Staj Bilgileri

Biyoloji Bölümü olarak, ülkemize iyi yetişmiş biyologlar kazandırmak gayreti içinde, öğrencilerimizin eğitimleri süresince aldıkları gerek teorik gerekse pratik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla, Bölümümüz Staj Yönergesi’ne uygun olarak en az 20 iş günü staj yapmaları zorunlu kılınmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerimiz VI. yarıyıldan itibaren Biyoloji Bölümü Staj Komisyonunun uygun gördüğü kamu kurumu ve özel kuruluşlarda, bilgilerini pekiştirmek ve yeni bilgiler edinmek amacıyla ilgi duydukları alanlarda modern analiz cihazlarını, deney tekniklerini, bilişim teknolojilerini gözlemleme, öğrenme ve kullanım pratiği kazanma imkanı bulabilmektedirler. Stajları sırasında öğrencilerden, sağlık ve meslek etiği bilinci, çevre duyarlılığı, bireysel çalışma becerisi, sosyal ilişkiler kurma ve yaşam boyu öğrenme bilincini geliştirmesi beklenmektedir.  

 

İletişim: Prof. Dr. Çiler KARTAL

Ek Dosyalar
Bu içerik 19.11.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 6568 kez okundu.