Botanik Personeli

Prof. Dr. Çiler KARTAL

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : cilermeric@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Bitki Anatomisi, Bitki Embriyolojisi

Prof. Dr. Mehmet AYBEKE

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1183
TÜ E-Posta : mehmetaybeke@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Bitki Morfolojisi, Anatomisi

Doç. Dr. Gülden YILMAZ CON

Görev : Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1208
TÜ E-Posta : guldenyilmaz@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : BİTKİ MORFOLOJİSİ ve SİSTEMATİĞİ, BİTKİ ANATOMİSİ, SİTOLOJİ, ÇEVRESEL TOKSİKOLOJİ

Dr. Öğr. Üyesi Hayati ARDA

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1187
TÜ E-Posta : harda@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Biyoloji, Botanik, Bitki Fizyolojisi, Bitki Doku Kültürü

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin GÜLER

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1185
TÜ E-Posta : nguler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Orkideler, Bitki sistematiğ, Bitki morfolojisi, Endemik ve nadir bitkiler