Mikoloji

Çalışma Alanları:

 

Atmosfer ve Toprak Mikolojisi, hastane, okul ve diğer iç ve dış ortam atmosferi mikrofungusları. Mikrofungusların özellikle morfolojik, koloniyal ve mikroskobik  yöntemlerle tanımlanması, 2013’den itibaren mikrofunguslarla ilgili moleküler çalışmalar da başlamıştır.

 

Ekip:

Prof. Dr. Ahmet Asan

Doç. Dr. Burhan Şen

Doç. Dr. Suzan Ökten (TÜ Eczacılık Fakültesi)

Doç. Dr. Halide Aydoğdu (TÜ Arda MYO)

 

Halen Devam Eden Lisansüstü Öğrenciler

Eda Gizem Ayan (Doktora, ders aşamasında)

Tugba Korur Kolanlarlı (Doktora, ders aşamasında)

Goulsoum OUZEİR (Doktora, ders aşamasında)

Tuğçe DAĞ (DR Ders aşamasında)

Seray ULU (YL Tez aşamasında)

Esra BOZNE (YL Tez aşamasında)

Tuncer DALOĞLU (YL Ders aşamasında)

Murad MAMMADOV (YL Ders aşamasında)

Aykut PARLAK (YL Ders aşamasında)

 

Mikoloji Alanında Verilen Dersler

 

BIY 426 Genel Mikoloji (Seçmeli, Lisans)

BIY 747 Mikoloji (Yüksek Lisans)

 

BIY 758 Atmosfer Mikrobiyolojisi (Yüksek Lisans)

BIY 806 Mikrofungusların Taksonomi ve Ekolojisi (Doktora)

BIY 819 İleri Mikoloji (Doktora)

 

Biten Yüksek Lisans (YL) ve Doktora Tezleri

 

               18.06.2021 tarihi itibariyle, 18 yüksek lisans ve 7 doktora tezi (6’i Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrencileri, 1’i ise İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi-yardımcı danışmanlık) başarıyla bitmiştir. Halen Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak eğitimleri devam eden 5 YL öğrencisi bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Biten Yüksek Lisans Tezleri

 

1: Edirne İli Karaağaç bölgesi sebze ekim alanlarındaki atmosferik fungal flora üzerinde araştırmalar

(The Studies on atmospherical fungal flora in vegetable growing fields of Karaağaç region of Edirne province) (TÜBİTAK Dökümantasyon Merkezi Tez No: 78876)

Tezi Hazırlayan:  Burhan ŞEN (Trakya Üniversitesi) (1998)

 

2: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin farklı bölümlerindeki iç ortam havası fungus ve bakterilerinin belirlenmesi

[Monitoring indoor airborne fungi and bacteria in THA different parts of Trakya University Hospital (Edirne-Turkey)] (TÜBİTAK Dökümantasyon Merkezi Tez No: 133110)

Tezi Hazırlayan: Suzan SARICA ÖKTEN (Trakya Üniversitesi) (2002)

 

3: Edirne ilindeki 5 farklı ilköğretim okulunun iç havasındaki bakterial ve fungal flora

(Bacterial and fungal flora in indoor air of 5 different primary schools of Edirne) (TÜBİTAK Dökümantasyon Merkezi Tez No: 133119)

Tezi Hazırlayan: Halide KARABIYIK AYDOĞDU (Trakya Üniversitesi) (2002)

 

4: Edirne Selimiye Camii Kütüphanesi’nin iç ve dış havasındaki mikrofunguslar.

 (Edirne Selimiye Camii Kutuphanesi’nin ic ve dis havasindaki mikrofunguslar (Indoor and outdoor airborne microfungi in library of Edirne Selimiye Mosque).

Tezi Hazırlayan: Hanım Sinem KIZILYAPRAK (Trakya Üniversitesi) (2007)

 

5: Bazı Fungal Türlerin Standart ve İçeriği Değiştirilmiş Besiyerlerindeki Mikroskobik ve Makroskobik Yapılarının İncelenmesi (Microscopic and Macrosopic Investigations of Some Fungal Species in Standard and Modified Media)

Tezi Hazırlayan: Nurcan BAHADIR: (Trakya Üniversitesi) (2009)

 

6: Edirne İlindeki Huzurevinin Farklı Bölümlerindeki İç Ortam Havası Fungal Flora ve Bakteri Konsantrasyonunun Belirlenmesi (Fungal Flora and Bacteria Concentrations  Determine in Indoor Air  the Different  Stations of Welfare Home in Edirne City (Turkey))

Tezi Hazırlayan: Öznur Yılmaz: (Trakya Üniversitesi) (2010)

 

7: Belirli Fungus türlerinin Bazı Bakteri Türleri Üzerinde Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması (Researching of Antimicrobial Activities on Some Species of Fungi  to some species of Bacteria)

Tezi Hazırlayan: Öztürk Dündar: (Trakya Üniversitesi) (2011)

 

8: Edirne İlindeki Kapalı Bazı Yüzme Havuzu sularında ve iç ortam havasındaki Fungal Flora ve Bakteri Konsantrasyonun Belirlenmesi (Determination of fungal flora and total amount of bacteria in pool water at indoor air of different swimming pools  in Edirne city)

Tezi Hazırlayan: Berşan ERTUĞRUL. (Trakya Üniversitesi) (2012)

 

9: Pirinçle Taşınan Mikrofunguslar Üzerinde Araştırmalar (Research on rice-borne microfungi).

Tezi Hazırlayan: Dönüş KÖKVER.  (Trakya Üniversitesi, 2012).

 

10. Evlerde kullanılan buzdolapların iç havasından izole edilen mikrofunguslar üzerinde morfolojik ve moleküler çalışmalar (Morphological and molecular studies on microfungi isolated from indoor air of refrigerators used at homes). (Trakya Üniversitesi, 2013). Edirne

Tezi Hazırlayan: Soner Özdil

 

11. Bazı Kullanılmış Kozmetik Ürünlerinde Bulunan Mikrofungusların Tespiti (Determination of the Microfungi in Certain Cosmetic Products That Were Used). Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı. Edirne. (Ocak 2014) (Trakya Üniversitesi, 2014). Edirne.

Tezi Hazırlayan: Döndü Gümüşkaya

 

12. Uludağ Üniversitesi Kampüsü Orman ve Yaban Hayatı Koruma Alanından İzole Edilen Protosteliomycetes Grubu Organizmaların Teşhis ve Tanımları (The Definication and Diagnosis of Protosteliomycetes Group Organisims that are Isolated in Forestry and Wildlife Saving Area of Uludağ University Campus). Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne, 09 Ocak 2015.

Tezi Hazırlayan: Ebru Turan Sert.

 

13. Elçin Tüney: Bazı mikrofungusların ITS, β-tubulin ve actin gen dizilerine göre moleküler Tanısı (Molecular diagnosis of some microfungi based to the ITS, β-tubulin and actin gene sequences). Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne, 23 Şubat 2016.

Tezi Hazırlayan: Elçin Tüney.

 

14. Eda Gizem Ayan: Orman toprağından izole edilen Aspergillus türleri üzerinde, morfolojik, koloniyal ve moleküler çalışmalar (Morphological, colonial and molecular studies of Aspergillus species isolated from forest soil). Yüksek Lisans Tesi – MSc Thesis. 59 Sayfa. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne, 19 Haziran 2017.

 

15. Tuğba Korur Kolanlarlı: Orman toprağından izole edilen Penicillium türleri üzerinde, morfolojik, koloniyal ve moleküler çalışmalar (Penicillium species which isolated from forest soil; morphological, colonial and molecular studies). Yüksek Lisans Tesi – MSc Thesis. 68 Sayfa. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne, 19 Haziran 2017.

 

16. Meltem Kaya Tuz: Devam sütlerinde aflatoksin M1’in araştırılması (Determination of aflatoxin M1 on follow-on milk). Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Edirne, 03 Kasım 2016. (Yardımcı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Suzan Ökten)

 

17. Tuğba Akbal Farmasötik endüstride sınıflı alanlarda kullanılan bazı dezenfektanların standart mikroorganizma suşları üzerindeki etkinliği (eylül 2017)

 

18. Goulsoum OUZEİR Penicillium ve Talaromyces Cinslerine Ait Bazı Standart Suşların Modifiye Czapek Yeast Extract ve Malt Ekstrakt Agar Besiyerindeki Koloni Morfolojileri (Temmuz 2019)

 

Biten Doktora Tezleri

 

1*. Kuzey Trakya dağlık yetişme ortamı bölgesinde kayın, meşe, karaçam ormanlarındaki toprak mikrofunguslarının mevsimsel değişimi (Seasonal changes of the soil microfungi in the pure stands of beech, oak and pine at the mountainous site of Northern Thrace) (TÜBİTAK Dökümantasyon Merkezi Tez No: 121169).

Tezi Hazırlayan: Ömer KARA (İstanbul Üniversitesi) (2002)

*Prof. Dr. Ahmet ASAN, bu tezin yürütülmesinde yardımcı danışman olarak görev yapmıştır. Birinci danışman, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Doğan KANTARCI’dır.

 

2. Tekirdağ ili ev dışı ve ev içi havasındaki mikrofungusların tespiti, mevsimsel dağılımları ve klimatik faktörlerle ilişkisi (Fungal flora in indoor and outdoor air of different residental houses in Tekirdag city (Turkey), seasonal distribution and relatinship with some climatic factors. 149 pp. PhD thesis. Trakya University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Edirne - Turkey.)

Tezi Hazırlayan: Burhan ŞEN (Trakya Üniversitesi) (2005)

 

3. Edirne İlindeki Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin İç ve Dış ortamında havayla taşınan funguslar ve bakteriler. 194 Sayfa. Airborne fungi and bacteria in the indoor and outdoor of day-care centers in Edirne City, Turkey. PhD Thesis, 194 pp. Trakya University Graduate School of Natural and Applied Sciences. Edirne-Turkey.

Tezi Hazırlayan: Halide KARABIYIK AYDOĞDU. (Trakya Üniversitesi) (2006)

 

4. Edirne Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi ve Polikliniğinin  İç ve Dış Ortamında Havayla Taşınan Fungus ve Bakteriler (Airborne Fungi and Bacteria in Indoor and Outdoor Environment of Pediatry Unit of Edirne Government Hospital).

Tezi Hazırlayan: Suzan SARICA ÖKTEN (Trakya Üniversitesi) (2008)

 

5. Bir Kümes hayvanı Kesim Tesisindeki Farklı Bölümlerin İç Ortam Mikrofungus ve Tavuk Karkasındaki Mikrofungal ve Bakteriyel Konsantrasyonu (The Indoor Airborne Microfungal Flora Concentration in Different Sections of A Poultry Processing Plant, Along With The Microfungal and Bacterial Concentration Found in The Chicken Carcases). Gülay FIRILDAK (Trakya Üniversitesi) (2012).

 

6. Edirne’de üç ayrı camideki halı ve havadaki mikobiota (Fungal concentration in atmosphere of three mosques and their cerpets in Edirne City, Turkey). (Trakya Üniversitesi) (2013)

Tezi hazırlayan: Melek Tikveşli.

 

7. Klinik açıdan önemli bazı trıchophyton türlerinin hızlı tespiti için multıplex real-tıme pcr temelli bir yöntem geliştirilmesi (2021)

Tezi hazırlayan: Aras Fahrettin KORKMAZ

 

 

 

Bilimsel Projeler

 

Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (Önceki ismi: Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu) tarafından desteklenen 9 proje yürütülmüştür.

 

1. “Edirne ili topraklarından izole edilen Aspergillus  Mich. ex Fr. ve Penicillium Link ex Fr. türleri üzerinde taksonomik ve ekolojik araştırmalar”. 

          Proje Yürütücüsü    :  Prof. Dr. Sanver EKMEKÇİ

          Yardımcı Araştırıcı   :  Araş. Gör. Ahmet ASAN

          Başlama Tarihi        : 02.03.1990

          Bitiş tarihi               : 02.03.1992

          Destekleyen Kuruluş  : Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu

 

2.  “Trakya Bölgesi mısır tarlaları mikrofungus florası üzerinde araştırmalar”.  (TÜAF 86)

          Proje Yürütücüsü    : Yrd. Doç. Dr. Ahmet ASAN

          Başlama Tarihi        :  25.04.1995

          Bitiş Tarihi              :  25.10.1996

          Destekleyen Kuruluş   :  Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu

  

3. Edirne ili şehir havasındaki mikrofungusların tesbiti ve mevsimsel dağılımları (TÜAF 270)

          Proje Yürütücüsü    : Doç. Dr. Ahmet ASAN

          Yardımcı Araştırıcı   : Arş. Gör. Burhan ŞEN

          Başlama Tarihi        :  22.09.1999

          Bitiş Tarihi              :  22.03.2001

          Destekleyen Kuruluş   :  Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu

  

4. Tekirdağ İli Ev Dışı ve Ev İçi Havasındaki Mikrofungusların Tesbiti, mevsimsel Dağılımları ve Klimatik Faktörlerle İlişkisi (TÜBAP 412  )

          Proje Yürütücüsü    : Doç.Dr. Ahmet ASAN

          Yardımcı Araştırıcı   : Arş. Gör. Burhan ŞEN

          Başlama Tarihi        :  02.08.2001

          Bitiş Tarihi              :  02.08.2003

          Destekleyen Kuruluş   :  Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu

  

5. Kırklareli Hamitabad Termik Santral Civarı toprak ve havadaki fungal konsantrasyonun tesbiti, mevsimsel dağılımı ve klimatolojik faktörlerle ilişkisi (TÜBAP 568)

          Proje Yürütücüsü    : Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Yardımcı Araştırıcı   : Arş. Gör. Dr. Burhan ŞEN, Arş. Gör. Suzan Sarıca ÖKTEN

          Başlama Tarihi        :  27.05.2003

          Bitiş Tarihi              :  25.05.2006

          Destekleyen Kuruluş   :  Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

                                          Komisyonu

 

6. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Servisinin İç Ortam Atmosferinde Havayla Taşınan Mikrofunguslar  (TÜBAP 856)

          Proje Yürütücüsü    : Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Yardımcı Araştırıcı   : Arş. Gör. Dr. Burhan ŞEN, Arş. Gör. Suzan Sarıca ÖKTEN

          Başlama Tarihi        :  27.01.2007

          Bitiş Tarihi              :  26.01.2010

          Destekleyen Kuruluş   :  Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

                                          Komisyonu

 

7. Edirne’de 3 ayrı Camideki Halı ve Havadaki Mikrofungal Flora  (TÜBAP 2009/64)

               Proje Yürütücüsü    : Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Yardımcı Araştırıcı   : Doktora Öğrencisi Melek TİKVEŞLİ

          Başlama Tarihi        :  20.5.2009

          Bitiş Tarihi              :  Devam ediyor

          Destekleyen Kuruluş   :  Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

                                          Komisyonu

 

8. Belirli fungus türlerinin standart ve içeriği değiştirilerek ve modifiye edilmiş besiyerleri kullanılarak makroskobik ve mikroskobik yapılarının incelenmesi  (TÜBAP 2009/04)

          Proje Yürütücüsü    : Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Yardımcı Araştırıcı   : YL Öğrencisi Nurcan BAHADIR

          Başlama Tarihi        :  Aralık 2008

          Bitiş Tarihi              :  Nisan 2010

          Destekleyen Kuruluş  :  Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

                                          Komisyonu

 

9. Belirli fungus türlerinin bazı bakteri türleri üzerindeki antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması (TÜBAP-2010/12).

          Proje Yürütücüsü    : Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Yardımcı Araştırıcı   : YL Öğrencisi Öztürk DÜNDAR

          Başlama Tarihi        :  Nisan 2010

          Bitiş Tarihi              :  15 Aralık 2011

          Destekleyen Kuruluş  :  Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

                                          Komisyonu

10. Evlerde kullanılan buzdolapların iç havasından izole edilen mikrofunguslar üzerinde morfolojik ve moleküler çalışmalar

          Proje Yürütücüsü    : Prof. Dr. Ahmet ASAN

          Yardımcı Araştırıcı   : YL Öğrencisi Soner Özdil

          Başlama Tarihi        :  Eylül 2012

          Bitiş Tarihi              :  Eylül 2013

          Destekleyen Kuruluş  :  Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

                                          Komisyonu

 

11. PESI (A Pan-European Species directories Infrastructure) Projesi:

Genel Koordinatör: Prof. Dr. Yde De JONG

3. Çalışma Paketi (WP3) Sorumlusu: Prof. Dr. Nihat AKTAÇ

Türkiye’nin Fokal Point Sorumlusu: Prof. Dr. Ahmet ASAN

Ülke sayısı: 26

Kuruluş sayısı: 45

Başlangıç tarihi: 01 Mayıs 2008

Bitiş tarihi: 01 Mayıs 2011.

Destekleyen Kuruluş: Avrupa Birliği 

 

12. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi. Proje Başlığı: “Türkiye'nin Beş İlinde Hastane Yenidoğan Ünitelerinin İç Ortam Havasında Potansiyel İnfeksiyon Riski Oluşturabilen Mikrofungal Biyoçeşitliliğin  Belirlenmesi”.

Başlama: Nisan 2012

Bitiş       : Nisan 2015

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ahmet ASAN.

 

13. TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi. Proje Başlığı: Kesin Fungus Tür Tayini İçin Multilokus Dizi Analizi (MLSA) Tabanlı Bir Yöntem Geliştirilmesi.

Başlama: Nisan 2015

Bitiş       : Nisan 2018

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Burhan Şen.

Araştırmacı: Prof. Dr. Ahmet Asan

 

14. TÜBAP Destekli: Bazı mikrofungusların ITS, β-tubulin ve actin gen dizilerine göre moleküler Tanısı (YL Projesi, YL öğrencisi: Elçin Tüney).  22.5.2014-22.52015.  (Yüksek lisans, Elçin Tüney). 23.2.2016’da sona erdi.

 

15. TÜBAP. YL Öğrencisi Eda Gizem Ayan.

Orman toprağından izole edilen Aspergillus türleri üzerinde morfolojik, koloniyal ve moleküler çalışmalar. YL Projesi. Bütçesi. 11998 TL. (ilk rapor: 11.11.2015, sonuç raporu: 11.5.2016.) (Morphological, colonial and molecular studies of Aspergillus species isolated from forest soil).

Devam ediyor.

 

16. 3 yıl süreli (Nisan 2015–Nisan 2018) TÜBİTAK 1001 Projesi’nde Araştırmacı. Proje Başlığı: Kesin Fungus Tür Tayini İçin Multilokus Dizi Analizi (MLSA) Tabanlı Bir Yöntem Geliştirilmesi. 214Z008.

17. Proje Adı: Astımlı Çocuklar da Oral Mikrobiyomunun Tespiti ve Ağız Diş Sağlığı İle İlişkisi.

Proje Numarası: TÜBAP 2017/210.

Proje Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi: Şirin Güner Onur.

Araştırıcılar: Prof. Dr. Ahmet Asan, Prof. Dr. Necdet Süt, Prof. Dr. Mehtap Yazıcıoğlu, Doç. Dr. Burhan Şen, Uzm. Dr. Pınar Gökmirza ÖZDEMİR, Dt. Hülya Asan.

Proje Bütçesi: 59,000 TL.

Başlama-bitiş tarihleri: Kasım-2016 – Kasım 2019.

 

18. Türkiye’nin Toprak Kaynaklı Isıya Dirençli Penicillium ve Talaromyces Cinsi Üyelerinin Polifazik Taksonomisi. 2017 (5.5.2017-5.5.2020). Bütçe: 335,075.40 TL. Proje No: 1704F102. Destekleyen Kuruluş: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü BAP Birimi (Sonra, 2018’de Eskişehir Teknik Üniversitesi oldu).

Yürütücü: Rasime Demirel

Araştırmacılar: Ahmet Asan, Burhan Sen, Duygu Kadaifciler. Bitti, 2019.

 

19. Türkiye’nin Toprak Kaynaklı Isıya Dirençli Aspergillus Cinsi Üyelerinin Polifazik Taksonomisi. 2018 (1.11.2018-1.11.2021). Bütçe: 358,069.00 TL. Proje No: 118Z359. Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (1001 projesi).

Yürütücü: Rasime Demirel

Araştırmacılar: Ahmet Asan, Burhan Şen.

(Devam ediyor).

 

20. Proje Adı: Fomes fomentarius ekstresinden kanama durdurucu etkili jel formülasyonu üretimi.

TÜBAP Proje Numarası: 2019/226.

Proje Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gedik.

Araştırıcılar: Doç. Dr. Görkem Dülger, Dt. Hülya Asan, Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özyurt, Doç. Dr. Hakan Allı, Prof. Dr. Ahmet ASAN. (Kabul tarihi: 21 Ekim 2019, Devam ediyor).

Proje Bütçesi: 23,600 TL.

Başlama-bitiş yılı: 21.10.2019 - (devam ediyor). 

 

 

Çalışma Konularıyla İlgili Bazı önemli Yayınlar (Uluslararası):

 

Simsekli Y, Gucin F, Asan A. Isolation and identification of indoor airborne fungal contaminants of food production facilities and warehouses in Bursa, Turkey. Aerobiologia. 15 (3), 225-231, 1999.

Link: http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1007623831010

 

Sen B, Asan A. Airborne fungi in vegetable growing areas of Edirne city, Turkey. Aerobiologia. 17 (1): 69-75, 2001. 

 

Ilhan S, Asan A. Soilborne fungi in wheat fields of Kırka Vicinity (Eskisehir-Turkey). Biologia. 56 (4): 363-371, 2001.

Link: http://ibot.sav.sk/Biologia/biologia564.htm#04

Link: http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2002/SK/SK02002.xml;SK2002000049

 

Asan A, Sen B, Sarica S. Airborne fungi in urban air of Edirne City (Turkey). Biologia. 57 (1): 59-68, 2002.

Link: http://ibot.sav.sk/Biologia/biologia571.htm#09

Link: http://agris.fao.org/agris-search/search/display.do?f=2002/SK/SK02003.xml;SK2002000368

 

Asan A, Sesli E, Gucin F, Stojchev G. The taxonomy of Myriostoma coliforme and Phellinus ribis (Basidiomycetes): first reports from European Turkey. Botanika Chronika. 15: 45-49, 2002.

 

Sarica S, Asan A, Tatman-Otkun M, Ture M. Monitoring indoor airborne fungi and bacteria in the different areas of Trakya University Hospital (Edirne-Turkey). Indoor and Built Environment. 11 (5): 285-292, 2002.

Link:  http://ibe.sagepub.com/content/11/5/285.short

 

Asan A, Kirgiz T, Sen B, Camur-Elipek B, Guner U, Guher H. Isolation, identification and seasonal distribution of airborne and waterborne fungi in Terkos Lake (Istanbul-Turkey). Journal of Basic Microbiology. 43 (2): 83-95, 2003.

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jobm.200390017/abstract

 

Yazicioglu M, Asan A, Ones U, Vatansever U, Sen B, Ture M, Bostancioglu M, Pala O. Indoor airborne fungal spores and home characteristics in asthmatic children from Edirne region of Turkey. Allergologia et Immunopathologia. 32 (4): 197-203, 2004.

Link: http://www.elsevier.es/en/revistas/allergologia-et-immunopathologia-105/indoor-airborne-fungal-spores-and-home-characteristics-13064923-original-articles-2004

 

Asan A, Ilhan S, Sen B, Potoglu-Erkara I, Filik C, Cabuk A, Demirel R, Ture M, Sarica-Okten S, Tokur S. Airborne fungi and Actinomycetes concentrations in the air of Eskisehir City (Turkey). Indoor and Built Environment. 13 (1): 63-74, 2004.

Link: http://ibe.sagepub.com/content/13/1/63.abstract

 

Asan A. Aspergillus, Penicillium and related species reported from Turkey. Mycotaxon. 89 (1): 155-157, 2004.

Link: http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/asan-v89-checklist.pdf

 

Demirel R, Ilhan S, Asan A, Kinaci E, Oner S. Microfungi in cultivated fields in Eskisehir  province (Turkey). Journal of Basic Microbiology. 45 (4): 279-293, 2005.

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jobm.200410526/abstract

 

Aydogdu H, Asan A, Tatman-Otkun M, Ture M. Monitoring of Microorganisms in the Indoor Air of Primary Schools in Edirne City, Turkey. Indoor and Built Environment. 14 (5): 411-425, 2005. 

Link: http://ibe.sagepub.com/content/14/5/411.abstract

 

Kara O, Asan A. Microfungal community structure from forest soils in Northern Thrace Region, Turkey. Annals of Microbiology. 57 (2): 149-155, 2007.

Link: http://www.annmicro.unimi.it/abst/57/KARA-ASAN_57_149_abst.pdf

 

Erkara IP, Asan A, Yilmaz V, Pehlivan S, Okten SS. Airborne Alternaria  and Cladosporium  species and relationship with Meteorological conditions in Eskisehir City, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 144 (1-3): 31-41, 2008. 

Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-007-9939-0

 

Aydogdu H, Asan A. Airborne Fungi in the Child Day-Care Centers in Edirne City, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 147 (1-3): 423-444, 2008.

Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-007-0130-4

 

Sen B, Asan A. Fungal Flora in Indoor and Outdoor Air of Different Residential Houses in Tekirdag City (Turkey): Seasonal Distribution and Relationship with Climatic Factors". Environmental Monitoring and Assessment. 151 (1-4): 209-219, 2009.

Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s10661-008-0262-1

 

Aydogdu H, Asan A., Tatman Otkun M. Indoor and outdoor airborne bacteria in Child Day-Care Centers in Edirne City (Turkey), seasonal distribution and influence of meteorological factors. Environmental Monitoring and Assessment. 164 (1-4): 53-66,  2010.

Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-009-0874-0

 

Asan A, Okten SS, Sen B. Airborne and soilborne microfungi in the vicinity Hamitabat Thermic Power Plant in Kirklareli City (Turkey), their seasonal distributions and relations with climatological factors. Environmental Monitoring and Assessment. 164 (1-4): 221-231, 2010.

Link: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10661-009-0887-8

 

Celtik C, Okten S, Okutan O, Aydogdu H, Bostancioglu M, Ekuklu G, Asan A, Yazicioglu M. Investigation of indoor molds and allergic diseases in public primary schools in Edirne Region of Turkey. Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology. 29 (1): 42-49, 2011.

Link: http://apjai.digitaljournals.org/index.php/apjai/article/viewFile/380/346

 

David L. Hawksworth, Pedro W. Crous, Scott A. Redhead, Don R. Reynolds, Robert A. Samson, Keith A. Seifert, John W. Taylor, Michael J. Wingfield, Özlem Abaci, Catherine Aime, Ahmet Asan, Feng-Yan Bai, Z. Wilhelm de Beer, Dominik Begerow, Derya Berikten, Teun Boekhout, Peter K. Buchanan, Treena Burgess, Walter Buzina, Lei Cai, Paul F. Cannon, J. Leland Crane, Ulrike Damm, Heide-Marie Daniel, Anne D. van Diepeningen, Irina Druzhinina, Paul S. Dyer, Ursula Eberhardt, Jack W. Fell, Jens C. Frisvad, David M. Geiser, József Geml, Chirlei Glienke, Tom Gräfenhan,  Johannes Z. Groenewald, Marizeth Groenewald, Johannes de Gruyter, Eveline Guého-Kellermann, Liang-Dong Guo, David S. Hibbett, Seung-Beom Hong, G. Sybren de Hoog, Jos Houbraken, Sabine M. Huhndorf, Kevin D. Hyde, Ahmed Ismail, Peter R. Johnston, Duygu G. Kadaifciler, Paul M. Kirk, Urmas Kõljalg, Cletus P. Kurtzman, Paul-Emile Lagneau, C. André Lévesque, Xingzhong Liu, Lorenzo Lombard, Wieland Meyer, Andrew Miller, David W. Minter, Mohammad Javad Najafzadeh, Lorelei Norvell, Svetlana M. Ozerskaya, Rasime Öziç, Shaun R. Pennycook, Stephen W. Peterson, Olga V. Pettersson, William Quaedvlieg, Vincent A. Robert, Constantino Ruibal, Johan Schnürer, Hans-Josef Schroers, Roger Shivas, Bernard Slippers, Henk Spierenburg, Masako Takashima, Evrim Taşkın, Marco Thines, Ulf Thrane, Alev Haliki Uztan, Marcel van Raak, János Varga, Aida Vasco, Gerard Verkley, Sandra I.R. Videira, Ronald P. de Vries, Bevan S. Weir, Neriman Yilmaz, Andrey Yurkov, Ning Zhang. The Amsterdam Declaration on Fungal Nomenclature. Ima Fungus. 2 (1): 105-112, 2011;

Link: http://www.imafungus.org/Issue/3/24.pdf

 

Bu çalışma ayrıca:

 

The Amsterdam Declaration on fungal nomenclature. Mycotaxon 116 (1): 491-500, 2011’da da yayınlanmıştır.

Link: http://docserver.ingentaconnect.com/deliver/connect/mtax/00934666/v116n1/s57.pdf?expires=1359032406&id=72556445&titleid=41000038&accname=Trakya+Universitesi&checksum=FF74793E23C6E9B0B492C4DDBC88780D

 

Asan A. Checklist of Fusarium Species Reported from Turkey. Mycotaxon. 116 (1): 479, 2011.

Link: http://www.mycotaxon.com/resources/checklists/asan-v116-checklist.pdf

 

Okten S, Asan A. Airborne fungi and bacteria in indoor and outdoor environment of the Pediatric Unit of Edirne Government Hospital. Environmental Monitoring and Assessment. 184 (3) : 1739-1751, 2012.

Link : http://link.springer.com/article/10.1007/s10661-011-2075-x

 

Yoltas A, Demirel R, Sen B, Kadaifciler D, Gunyar OA, Ozdil S, Berikten D, Sakartepe E, Okten S, Aaydogdu H, Taskin E, Haliki Uztan A, Asan A, Kivanc M, Yilmaz N, Samson RA. Determination of Indoor Microfungal Biodiversity of Potential Infectious Risk in Hospital Newborn Units in Five Provinces of Turkey: Preliminary Results. Poster. CBS Spring Symposium, One Fungus : Which Gene (s) (1F = ?G) 2013. April 10 – Thursday April 11, 2013.

 

Ökten S, Şen B, Asan A, Bahadır N. Airborne microfungi in Oncology Service of Medical School Hospital of Trakya University. Indoor and Built Environment. 24 (6): 771-776, 2015. DOI: 10.1177/1420326X14533712.

(SCI-Expanded).

 

Firildak G, Asan A, Goren E. Chicken Carcasses Bacterial Concentration at Poultry Slaughtering Facilities. Asian Journal of Biological Sciences. 8 (1): 16-29, 2015.

ISSN 1996-3351 / DOI: 10.3923/ajbs.2015.16.29.

Link: http://scialert.net/qredirect.php?doi=ajbs.2015.16.29&linkid=pdf

 

de Jong Y, Kouwenberg J, Boumans L, Hussey C, Hyam R, Nicolson N, Kirk P, Paton A, Michel E, Guiry M, Boegh P, Pedersen H, Enghoff H, von Raab-Straube E, Güntsch A, Geoffroy M, Müller A, Kohlbecker A, Berendsohn W, Appeltans W, Arvanitidis C, Vanhoorne B, Declerck J, Vandepitte L, Hernandez F, Nash R, Costello M, Ouvrard D, Bezard-Falgas P, Bourgoin T, Wetzel F, Glöckler F, Korb G, Ring C, Hagedorn G, Häuser C, Aktaç N, Asan A, Ardelean A, Borges P, Dhora D, Khachatryan H, Malicky M, Ibrahimov S, Tuzikov A, De Wever A, Moncheva S, Spassov N, Chobot K, Popov A, Boršić I, Sfenthourakis S, Kõljalg U, Uotila P, Olivier G, Dauvin J, Tarkhnishvili D, Chaladze G, Tuerkay M, Legakis A, Peregovits L, Gudmundsson G, Ólafsson E, Lysaght L, Galil B, Raimondo F, Domina G, Stoch F, Minelli A, Spungis V, Budrys E, Olenin S, Turpel A, Walisch T, Krpach V, Gambin M, Ungureanu L, Karaman G, Kleukers R, Stur E, Aagaard K, Valland N, Moen T, Bogdanowicz W, Tykarski P, Węsławski J, Kędra M, M. de Frias Martins A, Abreu A, Silva R, Medvedev S, Ryss A, Šimić S, Marhold K, Stloukal E, Tome D, Ramos M, Valdés B, Pina F, Kullander S, Telenius A, Gonseth Y, Tschudin P, Sergeyeva O, Vladymyrov V, Rizun V, Raper C, Lear D, Stoev P, Penev L, Rubio A, Backeljau T, Saarenmaa H, Ulenberg S (2015). PESI - a taxonomic backbone for Europe. Biodiversity Data Journal 3: e5848. doi: 10.3897/BDJ.3.e5848. Published 28 Sept. 2015.

Link: http://bdj.pensoft.net/browse_articles

Link tam metin: http://bdj.pensoft.net/articles.php?id=5848

Online Journal ISNN: 1314-2828.

 

Demirel R, Sen B, Kadaifciler D, Yoltas A, Okten S, Ozkale E, Berikten D, Samson RA, Uztan Haliki A, Yilmaz N, Abaci Gunyar O, Aydogdu H, Asan A, Kivanc M, Ozdil S, Sakartepe E. Indoor airborne fungal pollution in newborn units in Turkey. Environmental Monitoring and Assessment. 189 (7): Article Number 362, 2017.

 

Yılmaz O, Asan A, Sen B, Aydogdu H. Airborne fungal diversity inside a nursing home in Edirne, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 26 (12): 7025-7033, 2017.

 

Tikveşli M, Asan A, Gurcan S, Sen B. Airborne fungal biodiversity in indoor and outdoor air of three mosques in Edirne City, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 27 (8): 5252-5258, 2018.

 

Sert E, Asan A, Ergül CC. Determination of Protosteliomycetes group organisms isolated from forestry and wildlife saving area of Uludag University Campus, Bursa-Turkey. Fresenius Environmental Bulletin. 29 (1): 130-142, 2020.

 

Okten S, Sen B, Kaynak Onurdag F, Kolukirik M, Asan A. Is new generation sequencing an alternative to cultivation based methods for investigating fungal diversity in indoor air samples? Aerobiologia. 36 (3): 433-440, 2020.   

 

Gedik G, Asan H, Özyurt A, Allı H, Asan A, Nazlı H, Sarp Ö. Effect of gel formulation obtained from Fomes fomentarius on bleeding and clotting time: A pilot study. Istanbul Journal of Pharmacy. 50 (3): 216-223, (2020).

 

 

 

 

Bazı önemli Yayınlar (Ulusal):

 

Soran H, Asan A. Edirne ve civarında yetiştirilen mısırlarda tohumla taşınan fungusların tesbiti üzerinde araştırmalar (Untersuchungen uber die feststellung der pilzeflora an maiskornern in der umgebung von Edirne). Bitki Koruma Bulteni. 27 (1-2): 111-117, 1987.

 

Asan A. Bazı Fusarium Link ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) türlerinin çeşitli karbohidratlar içeren besiyerlerinde meydana getirdikleri renk oluşumları üzerinde araştırmalar I. Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 1886 (Studies of the colours produced bu Fusarium Link. Ex Fr. 1821 (Deuteromycetes) species in various carbohydrayes cultures I. Fusarium equiseti (Corda) Sacc. 1886). Mikrobiyoloji Bülteni. 27 (1): 71-76,1993.

Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=8421446&dopt=Abstract

 

Asan A, Ekmekçi S. The determination of Penicillium and Aspergillus species in Edirne soils and their seasonal distribution. Turkish Journal of Biology. 18 (4): 291-303, 1994.

 

Asan A. Preservation of some Fusarium species in the sterile soil media. Kukem Dergisi - Journal of Kukem. 17 (1): 33-38, 1994.

 

Asan A, Soran H. Taxonomic problems in Fusarium genus. Kukem Dergisi - Journal of Kukem. 18 (1): 9-18, 1995.

 

Asan A. Trakya Bölgesi mısır tarlaları mikrofungus florası –I (Microfungi Flora Occurrence in the Corn Fields of European Part of Turkey-1). Turkish Journal of Biology 21 (1): 89-101, 1997.

Link: http://mistug.tubitak.gov.tr/bdyim/abs.php?dergi=biy&rak=E2101-11

 

Asan A. Trakya Bolgesi misir tarlalari mikrofungus florasi uzerinde arastirmalar-II. (Studies on the microfungi flora occurrence in the corn fields of European Turkey-II). Kukem Dergisi – Journal of Kukem. 20 (1): 9-18, 1997.

 

Guven K, Kivanc M, Karakas N, Asan A. Eskisehir'de tuketilen kultur mantari (Agaricus bisporus (Lange) Imb.) mikroflorasinin belirlenmesi [Determination of microflora of cultivated mushroom (Agaricus bisporus (Lange) Imb. in Eskisehir)]. Kukem Dergisi – Journal of Kukem. 20 (1): 31-36, 1997.

 

Simsekli Y, Asan A, Gucin F. Bursa ili'nin çeşitli semtlerinin ev dışı havasında bulunan Penicillium, Aspergillus türleri ve mevsimsel dağılımları (Microbiota of Penicillium and Aspergillus species isolated from outdoor air in various districts of Bursa province and their seasonal distribution) (Turkish, with English summary). Kükem Derg. 21 (1): 13-20, 1998.

 

Asan A. Check list of Aspergillus and Penicillium species reported from Turkey. Turkish Journal of Botany. 24 (3): 151-167, 2000.

Link: http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-00-24-3/bot-24-3-1-9903-9.pdf

 

Asan A, Ekmekci S. Contribution to the colonial and morphological characteristics of some Aspergillus species isolated from soil.  J Fac Sci Ege Univ 25 (1): 121-139, 2002. 

 

Okten SS, Asan A, Tungan Y, Ture M. Airborne fungal concentrations in East patch of Edirne City (Turkey) in Autumn using two sampling methods. Trakya Univ J Sci. 6 (1): 97-106, 2005.

http://www.trakya.edu.tr/Enstituler/FenBilimleri/fenbilder/index.php

http://fenbil.trakya.edu.tr/tujs/

 

Ilhan S, Demirel R, Asan A, Baycu C, Kinacı E. Colonial and morphological characteristics of some microfungal species isolated from agricultural soils in Eskisehir Province (Turkey). Turkish Journal of Botany. 30 (2): 95-104, 2006.   

http://journals.tubitak.gov.tr/botany/issues/bot-06-30-2/bot-30-2-4-0504-3.pdf

 

Asan A. Tıpta önemli mantarların filogenetik ve sistematiği (Phylogenetics and systematics of medically important fungi) (Turkish). İnfeksiyon Derg (Turk J Inf). 21 (2, Ek Sayı-Suppl): 21-31, 2007. (20-23 Haziran 2007’de Çanakkale’de yapılan 5. Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi’nde sunulan bu yayın, kongre tutanakları olarak İnfeksiyon Derg (Turk J Inf’de yayınlanmıştır). 

Link: http://infeksiyon.dergisi.org/pdf/pdf_INF_218.pdf

 

Okten SS, Asan A, Sabuncuoğlu Y, Yavuz E. Edirne Şehrinin Doğusunda iki Örnekleme Metodu Kullanılarak Havayla Taşınan Fungusların Sabah ve Akşam Konsantrasyonlarının Belirlenmesi. (Airborne Fungal Concentrations of Morning and Evening in East Patch of Edirne City Using two Sampling Methods). Trakya Univ Fen Bil Derg-Trakya Univ J Sci. 8 (1): 15-20, 2007.

 

Mumcu HSK, Asan A. Okten S. Edirne Selimiye Camii Kütüphanesinin havasındaki Mikrofunguslar (Indoor and Outdoor Microfungi of Edirne Selimiye Mosque Library). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 2 (1): 1-8, 2010. 

Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/ojs/index.php/mantar/article/view/21/10

 

Bahadır N, Asan A, Şen B. Bazı Fungal Türlerin Standart ve İçeriği Değiştirilmiş Besiyerlerindeki Mikroskobik ve Makroskobik Yapılarının İncelenmesi (Investigations Of Microscopic And Macroscopic Structure Of Some Fungal Species in Standard And Modified Media). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 2 (1-2): 49-56, 2011.

Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/uploads/132516694453-60.pdf.

 

Asan A. Checklist of Alternaria species reported from Turkey. Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 6 (2): 43-57, 2015.

Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/ojs/index.php/mantar/article/view/98

DOI: 10.15318/Fungus.2015214064

e-ISSN: 2147-6845

 

Fırıldak G, Asan A, Ökten S. Indoor airborne microfungin different sections of a poultry processing plant in Sakarya City, Turkey. Mantar Dergisi-The Journal of Fungus. 6 (2): 24-37, 2015.

Link: http://www.mantarcilik.selcuk.edu.tr/ojs/index.php/mantar/article/view/96

DOI: 10.15318/Fungus.2015214061

e-ISSN: 2147-6845.

 

Asan A. Web of Science (SCI-Expanded+SSCI+AHCI) Kapsamındaki 27 Mikoloji Dergisinde Çıkan Türkiye Adresli Yayınların Analizi, 1.1.1900-5.8.2015 (Analyses of publications originated from Turkey published in 27 Mycology Journals Covered by SCI-Expanded Database, 1.1.1900-5.8.2015). Mantar Dergisi – The Journal of Fungus. 7 (1): 1-17, 2016.

 

Asan A, Ozkale E, Kalyoncu F. Bu içerik 01.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7824 kez okundu.