lütfen tıklayınız. Trakya Üniversitesi içinde Biyoloji Bölümünün bulunduğu Balkan Kampüsü ile ilgili bilgileri bulabileceğiniz tanıtım videosu için tıklayınız.

f) Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ve buna ilişkin koşullar,her dönem üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ilan edilmektedir.

Bu içerik 03.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1542 kez okundu.