Limnoloji Araştırma Grubu

Limnoloji araştırma grubu, Hidrobiyoloji Anabilim Dalı çalışanları tarafından, tatlı su ekosistemlerinin biyolojik yapısının ve fizikokimyasal parametrelerinin araştırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda ülkemizde bulunan her türlü içsu sistemlerinde (göl, gölet, akarsu, baraj, lagün göl, dere) bulunan ve bu sistemlerin sürdürülebilirliğinde önemli bir etken olan organizmaların (bentik makroomurgasızlar, fitoplankton, zooplankton, balıklar, kerevitler v.s.) dağılımını incelemektedir. Ayrıca hem multiparametre cihazlarla hem de manuel olarak suyun birçok analiz deneyleri yapılmaktadır. Bu deneyler aynı zamanda lisans laboratuvar derslerinde de uygulamalı olarak öğrencilerimizle yapılmaktadır. Suyun fizikokimyasal analizleri araştırılarak, sucul sistemlerde yaşayan canlılar üzerine etkileri değerlendirilmektedir. Su kalitesi çalışmalarıyla, incelenen su ekosistemlerinin ekolojik risk değerlendirmeleri yapılmaktadır. Su ekosistemlerinde bulunan kirlilik yükleri ve bu ekosistemler üzerine olan olumsuz etkileri de araştırılmaktadır. Aynı zamanda canlı grupları taksonomik olarak araştırılarak Türkiye fauna ve florasına katkılar sağlanmaktadır.

 

Limnoloji Araştırma Grubu Elemanları

Prof. Dr. Belgin ÇAMUR-ELİPEK

Prof. Dr. Hüseyin GÜHER

Doç. Dr. Utku GÜNER

Doç. Dr. Burak ÖTERLER

Araş. Gör. Dr. Gazel Burcu AYDIN

 

Limnoloji Araştırma Laboratuvarı Olanakları

İklim Dolabı

Klima

Hassas Terazi

Su Banyosu

Multiparametre (Arazi tipi) Analiz Cihazı

Stereomikroskop

İnvört Mikroskop

Işık Mikroskobu

Havalandırmalı Çelik Dolap

Arazide kullanılan ekipmanlar (Tulumlar, Kasık çizmeleri, Can yeleği, Yağmurluklar, 250 cc’lik alkol şişeleri, Termometreler, Su alma şişeleri, El-çamur kepçeleri, Atraplar, Kovalar)

Secchi disk

Nansen ve Ruthner Şişeleri

Ekman Bageri

Elek Serileri

Su analizlerinin titrasyonu için büret

 

Yapılan Su Analizleri

Çözünmüş Oksijen (Winkler Metodu)

Tuzluluk (Morh-Knudsen Metodu)

pH

İletkenlik

Sertlik Tayinleri (Mg ve Ca)

Besin tuzları (Nitrit, nitrat, fosfat, sülfat)

Klor tayini

TDS

Askıda Katı Madde

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)

Bulanıklık

Klorofil-a

 

Çalışılan Organizma Grupları

Bentik Makroomurgasızlar: Isopoda, Chironomidae, Oligochaeta, Amphipoda, Coleoptera, Trichoptera, Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera, Gastropoda, Bivalvia

Fitoplankton

Zooplankton

Nekton (Balıklar, Kerevit)

 

 

 

Son Beş Yılda Yapılan Projeler

ELİF CAN YILMAZ, ONUR GÖNÜLAL, ÖZGÜR BAYTUT, BELGİN ELİPEK, HERDEM ASLAN, MURAT TOSUNOĞLU, ERSİN KARABACAK, Gökçeada Tuz Gölü Sulak Alanının Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Saptanması ve Biyoçeşitliliğinin İzlenmesi (Araştırmacı),DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TÜBİTAK PROJESİ Tamamlandı, 15.11.2015-15.09.2017

ÖTERLER, B., GÜHER, H., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Kayalıköy Barajı (Kırklareli) Zooplankton (Rotifera, Cladocera, Copepoda) Faunası ve Mevsimsel Dağılımı, 2018-2019

ABUZER ÇELEKLİ, TAHİR ÖZCAN, ÖZGÜR EMİROĞLU, EVREN CABİ, EMİNE ŞÜKRAN OKUDAN ASLAN, MUZAFFER DÜĞEL, BURAK ÖTERLER, Diğer Kamu Kuruluşları, Batı Akdeniz Havzası’ında Su Kalitesi İzleme Projesi, 2016-2018

ÖZLEM FINDIK, ABUZER ÇELEKLİ, BURAK ÖTERLER, EVREN CABİ, ERDOĞAN ÇİÇEK, ERGÜN TAŞKIN, MEHMET KOCABAŞ, HANİFE ÖZBAY, TAHİR ÖZCAN, Diğer Kamu Kuruluşları, Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması, 2014-2017

ERGÜN TAŞKIN, ABUZER ÇELEKLİ, ÖZLEM FINDIK, MEHMET KOCABAŞ, BURAK ÖTERLER, MEHMET ÇİÇEK, HANİFE ÖZBAY, EVREN CABİ, SEVAL ARAS, TAHİR ÖZCAN, ERDOĞAN ÇİÇEK, Diğer Kamu Kuruluşları, Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması, 2014-2017.

BAKİ KALAY, HALİM ERTEKİN AYGÜL, DENİZ ANIL ODABAŞI, ARDA ACEMİ, BURAK ÖTERLER, ARZU YÜCE MORKOYUNLU, CÜNEYT NADİR SOLAK, HATİCE TUNCA. Marmara Havzasında Su Kalitesi İzleme Projesi. 2020-2022

GÜNER, U., TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi projesi, 2017-2018. 

ULUÇAM, G., BAĞCI, U., GÜNER, U., BAKAR, E., ŞEN, B., & SANAL, F., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular-4, 2018.

GÖKALP, F.D., DOĞANLAR, O., DOĞANLAR, Z.B., GÜNER, U., Trakya Üniversitesi araştirma projesi, Bazı Metal Karışımlarının (Al, Cr, Co, Cd, As) ergin Zebra balığı (Danio rerio, Hamilton 1822) üzerinde genotoksik etkileri, 2015-2017.

DOĞANLAR, Z.B., GÜNER, U., DOĞANLAR, O., GÖKALP, F.D., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Bazı metal karışımlarının (Al, Cr, Co, Cd, As) ergin Zebra balığı (Danio rerio, Hamilton 1822) üzerinde genotoksik etkileri, 2015-2017.

Güher, H., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tunca Nehri (Edirne) Zooplankton (Rotifera Cladocera Copepoda) Faunası ve Mevsimsel Dağılımı. 2017. 

Güher, H., Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Konya ve Karaman İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi. 2016.

 

Son Beş Yılda Yapılan Bilimsel Yayınlar

Güher, H. (2019). Diversity and Abundance of Rotifera in Kadıköy Reservoir of Turkey. Journal of the Institute of Science and Technology, 9(2): 636-646, 2019, DOI: 10.21597/jist.416821. 

Güher, H. (2019). Seasonal variation of planktonic microcrustacea (Copepoda, Cladocera) diversity in Kadiköy Reservoir (Edirne/Turkey). Acta Aquatica Turcica, 15(2), 188-196. https://doi.org/10.22392/actaquatr.484963

Güher, H., Demir, Y. (2018). Tunca Nehri’nin (Edirne) Microcrustacea (Crustacea: Cladocera, Copepoda) Faunası ve Mevsimsel Dağılımı. LimnoFish. 4(2): 75-84. doi: 10.17216/LimnoFish.363113. 

Güher H., Demir Y. Tunca Nehri’nin (Edirne) Rotifera Faunası ve Komünite Yapısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14(2), 125-137, 2018.  

ÖTERLER, B. (2017). Community Structure  Temporal and Spatial Changes of Epiphytic Algae on Three Different Submerged Macrophytes in a Shallow Lake. Polish Journal of Environmental Studies, 26(5), 2147–2158.

ÖTERLER, B. (2017). Winter Phytoplankton Composition Occurring in a Temporarily Ice-Covered Lake a Case Study. Polish Journal of Environmental Studies, 26(6), 2677–2688.

ÖTERLER, B. (2018). Comparative study of epiphytic algal communities on Typha latifolia L  and Phragmites australis  Cav  Trin  ex Steud in the shallow Gala Lake  European Part of Turkey . CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY, 36(5), 1615–1628.

GÜHER, H., & ÖTERLER, B. (2020). Seasonal Change of Physicochemical Properties of Kayalıköy Reservoir  Kıklareli Turkey  and Determination of Water Quality. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 6(2), 127–143.

GÜHER, H., & ÖTERLER, B. (2020). Seasonal Distribution of Rotifera Compositions and Abundance in Kayalıköy Reservoir  Kırklareli Turkey . Acta Aquatica Turcica, 16(2), 246–256.

ASLAN, H., ELİPEK, B., GÖNÜLAL, O., BAYTUT, Ö., KURT, Y., & İNANMAZ, Ö. E. (2021). Gökçeada Salt Lake: a Case Study of Seasonal Dynamics of Wetland Ecological Communities in the Context of Anthropogenic Pressure and Nature Conservation. Wetlands, 41(2), 1-14.

ARSLAN, N., ELİPEK, B., & MERCAN, D. (2020). The Distribution of An Invasive Amphipod Species  Pontogammarus robustoides  Sars  1894 at Inland Waters of Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 72(4), 525–530.

AYDIN, G. B., & ELİPEK, B. (2019). Benthic macroinvertebrate diversity of rice fields in the Meriç-Ergene River Basin  Thrace  Turkey. Acta Zoologica Bulgarica, 87-94.

ALTINOLUK MİMİROĞLU, P., & ELİPEK, B. (2018). Comparative analysis of chemical and bacterial distribution of coastal lagoons and freshwater lakes in Turkish Thrace. Hidrobiologica, 28(1), 61–69.

ASLAN, H., GÖNÜLAL, O., CAN YILMAZ, E., ELİPEK, B., BAYTUT, Ö., TOSUNOĞLU, M., … Kurt, Y. (2018). Species Diversity In Lentic Lotic marine And Terrestrial Biotopes Of Gokceada Salt Lake Wetland Canakkale Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27(5), 2853–2866.

ÖTERLER, B., ELİPEK, B., & ARAT, S. M. (2018). Influence of Environmental Conditions on the Phytoplankton Community Assemblages in Süloğlu Reservoir  Edirne  Turkey . Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(9), 969–982.

ELİPEK, B., GÜHER, H., ÖTERLER, B., TAŞ DİVRİK, M., & ALTINOLUK MİMİROĞLU, P. (2017). Determining of Water Quality by Using Multivariate Analysis Techniques in a Drinking Using Water Reservoir in Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 26(8), 5007–5012.

ÖZBEK, M., ÖZKAN, N., & ELİPEK, B. (2017). Freshwater and Brackish Amphipods  Crustacea  Amphipoda  from Turkish Thrace Region  Including Çanakkale Province . ACTA ZOOLOGICA BULGARICA, 69(4), 493–499.

 

 

ALTINOLUK MİMİROĞLU, P., & ELİPEK, B. (2017). Bacterial Composition Inhabiting Water Column And Bottom Sediment In Two Different Running Water Ecosystems Of Meric-Ergene River Basin  Turkish Thrace . Fresenius Environmental Bulletin, 0–0.

ELİPEK, B., GÜHER, H., & ÖTERLER, B. (2017). Determınıng Of Water Qualıty By Usıng Multıvarıate Analysıs Technıques In A Drınkıng Usıng Water Reservoır In Turkey. Fresenıus Envıronmental Bulletın, 26(8), 5007–5012.

AYDIN, G. B., ÖTERLER, B., ELİPEK, B., & GÜHER, H. (2021). The Comparative Gut Content Analysis of Some Chironomidae Larvae Living in the Freshwaters at Northern Thrace  Region of Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 7(1), 14–23.

ALTINOLUK MİMİROĞLU, P., ELİPEK, B., & AYDOĞDU, H. (2020). The evaluation of ecological status in Tunca  Tundzha  River  Turkish Thrace  based on environmental conditions and bacterial features. Aquatic Research, 3(2), 98–109.

M. TAŞ DİVRİK, B. ELİPEK, B. ÖTERLER, and T. KIRGIZ, “Multivariance analysis on the distribution of micro-macro elements and their derivates at Meriç River  Thrace Region  Turkey ,” Aquatic Research, vol. 3, no. 3, pp. 144–154, Jun. 2020.

ÖTERLER, B., AYDIN, G. B., & ELİPEK, B. (2018). Qualitative and Quantitative Examination of Algal Flora in the Gut content of Tanypus punctipennis Meigen  1818. Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciemnces, 22(1), 0–0.

GÜLBUNAR, F., AYDIN, G. B., & ELİPEK, B. (2018). The Growth of Tanypus punctipennis Meigen  Diptera  Chironomidae  larvae in laboratory conditions and the effects of water temperature and pH. Trakya University Journal of Natural Sciences, 19(1), 0–0.

BÜLBÜL, G., & ELİPEK, B. (2017). Investigation of the effects of domestic waste on aquatic bacterial distribution in the Meriç River  Edirne  Turkey  . Biologija, 0–0.

TOKATLI, C., BAŞTATLI, Y., & Elipek, B. (2017). Water quality assessment of dam lakes located in Edirne province (Turkey). Sigma, 35(4), 743-750.

Aydın, G.B., Güher. H. The Chironomidae (Diptera) fauna of Kırklareli Province. Turkish Journal of Zoolology (2017) 41: 335-341.

Aydın, GB., Samin, N. A Preliminary Study Aimed An Annotated Checklist of Chironomidae (Diptera: Culicomorpha: Chironomoidea) of Iran. Acta Aquatica Turcica, 16(1), 38-50.

Dumlu, A.B, Güner U., (2020). Acute And Some Chronic Effects Of Nickel In Gambusia Holbrooki, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 29 – No. 09, 7342-7348, (SCI-Expanded İndekslerine Giren Dergi).

Fulya Dilek Gökalp, Oğuzhan Doğanlar, Zeynep Banu Doğanlar & Utku Güner (2020) The genotoxic effects of mixture of aluminum, arsenic, cadmium, cobalt, and chromium on the gill tissue of adult zebrafish (Danio rerio, Hamilton 1822), , Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2020.1810260, (SCI-Expanded İndekslerine Giren Dergi).

Güner, U. (2020). Acute Toxicity (LC50) Of Cyhalofop Butyl on Gambusia Holbrooki . Journal of the Institute of Science and Technology , 10 (4) , 2394-2399, (TR DİZİN İndekslerine Giren Dergi).

Güner, U. (2018). Su Kurbağasında İribaşlarında (Rana ridibunda Pallas, 1771) Dört Ağır Metal (Pb, Co, Ba, Cr) Tuzunun Akut Toksisitesinin Araştırılması. Sinop Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3 (2), 79-86, (Alan İndekslerine Giren Dergi).

Güner U, Sucul Deney Hayvanları Seçilmesi, Avantajlar ve Dezavantajlar, IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (FBED), 8(3), 93-100, (Alan İndekslerine Giren Dergi).

Güner, U. (2017). Yavru Sazanlarda (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) α-Cypermethrin Akut Toksik Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 13.2: 173-178, (TR DİZİN İndekslerine Giren Dergi).

Resim Resim
Resim Resim

Bu içerik 31.03.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2811 kez okundu.