Botanik Araştırmaları Grubu

Botanik Anabilim Dalında 1 profesör, 3 doçent, 2 yardımcı doçent olmak üzere toplam 6 öğretim üyesi ve doktorasını bitirmiş 1 laborant bulunmaktadır.

Botanik Anabilim Dalı; Bitki Sistematiği, Bitki Fizyolojisi ile Bitki morfolojisi ve Anatomisi alt bilim dallarına ayrılmıştır.

Botanik Anabilim Dalı içerisinde esas olarak altı araştırma grubu bulunmaktadır, Bunlar Bitki Sistematiği ve Morfolojisi, Bitki Anatomisi ve Morfolojisi, Bitki Fizyolojisi ve Biyoteknolojisi, Bitki Embriyolojisi, Çevresel Toksikoloji ve Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği üzerinde çalışan araştırma gruplarıdır. Bu araştırma gruplarında çalışan araştırıcılar gruplar arası ortak çalışmalar da yürütmektedir.

Bitki Sistematiği ve Morfolojisi:
Bu araştırma grubunda öncelikli olarak Trakya Bölgesine yönelik lokal floristik ve revizyon çalışmaları yapılmaktadır. Floristik çalışmaların yanı sıra endemik-nadir bitkiler ve geofitler üzerine de çalışmalar sürdürülmektedir. Floristik çalışmalar klasik sistematik çalışmalarının yanı sıra moleküler sistematik alanında da çalışmalara başlanmıştır. Ulusal ve uluslararası birçok kurumla işbirliği içinde olan Botanik Anabilim Dalı, başta Trakya olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası projede yer almıştır (GEF-II, Biorezerv Projesi, Sınır Ötesi İşbirliği Projeleri, Tübitak Projeleri, Araştırma Fonu Projeleri, ÇED raporları vb.). Yerel kurum ve kuruluşlara destek vererek halkın ve öğrencilerin bilinçlendirilmesinde ve eğitimine de Dendroloji kursları, Çocuk Üniversitesi ve Doğa Eğitimi ile katkı verilmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin sınır ötesi projelerine de destek verilmiştir. Sanayinin tehdidi altında bulunan bölgemizdeki bitki çeşitliliği ve onu korumak için gerekli çalışmalar da yürütülmüştür. Bu çerçevede DHKD ile çalışılmış ve bölge halkı ile yöneticileri bir toplantı ile bir araya getirilmiştir. Anabilim Dalı elemanlarımız Balkan yerleşkesinde bulunan güllapoğlu deresi çevresinde Balkan Arboretumu ile Balkan Arboretumu ve EDTU Herbaryumu Araştırma ve Uygulama Merkezinin kurulmasında ve işleyişinde büyük bir özveri ile çalışmışlardır. Halen bu çalışmalara devam etmektedirler.

Bitki Morfolojisi ve Anatomisi:
Trakya’ da yayılış gösteren nadir, endemik ve tıbbi bitkilerle, çayır ve mera yem bitkilerinin morfolojik, anatomik, palinolojik ve karyolojik özellikleri araştırılmaktadır. Palinoloji alanında; aeropalinolojik ve polen morfolojisi konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Bitki Fizyolojisi ve Biyoteknolojisi: Özellikle çevresel streslerin bitkilerde (Yüksek ve düşük sıcaklık, tuz, ağır metal v.s.) meydana getirdiği değişiklikler, in vivo ve in vitro olarak incelenmekte ve bu streslere karşı oluşturulan cevaplar; fizyolojik ve anatomik düzeyde araştırılmaktadır. Bitki doku kültürü çalışmalarında da meristem, embriyo ve anter kültürü çalışmaları yapılmaktadır.

Bitki Embriyolojisi çalışmaları: Bitki embriyolojisi ve sitolojisi üzerinde yapılan yapılan sitokimyasal ve histokimyasal çalışmaların ışık ve elektron mikroskobu (TEM) ile incelenmesini kapsar.

Çevresel Toksisite Çalışmaları: Atık suların, pestisitlerin ve surfaktanların bitki morfolojisi, anatomisi, sitolojisi üzerinde fitotoksik, sitotoksik ve genotoksik etkileri araştırılmaktadır. Buna bağlı olarak bu toksik etkilerin anlaşılmasında SEM ve TEM teknikleri kullanılmaktadır.

Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği: Bitkiler üzerinde özellikle problemli cinsler ve türler üzerinde moleküler genetik çalışmalarla bitki hastalıkları üzerinde moleküler genetik çalışmaları yapılmaktadır.

Botanik ABD’ında; 2015 yılına kadar 33 Yüksek Lisans, 11 Doktora tezi yaptırılmış, 9 Yüksek Lisans ve 2 Doktora öğrencisi tez ve ders aşamasında çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Botanik ABD elemanları toplam yaklaşık 50 ulusal ve uluslararası destekli projelerde yürütücü ve araştırıcı olarak görev yapmış, 10 projede ise çalışmaya devam etmektedirler.

Öğretim üyelerinin yayın ve bilimsel faaliyetleri için WEB sitelerine bakınız.

PROJELERİMİZ


Bitki Sistematiği ve Morfolojisi:

1.Edirne İlinde bir Etnobotanik Çalışma (TUBAP- 2013 / 22, Proje yürütücüsü, Doç.
Dr.Fatma Güneş, Yardımcı araştırıcı: Çiler Kartal, 2013-Devam ediyor).

2.T.Ü. Balkan Yerleşkesi’nin Florasının Tespiti (TÜBAP: 2103/96). Proje yürütücüsü:
Yrd.Doç.Dr. Necmettin Güler,2013.

3. Edirne İli Meralarının Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması (Destekleyen birim:
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne. Proje yürütücüsü: Dr. Arif SEMERCİ;
Yardımcı Araştırıcılar: Ziraat Yük. Müh. Cengiz KURT; Doç. Dr. Mehmet AYBEKE, 2010
2013.

4. “Trakya Bölgesinde Yetişen Orchidaceae Familyası Bitkileri Üzerinde Morfolojik ve Korolojik Araştırmalar” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu TUBAP No:799 EDİRNE. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER Yardımcı Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Çiler MERİÇ, Yrd. Doç. Dr. Hayati ARDA, 2010.

5. “Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması Yeni Tür ve Çeşitlerin İlgili Sektörlere

Kazandırılması” (TUBİTAK- 110G007). Proje Yürütücüsü: Uz. Erdal KAYA (Atatürk
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü – Yalova)
Yardımcı Araştırıcılar : Kamil ERKEN, Arif ATAK, Neriman ÖZHATAY, Mehmet KOYUNCU, Neşet ARSLAN, M. Emin ERGÜN, Erdinç UYSAL, Serdar ERKEN, Fatih GÜLBAĞ, Ayşe FİDANCI, Belinda AYDIN, Adnan DOĞAN, Cemil HANTAŞ, Zühtü POLAT, Emine AKALIN, Şükran KÜLTÜR, Necmettin GÜLER, Başlama Tarihi: 2010.

6. Trakya Bölgesinde Yetişen Orchidaceae Familyası Bitkileri Üzerinde Morfolojik ve Korolojik Araştırmalar (TÜBAP-799) Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER Yardımcı Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Hayati ARDA, Yrd. Doç. Dr. Çiler MERİÇ: 2006-2010.
7. Yıldız Dağlarında doğal kaynakların ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir gelişmesi projesi, Flora gurubu-Dereköy, Karacadağ ve Rezve Deresi-(Central Finance and Contracts Unit (CFCU) T.C. Orman Bakanlığı-European Comission), Koordinator: Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY, Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER, Dr. Hüseyin ERSOY: Mayıs 2009-Kasım 2009.
8. II. Beyazid Külliyesi Sağlık Müzesi Bahçesi’nde Ağaç Rölövesi Çalışması ile Bitki Türlerinin Tespiti ve Yeni Bitkisel Tasarım Simülasyonlarının Oluşturulması (TÜAF- 2008/93) Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Candan ZÜLFİKAR. Yardımcı Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER: 2008-2011.
9. EDTU Herbaryumu Fabaceae familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBAP 2008 / 36). Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYBEKE; Yardımcı Araştırıcılar: - (Proje bitmiştir) 2009.

10.Salep ve orkidelerin tahribi (TÜBİTAK, TBAG Ç.SEK Proje 103T008, 2007-290). Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Ekrem SEZİK; Yardımcı Araştırıcılar:, Sinan İŞLER, Necmettin GÜLER, Mehmet AYBEKE, İ. Gökhan DENİZ; Osman ÜSTÜN (Proje bitmiştir)2009.

11. Kazdağları’nın Orchidaceae Bitkileri Üzerinde Morfolojik ve Korolojik Araştırmalar (TÜBAP-488) (Doktora Tezi). Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Göksel OLGUN, Yardımcı Araştırıcılar: Prof. Dr. Ekrem SEZİK, Arş. Gör. Necmettin GÜLER: 2003-2005.
12. Salep ve Orkidelerin Tahribi (TBAG-Ç.SEK/22 (103T008)), Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ekrem SEZİK, Yardımcı Araştırıcılar: Arş. Gör. Dr. Sinan İşler, Arş. Gör. Dr. Necmettin GÜLER, Ecz. Çağlar ORHAN, Arş. Gör. Dr. Mehmet AYBEKE, Biyolog İ. Gökhan DENİZ, Doç. Dr. Osman ÜSTÜN : 2003-2007.
13.Trakya’nın Nadir ve Endemik Bitkileri Üzerinde Karyolojik ve Morfolojik Araştırmalar (TÜAF-213). Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Nesibe BAŞAK, Yardımcı Araştırıcılar: Arş. Gör. Necmettin GÜLER. 1999-2001.


Bitki Fizyolojisi ve Biyoteknolojisi
1.Fritillaria stribrnyi Velen. (Liliaceae)’in tohum çimlenmesi üzerine araştırmalar (TUBAP- 2014 / 91, Proje yöneticisi doç. Dr. Çiler Kartal, 2014-2015.
2. “Endemik ve Tehlike Altındaki Bellevalia edirnensis’in in vitro Çoğaltımı ve Korunması” TUBAP No: 2012-192, 2012- 2014.
3. Proje Konusu: “Monokültür ve polikültür tarım uygulamalarının çeltik (Oryza sativa) bitkisinin gelişimine olan etkilerinin incelenmesi” Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda,Yardımcı Araştırıcılar: Vahdettin Kurt, 2012- 2013.

4. Proje Konusu:“ Tehlike altında olan Silene sangaria Coode Et Cullen’ nın mikroçoğaltımı” TÜBAP 2010-13 Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda, Yardımcı Araştırıcılar: Umut Erdoğan, 2011.

5. Ergene Koşullarında Yetiştirilen Değişik Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitleri Üzerinde Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Araştırmalar (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBAP 2010/10). Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYBEKE; Yardımcı Araştırıcılar: Biyolog Hande DEMİRAL, 2010-2011.

6. Proje Konusu : “Ayçiçeğinde (Helianthus annuus) Anter Kültürü Yolu ile Haploid Bitki Eldesi Üzerine Araştırmalar” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu TUBAP No:2009-93 (2012 Tamamlandı) EDİRNE Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda, Yardımcı Araştırıcılar: Sergun Dayan, 2009-2012.

7. Trakya Bölgesinde yetişen bazı endemik ve nadir bitkilerin doku kültürü yöntemiyle çoğaltılması ve korunması (TUBAP-763,) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hayati Arda, Yardımcı Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Çiler Meriç, Yrd. Doç.Dr. Necmettin Güler, 2006-2009.
8. Proje Konusu: “Trakya Bölgesinde Yetişen Bazı Endemik ve Nadir Bitkilerin Doku Kültürü Yöntemleri ile Çoğaltılması ve Korunması” Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 763. Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda, Yardımcı Araştırıcılar: Çiler Meriç, Necmettin Güler, Sergun Dayan, 2006- 2009.
9. Edirne İli Çayır Mera Alanlarında Bulunan Yem Bitkilerinin Belirlenmesi Ve Kültüre Alınma Olanaklarının Araştırılması (Destekleyen birim: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Edirne, (TAGEM/04/04/01/002). Proje yürütücüsü: Ziraat Yük. Müh. Cengiz KURT; Yardımcı Araştırıcılar: Dr. Arif SEMERCİ, Araş. Gör. Dr. Mehmet AYBEKE, 2004-2007.
10. Proje Konusu: “ Trakya’da Kullanılan Helianthus annuus L. (Ayçiçeği) Bitkisinin Farklı Hibritlerinin Tohumlarından Kültür Yöntemiyle Elde Edilen Hücrelerin İncelenmesi” (TÜBAP-312) Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda. Proje 2004 Yılında Tamamlandı.

11. Bazı Çeltik Çeşitlerinde (Oryza sativa L.) Anter Kültürü Yoluyla Kallus Üretimi ve Kallusun Sitolojik Özelliklerinin İncelenmesi. Projeyi Destekleyen kuruluş: Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUAF-306. Proje yürütücüsü: Feruzan Dane, Yardımcı Araştırıcı: Arş. Gör. Çiler Meriç, 2000-2002.

Bitki moleküler biyoloji ve genetiği

1.Zeytinyağı fabrikası atık suyunun Ayçiçeği üzerindeki toksik etkilerinin bazı genetik, transkriptomik ve fizyolojik testlerle araştırılması, Proje yöneticisi: doç dr. Mehmet Aybeke, 2016- (Proje teklifi yapıldı)

2.Trakya Bölgesi’nde Yayılış Gösteren Sonchus L. (Asteraceae, Cichorieae) Türlerinin Morfolojik ve Moleküler Filogenetik Analizi” proje Yöneticisi: Prof. Dr. Feruzan Dane, Yardımcı araştırıcı: Sinem Leventer. 2016-.

3. Edirne’ de bulunan bazı Centaurea türlerinin antiproliferatif ve sitotoksik aktivitelerinin araştırılması (TUBAP-2014 / 121, proje yürütücüsü, Fulya Dilek Gökalp Muranlı, Yardımcı araştırıcı: Çiler Kartal, (2014-Devam ediyor).

4. Çeltik Yanıklık Hastalığına Dayanıklılıkda Pi20 geni ile bazı bitki hormonlarının ve klorofil yoğunluk değerlerinin kullanılabilirliğinin araştırılması (TÜBAP 2014-44) Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Mehmet Aybeke, 2014- devam.

5. Ekmeklik buğdayda Kahverengi Pas hastalığına Dayanıklılık sağlayan Lr9, Lr19, Lr24, Lr28 genlerinin High Resolution Melting (HRM) veya multipleks PCR Yöntemi İle Taranması (TÜBAP 2014-82) Proje yürütücüsü: Doç. Dr. Mehmet Aybeke, 2014-2015.

6.Trakya Bölgesi Doğal Florasında Yetişen Anacamptis L.C.M Richard Orhis L. ve Neotinea Reichb. Fil. (Orchidaceae) Türlerinin DNA Sejans Yöntemiyle Moleküler Filogenetik Özelliklerinin Belirlenmesi, ( TÜBAP 2014/26). Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Necmettin GÜLER,2014.

7. Aster squamatus (Spreng.) Hieron.'un biyolojik aktivitesinin belirlenmesi (TUBAP-2013 /144, Proje yöneticisi: Çiler Kartal, Yardımcı araştırıcı, Gülsüm….2013-2014.

8.Orchis Laxifloral L. ve Orchis Punculata Steven ex. Lindley ( Orchidaceae) Taksonlarının DNA Sekans Yöntemiyle Moleküler Filogenetik Özelliklerinin Belirlenmesi (TÜBAO 2012/62). Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Necmettin GÜLER, 2012.

9. Jurinea consanguinea’nın antioksidan ve antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi (TUBAP- 2008 / 112, Proje Yöneticisi:Çiler Kartal, yardımcı araştırıcı, Hülya…2008-2009.

10. Trakya Bölgesinde doğal olarak yetişen Orchidaceae familyası üyelerinin çekirdek DNA içerikleri ve ploidi düzeylerinin flow sitometri ile belirlenmesi (TUBAP-805,). Proje yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Çiler Meriç, Yardımcı Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Hayati Arda, Yrd. Doç. Dr. Necmettin Güler, Öğ. Gör.Sergun Dayan, 2006-2008.

Bitki Morfolojisi ve Anatomisi:

1. Trakya Bölgesinde yetişen Vicia L. (Fabaceae) taksonları üzerinde palinolojik araştırmalar (TUBAP-2015 / 26, 2015-Devam ediyor). Proje yöneticisi: Çiler Kartal

2.Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Tarımında Kullanılan IMI Grubu Herbisitlerin Oluşturduğu Stresin Ayçiçeğinde Neden Olduğu Anatomik ve Morfolojik Değişimlerin İncelenmesi, (TÜBAP, 2014). Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Hayati ARDA,2014.

3. Trakya Bölgesi’nde Bulunan Viola L. Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Araştırmalar, 2013. (TÜBAP 2013/63) – Proje yoneticisi F.Dane, Yardımcı Araştırıcılar, Müge Türkoğlu Koç, 2013-2014.

4. Ergene Koşullarında Yetiştirilen Değişik Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitlerinin Kök Anatomisi (Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBAP 2012/33). Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aybeke; Yardımcı Araştırıcılar: Ömer F. Temur (Y. Lis. Projesi, devam etmektedir).

5.Edirne’ de Yayılış Gösteren Myosotis L. (Boraginaceae) Türleri Üzerinde Morfolojik, Korolojik ve Anatomik Araştırmalar (TÜBAP 2012/61). Proje yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Necmettin GÜLER,2012.

6. " Trakya Bölgesi’nde Bulunan Sonchus L. Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Araştırmalar " (Yüksek Lisans Projesi-TUBAP-2012 /02), Proje Yürütücüsü: F. Dane, Yardımcı Araştırıcılar: Sinem Leventer, Projeye başlama tarihi: 02.03.2012, Tamamlandı (29. 08. 2012).

7. Farklı Populasyonlarda Yetişen Muscari neglectum Türü Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Karyolojik Araştırmalar (Yuksek Lisans Projesi-TUBAP-2011 /05), Proje Yürütücüsü: F.Dane, Yardımcı Araştırıcılar: Gozde Korkmaz, (07.03.2011-17. 02. 2012).

8. Edirne Çevresinde Yetişen Bazı Oxalis Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve Karyolojik araştırmalar (Yuksek Lisans Projesi-TUBAP-2010 /11), Proje Yürütücüsü: F.Dane, Yardımcı Araştırıcılar: Seda Yalçın, (10.11.2009-17. 02. 2011).

9. Edirne’de yetişen bazı zehirli bitkilerin yaprak ve gövdesindeki kalsiyum oksalat kristallerinin araştırılması (Yüksek lisans Projesi-TUBAP-2009/76), Proje Yürütücüsü: F.Dane, Yardımcı Araştırıcılar: Necla Aydın, (02.07.2009-17. 02. 2011).

10.Trakya Bölgesinde Yetişen Orchidaceae Familyası Bitkileri Üzerinde Morfolojik ve Korolojik Araştırmalar,(TÜBAP 2006/799). Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Necmettin GÜLER,2006.

11. Asteraceae familyasının bazı taksonlarında kalsiyum oksalat kristallerinin incelenmesi (TUBAP-624,). Proje yöneticisi:Çiler Kartal, 2004-2006.

12. Edirne Çevresinde Yetişen Bazı Verbascum Türleri Üzerinde Morfolojik, Anatomik, Palinolojik ve Karyolojik Araştırmalar. TUBAP No-306. Proje yürütücüsü: Feruzan Dane, Yardımcı Araştırıcı: Arş. Gör. Gülden Yılmaz, (2001-2004).

13. Trakya Orkideleri Üzerinde Anatomik Araştırmalar (Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TÜBAP-396). Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Göksel OLGUN; Yardımcı Araştırıcılar: Prof. Dr. Ekrem SEZİK, Araş.Gör. Mehmet AYBEKE (Proje bitmiştir).


Bitki Embriyolojisi Çalışmaları

1. Centaurea kilaea Boiss. (Asteraceae) üzerinde sitoembriyolojik araştırmalar (TUBAP-2014 / 72, 2014-Devam ediyor). Proje yöneticisi: Çiler Kartal,2014.

2. Campsis radicans (L).’nin Polen ontogenezinin sitolojik ve embriyolojik yönden araştırılması (Doktora Projesi-TUBAP-2011 /93), Proje Yürütücüsü :F.Dane,Yardımcı Araştırıcı: Sevil Tütüncü Konyar, Projeye başlama tarihi : 20.06.2011, Tamamlandı (25. 05. 2012).

3. Fritillaria stribrnyi Velen. (Liliaceae) üzerinde embriyolojik ve histokimyasal araştırmalar (TUBAP- 2009 / 100, 2009-2013) . Proje Yürütücü: Çiler Meriç Kartal,2009-2013.

4. Leucojum aestivum L.'da Sitolojik ve Sitoembriyolojik Çalışmalar. Projeyi Destekleyen kuruluş: Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No: 723 Proje yürütücüsü: Feruzan Dane, Yardımcı Araştırıcı: Doktora öğrencisi Nuran Ekici, 2006-2007.

5. Erkek fertil ve erkek steril Helianthus annuus L. üzerinde sitolojik ve sitoembriyolojik araştırmalar (TUBAP-364, Proje yürütücüsü, Prof. Dr. Göksel Olgun, Yardımcı araştırıcı
Arş. Gör. Çiler meriç, 2000-2003.

6. Projenin Adı: Oryza sativa L.'nin Üreme Biyolojisi, Projeyi Destekleyen kuruluş: Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUAF-172. Proje yürütücüsü: Feruzan Dane, Yardımcı Araştırıcı: Arş. Gör. Çiler Meriç, 1997-2000.


Çevresel Toksikoloji Çalışmaları

1. Noniyonik Surfaktan "Triton X-114" ve Katyonik Surfaktant "Gemini 10-2-10"un Soğan (Allium cepa L.) ve Mercimek (Lens culinaris Medik) Üzerindeki Genotoksik Etkilerinin Belirlenmesi. (2015/186) Proje Yürütücüsü: F.Dane, Yardımcı Araştırıcılar:Hazal Sezginer.

2. “Triton X-100’ün Allium cepa L. Üzerinde Sitotoksik Etkileri” (Yüksek Lisans Projesi- TÜBAP -2012/122 ), Proje Yürütücüsü:F.DANE, Yardımcı Araştırıcılar :Fatmanur ÖZTÜRK, Projeye başlama tarihi: 07.06.2012, Tamamlandı (03. 09. 2012).

3. “İpsala ilçesinde çeltik tarımında kullanılan tarla toprağında, sulama suyunda ve üretilen çeltikte ağır metal içeriğinin araştırılması”. Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç.Dr. Hayati Arda, Yardımcı Araştırıcılar: Doç. Dr. Çiler Meriç, Yrd. Doç. Dr. İpek Atılgan Helvacıoğlu (2012- 2013).

4. “ Ergene nehri suyunun Secale cereale L. tohumunun çimlenmesi ve kök ucu mitoz bölünmesi üzerine etkisi. ” Proje Yürütücüsü : Yrd.Doç.Dr. Hayati Arda,Yardımcı Araştırıcılar: Dilek Bekoğlu (2012-2013).

5. Attribut (Propoxycarbazone-sodium) Herbisitinin ve BioPower surfaktanının Triticum aestivum L. (Buğday Üzerindeki Toksik Etkilerinin İncelenmesi (TÜBAP-849) Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Feruzan Dane, Proje Yradımcısı : Arş. Gör. Gülden Yılmaz (2010 yılında tamamlandı).

6. Kadmiyum, kurşun ve nikelin Allium cepa L. kök hücrelerine toksik etkileri üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma (genel toksisite, yapı ve ince yapı, hücre siklusu, ağır metal alınımı), Projeyi Destekleyen kuruluş: Trakya Üniversitesi, Araştırma Fonu, TUBAP No-495. Proje yürütücüsü: Feruzan Dane, Yardımcı Araştırıcı: Yrd. Doç. Dr. Halide Akbaş, Arş. Gör. Çiler Meriç, (2002-2005).

Eğitim projeleri

1. TR21/13/KÖA/0043 Referans numaralı Trakya Kalkınma Ajansı Projesi “İpsala MYO Laboratuvarlarının Bölge Sanayicilerinin Teknik Eğitim ve Ar-Ge İhtiyaçlarını Karşılayacak Şekilde Modernizasyonu” (Nisan 2014).

2. Proje Konusu : İpsala Meslek Yüksekokulundaki Eğitim Öğretimin Geliştirilmesi TÜBAP No: 2009-155. (2010 da tamamlandı) Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA Yardımcı Araştırıcılar: Öğr. Gör. Ozan AKI, Dr. İpek A. HELVACIOĞLU.


Performans Projeleri

1. Prof.Dr. Feruzan DANE Peformans Puanı Talep ve Kullanımı Projesi (TÜBAP: 2015/224). Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE,2015.

2. Prof.Dr. Feruzan DANE Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi TÜBEP:2015/131). Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Feruzan DANE,2015.

3. Doç. Dr. Gülden YILMAZ Performans Puanı Değerlendirme Destek Projesi (TÜBAP: 2015/130). Proje yürütücüsü: Doç.Dr. Gülden YILMAZ,2015.

4. Doç.Dr. Çiler KARTAL Performans Puanu Talep ve Kullanımı Projesi (TÜBAP:2015/227). Proje yürütücüsü: Doç.Dr. Çiler KARTAL,2015.

5. Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA Performans Puanu Talep ve Kullanımı Projesi (TÜBAP: 2015/213). Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA, 2015.

Ek Resimler
Bu içerik 19.02.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2171 kez okundu.