Hidrobiyoloji Personeli

Prof. Dr. Belgin ELİPEK

Görev : Anabilim Dalı Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1206
TÜ E-Posta : belginelipekcamur@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Limnoloji, içsu ekolojisi, bentik makroomurgasızlar, su kalitesi

Prof. Dr. Hüseyin GÜHER

Görev : Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (282) 235 28 25 » Dahili : 1173
TÜ E-Posta : huseying@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Limnoloji, Zooplankton, Tatlısu Ekolojisi

Prof. Dr. Utku GÜNER

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 28 26 » Dahili : 1177
TÜ E-Posta : uguner@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Akuatik toksikoloji, Ağır metaller, Kerevit, Ekofizyoloji, Pestisit, LC50, Sucul hayvan deneyleri,

Prof. Dr. Burak ÖTERLER

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1188
TÜ E-Posta : burakoterler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Limnoloji, Fitoplankton, Fitobentoz, Tatlısu Ekolojisi, Su Kalitesi

Arş. Gör. Dr. Gazel Burcu AYDIN

Görev : Öğretim Elemanı
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1145
TÜ E-Posta : gburcuaydin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Limnoloji, Tatlısu Biyolojisi, Bentik Makroomurgasızlar, Chironomidae, Ekolojik Risk Analizi