Genel Biyoloji Personeli

Prof. Dr. Fulya Dilek GÖKALP

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1174
TÜ E-Posta : fulyadilek@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Genetik, Sitogenetik, Genotoksik etki

Prof. Dr. Ahmet ASAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : ahasan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mikoloji, Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Selçuk YURTSEVER

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : s.yrts@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Genetik (Populasyon Genetiği, Genetik Toksikoloji, Filogenetik, Populasyon Ekolojisi), Ornitoloji, Biyometri

Doç. Dr. Beytullah ÖZKAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : beytullahozkan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Omurgalılar, Memeli Hayvanlar Sistematiği, Kemiriciler, Yarasalar

Arş. Gör. Dr. Ebru DİKER

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1193
TÜ E-Posta : ebrudikerburuldag@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Omurgalı, memeli hayvanlar, sistematik