Genel Biyoloji Personeli

Prof. Dr. Fulya Dilek GÖKALP

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1174
TÜ E-Posta : fulyadilek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ASAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : ahasan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Selçuk YURTSEVER

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : s.yrts@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Murat YURTCAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : myurtcan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Burhan ŞEN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1192
TÜ E-Posta : burhansen@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Beytullah ÖZKAN

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : beytullahozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ebru DİKER

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1193
TÜ E-Posta : ebrudikerburuldag@trakya.edu.tr