Program Öğretim Amaçları

Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümünün öğretim amaçları aşağıda listelenmiş olup web sayfamız Bologna Bilgi paketi öğretim amaçları kısmında içerisinde (http://tueobs.trakya.edu.tr/PresentationLayer/root/program/prog_navigator.aspx?path=2_1) adresinde yayınlanmaktadır.

 

ÖA1.     Biyoloji alanındaki güncel bilgileri teorik ve uygulamalı olarak kullanılabileceği alanlar için yetiştirilir.

ÖA2.     Biyoloji alanındaki tüm bilgilere yaşam boyu öğrenme bilinciyle yaklaşması sağlanır.

ÖA3.     Programda edindiği çalışma yöntemleri sayesinde bireysel ve takım çalışmalarına adapte edilir.

ÖA4.     Günün koşullarına bağlı olarak kazandığı bilgilerle yaşam boyu mesleki ve etik ilkelere uyma bilinci kazandırılır.

ÖA5.     Biyolog bakış açısı kazandırılarak çevreye ve biyolojik çeşitliliğe karşı duyarlılık oluşturulur.

Bu içerik 18.01.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 2386 kez okundu.