Program Çıktıları

PÇ1

Öğrenciye Biyoloji Lisans eğitimi boyunca aldığı bilgilerin nasıl kullanacağını kavratmak, yeterli olmayan bilgi becerilerinin desteklenmesini sağlamak

PÇ2

Öğrenciye alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, deney tasarlama, deney yapma, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak

PÇ3

Öğrenciyi yazılı sözlü ve elektronik ortamda ürettikleri çözümleri sunmaya hazırlamak

PÇ4

Öğrenciyi mesleki yaşamında sürekli gelişmesi gerekliliğine hazırlamak ve kendini geliştirme yeteneğini kazandırmak

PÇ5

Bireysel ve ekip çalışmalarında uyum sağlama becerisi ve sorumluluk alabilme özgüvenini sağlamak.

PÇ6

En az bir yabancı dili bilme, geliştirme ve kullanma becerisini kazandırmak

PÇ7

Lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek

PÇ8

Alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek

PÇ9

Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek

PÇ10

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek

PÇ11

Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek

PÇ12

En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olmak

PÇ13

Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunma

Bu içerik 18.01.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2288 kez okundu.